Únik z pasce fám

02. 02. 2024

V októbri 2016 som prišiel do New Yorku v USA a neskôr ma pokrstili v mene Pána Ježiša v jednom čínskom kostole. Stal som sa kresťanom. Ale po viac ako roku v cirkvi som sa naučil len modliť a spievať chválospevy, ale moje vedomosti o Bohu a chápanie Biblie boli povrchné, čo ma sklamalo. Tak som si často vyhľadával kázne na YouTube, aby som pochopil Pánovu vôľu.

V marci 2018 som sa v New Yorku stretol s niekoľkými bratmi a sestrami a dozvedel som sa veľa právd a tajomstiev, ktoré som predtým, než som sa s nimi začal stretávať v duchovnom spoločenstve, nepoznal, ako napríklad históriu Biblie, čo je vtelenie a čo je spása, rozdiel medzi pravým a falošným Kristom, rozdiel medzi Božím a ľudským dielom a podobne. Otvorilo mi to oči a veľa som získal. Naozaj som si tieto stretnutia užíval. Na jednom z nich, brat Bryce prečítal mnoho slov, ktoré neboli v Biblii. To ma naozaj prekvapilo a spýtal som sa, čie to boli slová. Povedal, že tieto slová sú výrokmi Všemohúceho Boha, Krista posledných dní. Keď som počul meno „Všemohúci Boh“, bol som šokovaný. Pastor a starší nás opakovane varovali, aby sme nemali žiadny kontakt s Cirkvou Všemohúceho Boha. Tvrdili, že veria v nejakú osobu a nie v Ježiša Krista. Znervóznel som a pociťoval som takú úzkosť, že som nemohol obsedieť. Veci, ktoré potom Bryce povedal, som už nevnímal. Ospravedlnil som sa a odišiel zo stretnutia.

Keď som sa vrátil domov, prehadzoval som sa v posteli a nemohol som zaspať. V mysli sa mi premietali scény zo stretnutí s členmi Cirkvi Všemohúceho Boha. Ich duchovné spoločenstvo bolo veľmi poučné, praktické a pre mňa veľmi prospešné. Ale ako som tak ležal v posteli, v ušiach sa mi ozývalo to, čo pastor a starší hovorili o Cirkvi Všemohúceho Boha. Bol som rozrušený a nevedel som, koho mám počúvať. Vytiahol som telefón a zašiel na webovú stránku, ktorej najviac dôverujem, na Wikipédiu, aby som sa pozrel, ako opisuje Cirkev Všemohúceho Boha. Keď som si na Wikipédii prečítal, že Cirkev založil človek, že je to skôr ľudská organizácia než Božia cirkev, ako aj niektoré alarmujúce negatívne správy z ČKS, okamžite som znervóznel a už som sa neodvážil počúvať ich duchovné spoločenstvo. Chystal som sa odstrániť všetky ich kontakty, ale tesne predtým som si spomenul, ako som s nimi vychádzal. Boli čestní, milujúci a trpezliví voči ostatným a veľmi som obdivoval ich charakter, to, čo žili, a spôsob, akým hovorili. Mal som z nich len dobrý dojem. Vôbec neboli takí, ako sa o nich hovorilo na internete. To ma zarazilo. Ale príliš som sa spoliehal na Wikipédiu, takže keď som si to premyslel, aj tak som sa rozhodol vymazať všetky kontakty na Cirkev Všemohúceho Boha a povedať to bratovi Petrovi, ktorý so mnou skúmal dielo Všemohúceho Boha. Brat Peter povedal, že privítanie Pána je dôležitá vec, ktorú musíme brať vážne, a presvedčil ma, aby som to nedbanlivo neodsudzoval, ale aby som sa viac modlil a hľadal Pánovo vedenie… Cítil som sa veľmi rozporuplne a pomyslel som si: „To, čo hovorí, dáva zmysel. Privítanie Pána je dôležitá vec, ktorú musíme brať vážne. Ak je Všemohúci Boh Pán Ježiš, ktorý sa vrátil, a ja to nepreskúmam, nepremeškám svoju šancu privítať Pána?“ Tak som sa modlil k Pánovi: „Pane! Som veľmi zmätený. Kázne Cirkvi Všemohúceho Boha sú naozaj hodnotné a veľa som vďaka nim získal. Wikipédia však hovorí, že je to skôr ľudská organizácia než Božia cirkev. Pane! Nemám súdnosť. Bojím sa, že som zišiel z cesty, a prosím Ťa o vedenie.“

