readings-a-christian-life

Božie slová na každý deň: Kresťanský život

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo
Posledná aktualizácia:

Počúvaním Božích slov sa môžete nechať osobne viesť a polievať Bohom, pochopiť viac právd a vykročiť na cestu k premene povahy a dosiahnutiu úplnej Božej spásy.

Viac
Posledná aktualizácia:03. 02. 2024
Výsledky vyhľadávania
 • Tri fázy diela
 • Zjavenie a Božie dielo
 • Súd posledných dní
 • Vtelenie
 • Poznávanie Božieho diela
 • Povaha Boha, čo má a čím je
 • Záhady Biblie
 • Odhalenie náboženských predstáv
 • Odhalenie skazenosti ľudstva
 • Vstup do života
 • Miesta a výsledky

Spojte sa s nami cez Messenger