Výber zo slov Všemohúceho Boha

Výber zo slov Všemohúceho Boha

Táto kniha obsahuje výber zo slov Všemohúceho Boha o Jeho diele a je svedectvom o zjavení a diele Všemohúceho Boha vo veku kráľovstva. Všetci tí, ktorí túžia po zjavení Boha, si vďaka nej uvedomia, že Pán Ježiš sa dávno vrátil na oblaky a že je Všemohúci Boh, Kristus posledných dní – Baránok z proroctva v Zjavení Jána, ktorý otvoril knihu a roztvoril sedem pečatí.

Výroky Krista

Uložiť

Spojte sa s nami cez Messenger