Svedectvá o návrate k Bohu

6 článkov 5 videí

Som svedkom Božieho zjavenia

Kedysi som bol členom kórejskej presbyteriánskej cirkvi. Všetci v rodine sa stali veriacimi, keď moja dcéra ochorela. Potom sa jej stav začal každým d…

Privítal som Pánov návrat!

Moja rodina je katolícka už štyri generácie a koncom 70. rokov založila miesto na duchovné stretnutia. Môj otec a strýko vtedy slúžili ako cirkevní de…

Je celá Biblia Božím vnuknutím?

V roku 1998 sa so mnou bratranec Yang podelil o evanjelium. Priniesol mi výtlačok Biblie. Povedal, že celá Biblia je Božím vnuknutím a všetko v nej je…

Pravdu nemožno získať v náboženstve

Ako dieťa som nasledovala svojich rodičov vo viere v Pána a horlivo som sa usilovala o svoju vieru. Aktívne som sa zúčastňovala na všetkých cirkevných…

Konečne som našiel cestu k očisteniu

Narodil som sa v katolíckej rodine a keď som mal trinásť, začal som študovať katechizmus a bol som pokrstený. Neskôr som sa rozhodol, že sa stanem kňa…

Spojte sa s nami cez Messenger