Viera a život

3 články

O čo by sme sa mali v živote usilovať?

Ako dieťa som mala často zdravotné problémy, na čo moji rodičia míňali veľa peňazí. Moj otec ma preto nemal rád, bil ma a často na mňa kričal. Ostatní…

Čo mi kedy priniesli peniaze a postavenie?

Narodila som sa do rozpadnutej rodiny. Kým ma matka nosila pod srdcom, môj otec utiekol s inou ženou. Pri starostlivosti o šesť detí si veľa vytrpela.…

Ako som sa vzdal istého zamestnania

Narodil som sa do chudobnej a zaostalej dedinskej rodiny. Už ako dieťa odo mňa otec vyžadoval, aby som sa usilovne učil, aby som sa v budúcnosti dosta…

Spojte sa s nami cez Messenger