readings-a-christian-life

Božie slová na každý deň: Kresťanský život

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo
Posledná aktualizácia:07. 08. 2023

Počúvaním Božích slov sa môžete nechať osobne viesť a polievať Bohom, pochopiť viac právd a vykročiť na cestu k premene povahy a dosiahnutiu úplnej Božej spásy.

Viac
Posledná aktualizácia:07. 08. 2023
  • Tri fázy diela
  • Zjavenie a Božie dielo
  • Súd posledných dní
  • Vtelenie
  • Poznávanie Božieho diela
  • Odhalenie náboženských predstáv
  • Odhalenie skazenosti ľudstva
  • Vstup do života
  • Miesta a výsledky
recital-the-word-appears-in-the-flesh-readings

Božie zjavenie a dielo (Výber)

Počúvajte slová Všemohúceho Boha, aby ste pochopili vnútorný príbeh Božej spásy ľudstva, tajomstvo Božích vtelení, podstatu Krista, čo Boh má a čím je, výsledok a konečný osud ľudstva a ďalšie aspekty pravdy.

Viac
Zobraziť viac

Spojte sa s nami cez Messenger