readings-a-christian-life

Božie slová na každý deň: Kresťanský život

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo
Posledná aktualizácia:03. 02. 2024

Počúvaním Božích slov sa môžete nechať osobne viesť a polievať Bohom, pochopiť viac právd a vykročiť na cestu k premene povahy a dosiahnutiu úplnej Božej spásy.

Viac
Posledná aktualizácia:03. 02. 2024
 • Tri fázy diela
 • Zjavenie a Božie dielo
 • Súd posledných dní
 • Vtelenie
 • Poznávanie Božieho diela
 • Povaha Boha, čo má a čím je
 • Záhady Biblie
 • Odhalenie náboženských predstáv
 • Odhalenie skazenosti ľudstva
 • Vstup do života
 • Miesta a výsledky
Zobraziť viac
recital-the-word-appears-in-the-flesh-readings

Božie zjavenie a dielo (Výber)

Počúvajte slová Všemohúceho Boha, aby ste pochopili vnútorný príbeh Božej spásy ľudstva, tajomstvo Božích vtelení, podstatu Krista, čo Boh má a čím je, výsledok a konečný osud ľudstva a ďalšie aspekty pravdy.

Viac
Zobraziť viac

Spojte sa s nami cez Messenger