readings-a-christian-life

Božie slová na každý deň: Kresťanský život

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo
Posledná aktualizácia:

Počúvaním Božích slov sa môžete nechať osobne viesť a polievať Bohom, pochopiť viac právd a vykročiť na cestu k premene povahy a dosiahnutiu úplnej Božej spásy.

Viac
Posledná aktualizácia:07. 08. 2023
Výsledky vyhľadávania
  • Tri fázy diela
  • Zjavenie a Božie dielo
  • Súd posledných dní
  • Vtelenie
  • Poznávanie Božieho diela
  • Odhalenie náboženských predstáv
  • Odhalenie skazenosti ľudstva
  • Vstup do života
  • Miesta a výsledky

Spojte sa s nami cez Messenger