Cestou do kostola mi jedného dňa sestra rozprávala príbeh: „Jeden veriaci v Pána prosil Boha, aby ho zachránil v čase krízy, a tak mu Boh pripravil tri príležitosti na záchranu, ale on každú z nich premárnil. Povedal: ‚Nie, už som sa modlil k Pánovi. Pán ma zachráni.‘ Po svojej smrti si uvedomil, že Boh pripravil tieto tri príležitosti, a to, že ich vlastnou vinou nevyužil, viedlo k jeho smrti.“ V kostole som s prekvapením zistil, že môj pastor rozpráva presne ten istý príbeh. Šokovalo ma to a pomyslel som si: „To je neuveriteľné! V jeden deň mi dvaja ľudia rozpovedali ten istý príbeh. Hovorili mi, aby som využil svoju šancu na Božiu záchranu. Hovorí mi Pán, aby som pokračoval v skúmaní diela Všemohúceho Boha?“ Rozhodol som sa teda pokračovať v skúmaní Východného blesku.

Spojil som sa s Brycom a zdôveril som sa mu, že som zmätený. Povedal som: „Viem, že v tvojom duchovnom spoločenstve je pravda a dielo Ducha Svätého. Bolo to pre mňa naozaj užitočné. Ale na Wikipédii som videl, že Cirkev Všemohúceho Boha založil muž menom Zhao a že to bola skôr ľudská organizácia než Božia cirkev. Bolo tam aj veľa negatívnych správ od vlády ČKS, takže to vo mne vyvolalo určité pochybnosti a chcem to s tebou prebrať.“ Bryce odpovedal: „Pri skúmaní pravej cesty sa nemôžeme spoliehať na webové stránky neveriacich, iné skupiny, politické strany alebo na to, čo ľudia hovoria. Musíme sa pozrieť na to, či táto cesta obsahuje pravdu, či je to Božie dielo. Toto je najzákladnejšia a najdôležitejšia zásada. Keď Pán Ježiš prišiel konať dielo, farizeji si o Ňom vymýšľali rôzne fámy a rúhali sa Mu, hovorili, že nebol počatý z Ducha Svätého, že nebol vzkriesený a tak ďalej. Mnohí Židia počúvali veľkňazov, zákonníkov a farizejov a neodvážili sa nasledovať Pána. Peter, Ján a ďalší však videli, že cestu pokánia, ktorú hlásal, Jeho zázraky a Jeho dielo pochádzali od Boha a mali Božiu autoritu a moc, preto nasledovali Pána Ježiša a získali Jeho spásu. To všetko ukazuje že pri skúmaní pravej cesty je kľúčové zistiť, či má pravdu a dielo Ducha Svätého. To je jediná zásada.“ Bryce potom prečítal úryvok zo slov Všemohúceho Boha. Všemohúci Boh hovorí: „Aký je úplne základný princíp hľadania pravej cesty? Musíš zistiť, či na tejto ceste je, alebo nie je dielo Ducha Svätého, či sú tieto slová vyjadrením pravdy, o kom sa podáva svedectvo a čo ti to môže priniesť. Na rozlišovanie medzi pravou a nepravou cestou je potrebných niekoľko základných vedomostí. Najzákladnejšou z nich je rozlíšiť, či je prítomné dielo Ducha Svätého. Pretože podstatou viery ľudí v Boha je viera v Ducha Božieho a dokonca aj ich viera vo vteleného Boha. Toto telo je totiž zhmotnením Ducha Božieho, čo znamená, že takáto viera je stále vierou v Ducha. Medzi Duchom a telom nie sú žiadne rozdiely, ale keďže toto telo pochádza z Ducha a Slovo sa stalo telom, človek stále verí v prirodzenú podstatu Boha. Pri rozlišovaní, či ide o pravú cestu, sa musíš v prvom rade zamerať na to, či je jej súčasťou dielo Ducha Svätého. Potom sa musíš pozrieť, či je na tejto ceste pravda.(Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Len tí, ktorí poznajú Boha a Jeho dielo, môžu Boha uspokojiť) Bryce pokračoval vo svojom duchovnom spoločenstve. „V posledných dňoch Všemohúci Boh koná dielo súdu počnúc Božím domom. Vyjadruje všetky pravdy, ktoré očisťujú a zachraňujú ľudstvo. Zjavuje ciele Božieho diela riadenia, príbehy, ktoré sa skrývajú za dielom Vekov zákona, milosti a kráľovstva, a čo sa týmto dielom dosiahne, tajomstvá Božieho vtelenia, mena a ďalšie. Všemohúci Boh súdi, odhaľuje satanskú prirodzenosť ľudí a pravdu o ich skazenosti, ktorá sa vzpiera Bohu, koreň zla a temnoty vo svete, ako satan kazí ľudstvo a ako ho Boh naopak zachraňuje. Ponúka nám tiež cestu, ako sa zbaviť skazenosti a získať Božiu spásu a zjavuje výsledky pre každý typ človeka. Pravdy, ktoré vyjadruje, a Jeho dielo súdu úplne napĺňajú proroctvo Pána Ježiša: ‚Mám vám ešte veľa čo povedať, ale teraz to neznesiete. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy.(Jn 16, 12-13) Rovnako napĺňa aj výrok: ‚Lebo nadišiel čas, aby sa súd začal od Božieho domu.(1 Pt 4, 17) Veľa pravých veriacich zo všetkých denominácií, ktorí túžia po Božom zjavení a diele, videli, že slová Všemohúceho Boha sú pravdou a hlasom Božím. Zistili, že Všemohúci Boh je Pán Ježiš, ktorý sa vrátil, a predstúpili pred Boha. Všetko, čo pochádza od Boha, bude prekvitať. Za niečo vyše 20 rokov sa evanjelium o kráľovstve Všemohúceho Boha rozšírilo po celej Číne a teraz sa dostáva do celého sveta. Toto je jedinečná Božia moc, autorita a ovocie diela Ducha Svätého. Je to prejav Božej múdrosti a všemohúcnosti. Tieto skutočnosti dokazujú že Všemohúci Boh je Pán Ježiš, ktorý sa vrátil, a jeho dielo je skutočná cesta.“

Bryceovo duchovné spoločenstvo mi pripomenulo slová Všemohúceho Boha, ktoré som nedávno čítal. Odhaľovali naozaj veľa tajomstiev a právd. Kto iný ako Boh by mohol vyjadriť pravdu? Keby som pri hľadaní pravej cesty nečítal pravdy Všemohúceho Boha, ale slepo veril klamstvám uverejneným na nejakej webovej stránke a šíreným ČKS, bolo by to neuveriteľne hlúpe. Bryce ma požiadal, aby som si pozrel film Červená prevýchova doma. Otec hlavného hrdinu stojí na čele Jednotného frontu komunistickej strany, a to, čo hovorí, je presne to isté ako na Wikipédii. Hovorí, že cirkev založil muž menom Zhao, že všetci jeho členovia ho nazývajú človekom, ktorého používa Duch Svätý, a neustále počúvajú jeho kázne, takže to znamená, že je to ľudská organizácia a nie Božia cirkev. Na to hlavná postava odpovedá: „Kto založil kresťanstvo? Kto založil katolicizmus? Mohol to byť Pavol alebo Peter, kto bol zakladateľom? Kto založil judaizmus? Mohol to byť Mojžiš? Nie je to všetko