Svedectvá o návrate k Bohu

16 článkov 5 videí

Ako som diskutoval s pastormi

V januári 2019 sa so mnou istý kamarát podelil o svedectvo o diele Všemohúceho Boha posledných dní. Slová Všemohúceho Boha, ktoré som si vtedy prečíta…

Na vlásku

V roku 2005, keď som prijal dielo Všemohúceho Boha posledných dní, povedal som o evanjeliu bratovi z bývalej cirkvi. Raz popoludní ma navštívili pasto…

Voľba katolíckeho kňaza

Moji rodičia ma vychovali v katolíckej cirkvi a keď som dospel, stal som sa kňazom. Časom to v cirkvi bolo čoraz bezútešnejšie. Biskupi a kňazi viedli…

Únik z pasce fám

V októbri 2016 som prišiel do New Yorku v USA a neskôr ma pokrstili v mene Pána Ježiša v jednom čínskom kostole. Stal som sa kresťanom. Ale po viac ak…

Spojte sa s nami cez Messenger