Kresťanská pieseň „Vtelený Boh posledných dní koná predovšetkým dielo slov“

24. 08. 2023

Vtelený Boh posledných dní ukončil Vek Milosti,

a hovorí svoje slová, aby človeka zdokonalill a osvietil

slová, ktoré odstránia predstavy o nejasnom Bohu z ľudského srdca.

Toto nie je tá etapa práce, ktorú po svojom príchode vykonával Ježiš.

Urobil mnoho zázrakov, uzdravoval chorých,

hlásal evanjelium o nebeskom kráľovstve,

a bol ukrižovaný, aby vykúpil všetkých ľudí.

Preto ľudia v predstavách veria, že Boh bude vždy takýto.

Vtelený Boh posledných dní všetko napĺňa a zjavuje slovami.

V Jeho slovách vidíš, čím je; v Jeho slovách vidíš, že On je Boh.

Vtelený Boh posledných dní

odstraňuje predstavy o nejasnom Bohu z ľudského srdca.

Svojimi slovami a skutkami pôsobí medzi všetkými ľuďmi.

A tak človek spoznáva realitu Boha.

už neverí v Boha, ktorý je nejasný.

Slovami Boha v tele,

robí človeka úplným a napĺňa všetky veci.

Toto je dielo, ktoré Boh dokoná počas posledných dní.

Vtelený Boh posledných dní všetko napĺňa a zjavuje slovami.

V Jeho slovách vidíš, čím je; v Jeho slovách vidíš, že On je Boh.

Boh v tele hovorí len slovami, lebo to je Jeho dielo na zemi.

Všetko, čím je, môžete vidieť cez Jeho slová: mocný, pokorný, najvyšší.

Boh v tele hovorí len slovami, lebo to je Jeho dielo na zemi.

Všetko, čím je, môžete vidieť cez Jeho slová: mocný, pokorný, najvyšší.

Vtelený Boh posledných dní všetko napĺňa a zjavuje slovami.

V Jeho slovách vidíš, čím je; v Jeho slovách vidíš, že On je…

Vtelený Boh posledných dní všetko napĺňa a zjavuje slovami.

V Jeho slovách vidíš, čím je; v Jeho slovách vidíš, že On je Boh.

Z knihy Nasledujte baránka a spievajte nové piesne

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger