Svedectvá o návrate k Bohu

6 článkov

Únik z pasce fám

V októbri 2016 som prišiel do New Yorku v USA a neskôr ma pokrstili v mene Pána Ježiša v jednom čínskom kostole. Stal som sa kresťanom. Ale po viac ak…

Spojte sa s nami cez Messenger