absurdné? Ateisti nikdy neuznali existenciu Boha a už vôbec nie, že sa stal telom. Bez ohľadu na to, koľko pravdy vyjadruje vtelený Kristus, aké veľké je Jeho dielo, alebo aká veľká je Jeho spása, urobia všetko, čo môžu, aby to zapreli, zatajili a odsúdili. Aj oni si myslia, že kresťanstvo založili ľudské bytosti, a to je úplne absurdné. Ak by nebolo zjavenia a diela Pána Ježiša, nebolo by veriacich ani nasledovníkov Pána a kresťanstvo by nemohlo existovať. To je fakt. Bez ohľadu na to, akí boli apoštoli nadaní, ako by mohli založiť cirkev? Len preto, že ľudia prijali vedenie a duchovné pastierstvo apoštolov, znamená to, že kresťanstvo založili ľudia? Cirkev Všemohúceho Boha vznikla výlučne vďaka Božiemu zjaveniu a dielu. Pretože Všemohúci Boh vyjadruje toľko právd a pretože ľudia vedia, že je to Boží hlas, a prichádzajú pred Boha. Tak vznikla Cirkev. Po tom, čo Všemohúci Boh započal svoje dielo, svedčil o človeku, ktorého použil Duch Svätý ako vodcu Cirkvi. Je ako Mojžiš vo Veku zákona alebo apoštoli vo Veku milosti. Boh ho používa, aby napájal, pásol a viedol Boží vyvolený národ. Plní si povinnosti človeka. Boží vyvolený národ sa modlí v mene Všemohúceho Boha a na stretnutiach duchovného spoločenstva číta slová Všemohúceho Boha. Boží vyvolený národ prijíma vedenie tohto človeka a podriaďuje sa mu v súlade so slovami Všemohúceho Boha. ČKS vyhlasuje holé klamstvá a tvrdí, že naša viera je v tohto človeka. Popierajú zjavenie a dielo Všemohúceho Boha a popierajú pravdy, ktoré vyjadruje. Majú postranné úmysly. Ak by to nebolo zjavenia a diela Všemohúceho Boha, Cirkev Všemohúceho Boha by neexistovala. To je nepopierateľný fakt.“ Mal som pocit, že hlavný hrdina má pravdu. Cirkev vznikla vďaka Božiemu zjaveniu a dielu, ale len preto, že Boh niekoho používa na vedenie cirkvi, tvrdia, že cirkev založil človek. Nie je to absurdné? ČKS vie, že kresťania v Cirkvi Všemohúceho Boha veria vo Všemohúceho Boha, prečo teda hovoria, že je to ľudská organizácia, ktorú založil človek? Keď som si nad tým lámal hlavu, hlavný hrdina pokračoval: „Tak prečo vláda ČKS hovorí, že Cirkev je ľudská organizácia? Prečo nespomínajú Boha v tele? Prečo nikdy nespomenú Slovo sa zjavuje v tele? Pravdy vyjadrené Všemohúcim Bohom sú tým, čoho sa ČKS najviac bojí, pretože vedia, že všetci veriaci vo Všemohúceho Boha Ho prijali, pretože čítali Slovo sa zjavuje v tele. Preto sa snažia odvrátiť pozornosť ľudí tým, že hovoria, že Cirkev Všemohúceho Boha bola založená človekom, aby zakryli pravdu o Všemohúcom Bohu, Kristovi posledných dní, ktorý sa zjavuje a koná. Robia to preto, aby ľuďom zabránili nasledovať Boha a je to zámienka na utláčanie Božej cirkvi. To je ich skutočný cieľ.“ Otvorilo mi to oči. Pochopil som, že tvrdenie ČKS, že Cirkev Všemohúceho Boha je ľudská organizácia, je zámerným prekrúcaním faktov a zámienka na potláčanie a prenasledovanie Cirkvi Všemohúceho Boha. Ba čo viac, hovoria to preto, aby zavádzali ľudí a zabránili im hľadať pravú cestu. Je to preto, aby zabránili ľuďom vo viere a nasledovaní Boha. To je diabolský úmysel ČKS!

Po pozretí tohto klipu sa Bryce s nami duchovne spojil. „Vyfabrikovanie týchto fám a odsúdenie Cirkvi Všemohúceho Boha zo strany ČKS sú neoddeliteľné od jej démonickej prirodzenosti nenávidieť pravdu a vzdorovať Bohu. Všetci vieme, že ČKS je ateistická a verí v marxizmus-leninizmus. Najviac zo všetkého nenávidí pravdu, Boží prejav a dielo a od založenia krajiny v roku 1949 divoko potláča a prenasleduje náboženskú vieru. Odsúdila kresťanstvo a iné domáce cirkvi ako sekty a spálila a zničila nespočetné množstvo výtlačkov Biblie. Zatkla, prenasledovala a uväznila nespočetné množstvo kresťanov. Od nástupu Si Ťin-pchinga k moci sa náboženské prenasledovanie stalo ešte brutálnejším. Cirkev trojitej autonómie zatvorili a zbúrali a strhli nespočetné množstvo krížov. Dokonca plánujú prepísať Bibliu a Korán, aby úplne vymazali náboženskú vieru. Odkedy sa v Číne objavil Kristus posledných dní, Všemohúci Boh, ČKS Naňho poľuje a prehľadáva Ho zdola aj zhora, šialene zatýka a prenasleduje kresťanov. Mnohí z nich boli uväznení a brutálne mučení, až kým neboli invalidní alebo mŕtvi, a milióny ľudí boli nútené opustiť svoje domovy. ČKS núti médiá, aby šírili fámy a vyvolávali problémy, aby falošne obvinili a očiernili Cirkev Všemohúceho Boha. To má podnietiť a zavádzať ľudí v Číne a vo svete, aby sa aj oni postavili proti Cirkvi a odsúdili ju. Snažia sa zničiť Božie dielo posledných dní. Z týchto skutočností môžeme vidieť, že ČKS je zlý démon, ktorý sa stavia proti Bohu, zavádza ľudí a škodí im. Je to šelma, veľký drak zo Zjavenia Jána! To úplne napĺňa tieto biblické proroctvá: ‚A bol vyhnaný veľký drak, ten starý had, zvaný diabol a satan, ktorý zvádza celý svet.(Zj 12, 9)Šelma otvorila ústa, aby sa rúhala proti Bohu, aby sa rúhala Jeho menu, Jeho svätostánku a tým, čo prebývajú v nebi.‘ (Zj 13, 6) Počúvanie lží ČKS pri skúmaní pravej cesty a hľadaní Božieho zjavenia je smiešne! A niektorí ľudia pri hľadaní pravej cesty čítajú, čo je na Wikipédii, dôverujú tejto stránke a uveria tomu len vtedy, ak Wikipédia tvrdí, že je to pravá cesta. Používajú Wikipédiu, aby zistili, či je to pravá cesta. Je to v súlade s pravdou? Nachádza sa na Wikipédii pravda? Je to webová stránka neveriacich. Zostavujú materiály a píšu všetko z pohľadu neveriacich. Všetci neveriaci boli hlboko skazení satanom