Prepis kázní

25 článkov

Prečo je vtelený Boh posledných dní žena?

V posledných dňoch sa vtelený Všemohúci Boh zjavil, aby konal dielo, a vyjadril mnohé pravdy. Tie sa objavili na internete a otriasli celým svetom, pr…

Čo je vtelenie?

Všetci vieme, že pred dvomi tisícročiami prišiel Boh do sveta ľudí ako vtelený Pán Ježiš, aby vykúpil ľudstvo, a hlásal: „Konajte pokánie, lebo nebesk…

Čo naozaj znamená byť uchvátený?

Pred 2 000 rokmi, keď Pána Ježiša ukrižovali a On dokončil dielo vykúpenia, sľúbil, že sa vráti. Odvtedy, všetci veriaci túžia, aby náš Spasiteľ zostú…

Je možné obhájiť teóriu o Svätej Trojici?

Odkedy vtelený Pán Ježiš pred dvetisíc rokmi vykonal dielo Veku milosti, celé kresťanstvo označilo jediného pravého Boha za „Svätú Trojicu“. Keďže sa …

Naozaj sa Pán vráti na oblaku?

Sme svedkami jednej katastrofy za druhou a svetom sa šíria pandémie. Veriaci naliehavo čakajú, že sa Pán vráti na oblaku a zoberie ich do nebies, aby …

Spojte sa s nami cez Messenger