a zradili Boha. Nie sú to ľudia viery. Len idú s davom a hovoria lož za lžou. Budú len dookola opakovať všetko, čo povie ČKS. Prečo neurobia rozhovor so samotnou Cirkvou? Prečo o nej neinformujú spravodlivo a objektívne? Slová Všemohúceho Boha a najrôznejšie svedectvá členov cirkvi sú už nejaký čas na internete. Prečo sa o nich vôbec nehovorí? Vláda ČKS brutálne prenasleduje Cirkev, a toto bolo zverejnené na webových stránkach medzinárodných organizácií pre ľudské práva. Prečo sa o tom nezmieňujú? ČKS a náboženský svet ohovárajú a vymýšľajú fámy o Cirkvi Všemohúceho Boha a Wikipédia ich len opakuje. Neskrývajú zámerne pravdu a nešíria vládne lži? Sú to propagandistické nástroje, ktoré satan používa na zavádzanie ľudí. Ak pri skúmaní pravej cesty veríme Wikipédii, ak veríme jej lžiam, nebolo by to hlúpe? Ak niekto verí, že niečo je pravá cesta na základe toho, čo vlády a náboženský svet vyhodnotia ako pravú cestu, sú takíto ľudia vôbec skutočnými veriacimi? Nehľadajú Božie slová a nepočujú Boží hlas pri hľadaní, ale veria slovám satana, ČKS a náboženských duchovných. To znamená, že veria a nasledujú satana, že sa dali oklamať a uchvátiť šelmou, že nesú znamenie šelmy.“

Cítil som, že Bryceovo duchovné spoločenstvo bolo naozaj hlboké a úplne ma presvedčilo. Vždy som Wikipédiu bral ako najväčšiu online encyklopédiu, ktorá pokrýva všetko. Naozaj som jej veril, ale vtedy som si uvedomil, že je to webová stránka neveriacich. Neobsahuje žiadnu pravdu, ani nie je Božím svedectvom. Nech už vláda ČKS vydáva akékoľvek zvrátené kacírstva, Wikipédia tieto bludy opakuje. Ako by to, čo sa v nej píše, nemohlo byť hlboko kontaminované? Ako sa jej dá veriť? Keď som skúmal pravú cestu, mal som sa pozrieť na to, či táto cesta má pravdu, či ju vyjadril Boh a či v nej pôsobil Duch Svätý, pretože len Boh je pravda, cesta a život a len Boh nám môže ukázať cestu praktizovania. Ale aj keď som videl, že slovo Všemohúceho Boha je pravda a že pochádza od Boha, stále ma ovládali fámy ČKS a slová na údajne autoritatívnej webovej stránke a neodvážil som sa skúmať dielo Všemohúceho Boha. Bol som naozaj zmätený! Našťastie Boh použil mojich bratov a sestry, aby so mnou komunikovali o pravde, pomáhali mi a viedli ma, aby som nebol oklamaný. Inak by som premeškal príležitosť privítať Pánov návrat.

Potom Bryce pokračoval v duchovnom spoločenstve: „Keďže toto všetko sú klamstvá ČKS ktoré zavádzajú a bránia ľuďom v hľadaní pravej cesty, prečo Boh dovoľuje, aby tieto výmysly existovali? Za tým, že Boh dovoľuje ČKS šíriť tieto lži, sú Jeho dobré úmysly a múdrosť. Všemohúci Boh hovorí: ‚V Mojom pláne satan po celý čas číhal na každom kroku a ako protipól Mojej múdrosti sa vždy snažil nájsť spôsoby a prostriedky, ako narušiť Môj pôvodný plán. Môžem však jeho prefíkaným plánom podľahnúť? Všetko na nebi aj na zemi Mi slúži. Mohlo by to byť so zákernými plánmi satana inak? Práve tu sa ukrýva Moja múdrosť; práve to je na Mojich skutkoch podivuhodné a presne to je základný princíp fungovania celého Môjho plánu riadenia. Ani počas obdobia budovania kráľovstva sa nevyhýbam satanovým ľstivým plánom, ale pokračujem v diele, ktoré musím uskutočniť. Spomedzi všetkých vecí vo vesmíre si ako svoj protipól vyberám skutky satana. Nie je to prejav Mojej múdrosti? Nie je to azda presne to, čo je na Mojom diele obdivuhodné?(Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Slová Boha celému vesmíru, 8. kapitola)“ Potom Bryce dodal: „Božie slová nám ukazujú, že pri Jeho diele sa nevyhýba satanovým plánom, ale používa ich na to, aby slúžili Jeho dielu na dokončenie Jeho plánu riadenia na záchranu ľudstva. Božie dielo vo Veku kráľovstva je poslednou etapou Jeho spásy ľudstva. Boh bude triediť ľudí podľa ich druhu, odmení dobrých a potrestá zlých a dielo celého veku ukončí súdom. Boh urobí zo všetkých, ktorí v Neho úprimne veria a milujú pravdu, víťazov a privedie ich do svojho kráľovstva. Odhalí a odstráni kúkoľ, kozy a nevercov, ktorí sa snažia iba nasýtiť chlebom spolu so všetkými zlými ľuďmi a antikristami, ktorí odporujú Bohu. Tieto lži sú nástrojmi, ktoré Boh používa na dosiahnutie svojho diela. Praví a falošní veriaci, pšenica a kúkoľ, všetci budú odhalení v tejto búrke lží. Je to skúška, ktorou musí prejsť každý, kto prijíma Božie dielo posledných dní. Pán Ježiš povedal: ‚Moje ovce počúvajú Môj hlas a Ja ich poznám a ony Ma nasledujú. … nik mi ich nevytrhne z ruky.‘ (Jn 10, 27-28) Praví veriaci, ktorí milujú pravdu sa nezaujímajú o to, čo hovorí ČKS alebo náboženský svet, ani o to, čo sa píše v médiách alebo na webových stránkach. Pozerajú len na to, či je to Boží hlas a Božie dielo. Len čo si potvrdia, že slová Všemohúceho Boha sú Božím hlasom, nasledujú Ho bez toho, aby im v tom bránila akákoľvek osoba, vec alebo udalosť. Rozhodnú sa nasledovať Boha. Sú to múdre panny. Neverci, tí, čo nemilujú pravdu a snažia sa len nasýtiť chlebom, nehľadajú pravdu, ale slepo prijímajú satanove lži a dokonca šíria lži spolu s ČKS, šialene odsudzujú a zavrhujú Božie dielo posledných dní. Všetci sú odhalení ako kúkoľ, ako psi, zlí služobníci a antikristi. Budú odstránení a potrestaní a budú plakať a škrípať zubami v katastrofách. Lži ČKS a náboženského sveta odhaľujú pšenicu a kúkoľ, ovce a kozy, dobrých a zlých služobníkov. Nakoniec Boh určí výsledky ľudí podľa toho, ako pristupovali k Božiemu dielu, podľa toho, čo vykonali. Satanove klamstvá a intrigy jednoznačne robia službu Božiemu dielu.“

Tieto fámy a klamstvá ma skutočne obalamutili. Takmer som zostal stáť vymknutý pred bránami kráľovstva. Táto myšlienka ma vydesila. Teraz viem, že kľúčom k hľadaniu pravej cesty je počúvať Boží hlas a zistiť, či je to Božie dielo. Absolútne nemôžeme veriť klamstvám démonov ČKS a musíme rozlišovať aj to, čo hovoria pastori, starší a webové stránky. Nemôžeme len slepo veriť tomu, čo hovoria, inak by sme mohli kedykoľvek padnúť do satanovej siete. Chýba nám súdnosť a nehľadáme pravdu vo svojej viere, čo je naozaj nebezpečné. Únik pred fámami a privítanie Pánovho návratu bolo pre mňa Božím milosrdenstvom a spásou! Vďaka Všemohúcemu Bohu!

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Spojte sa s nami cez Messenger