Božie slová na každý deň: Zjavenie a Božie dielo | Úryvok 71

09. 02. 2024

Boží šesťtisícročný plán riadenia sa chýli ku koncu a brána kráľovstva sa už otvorila pre všetkých, ktorí túžia po tom, aby sa Boh zjavil. Drahí bratia a sestry, na čo čakáte? Po čom túžite? Očakávate zjavenie Boha? Hľadáte Jeho stopy? Božie zjavenie sa tak túžobne očakáva! A ako ťažké je nájsť Božie stopy! Čo musíme urobiť v tomto veku a v tomto svete, aby sme sa stali svedkami zjavenia Boha? Čo musíme urobiť, aby sme kráčali v Božích šľapajach? Tieto otázky si kladú všetci, ktorí očakávajú Božie zjavenie. Viackrát ste už o nich všetci premýšľali, no k akému výsledku ste dospeli? Kde sa Boh zjaví? Kde sú Božie stopy? Dostali ste odpoveď? Mnohí by odpovedali: „Boh sa zjavuje medzi všetkými svojimi nasledovníkmi a Jeho stopy sú medzi nami, je to také jednoduché!“ Každý môže sformulovať nejakú frázu, no rozumiete, čo zjavenie Boha alebo Jeho stopy vlastne znamenajú? Zjavenie Boha znamená Jeho príchod na zem, aby osobne vykonal svoje dielo. Odhalí vlastnú tvár a povahu, sebe vlastným spôsobom zostúpi medzi ľudstvo a vykoná dielo, ktorým začne nový vek a ukončí starý. Toto zjavenie nebude žiadna ceremónia. Nie je to znamenie, obraz, zázrak ani žiadna veľkolepá vízia, a už vôbec nie druh náboženského obradu. Je to pravé a skutočné a ktokoľvek sa toho môže dotknúť a uvidieť to. Tento druh zjavenia nie je len gestom či krátkodobým záväzkom; je to skôr etapa diela v Jeho pláne riadenia. Božie zjavenie je vždy zmysluplné a vždy nejako súvisí s Božím plánom riadenia. To, čo sa tu nazýva zjavením, je úplne odlišné od toho druhu „zjavenia“, ktorým Boh človeka vedie, usmerňuje a osvecuje. Vždy, keď sa Boh odhalí, vykonáva nejakú etapu svojho veľkého diela. Je to iné dielo, než aké vykonával v ktoromkoľvek inom veku. Človek si to nedokáže predstaviť a nikdy také niečo nezažil. Je to dielo, ktorým sa začína nový vek a ukončuje ten starý a je to nová, dokonalejšia forma diela pre spásu ľudstva; okrem toho je to dielo, ktoré privádza ľudstvo do nového veku. Toto znamená zjavenie Boha.

Keď už chápete, čo znamená zjavenie Boha, ako by ste mali hľadať Božie stopy? Na túto otázku existuje jednoduché vysvetlenie: Kdekoľvek sa Boh zjaví, tam nájdete Jeho stopy. Znie to jednoducho, ale v praxi to vôbec nie je také ľahké, pretože mnohí ľudia nevedia, kde sa Boh zjaví a ešte menej, kde sa chce alebo kde by sa mal objaviť. Niektorí podvedome veria, že Boh sa zjavuje všade tam, kde pôsobí Duch Svätý. Iní sa zase domnievajú, že Boh sa zjavuje tam, kde sa nachádzajú duchovné postavy. No a ďalší zase veria, že Boh sa zjavuje tam, kde sú významní ľudia. Nateraz nechajme bokom, či je takáto viera správna alebo nesprávna. Na vysvetlenie tejto otázky musíme mať najskôr jasný cieľ: hľadáme Božie stopy. Nehľadáme duchovné postavy, a už vôbec nie slávne osobnosti; hľadáme stopy Boha. Keďže hľadáme Božie stopy, mali by sme hľadať Božiu vôľu, Božie slová a Božie výroky – pretože všade tam, kde Boh vysloví nové slová, je Boží hlas, a kde sú Božie stopy, tam sú aj Božie skutky. Kde sa Boh prejaví, tam sa Boh zjavuje, a kde sa zjavuje Boh, tam existuje pravda, cesta a život. Pri hľadaní Božích stôp ste si nevšímali slová „Boh je pravda, cesta a život“. A tak mnohí ľudia, aj keď prijmú pravdu, neveria, že našli Božie stopy, a ešte menej dokážu uznať Božie zjavenie. Aká veľká chyba! Zjavenie Boha je nezmieriteľné s ľudskými predstavami, a už vôbec sa Boh nemôže zjaviť na príkaz človeka. Boh sa rozhoduje sám a pri tvorbe svojho diela má svoje vlastné plány. Takisto má svoje vlastné ciele a svoje vlastné metódy. Bez ohľadu na to, čo robí, nemusí o tom diskutovať s človekom ani hľadať jeho radu, a už vôbec nie informovať každého človeka o svojom diele. Toto je povaha Boha, ktorú by mali všetci uznať. Ak túžite byť svedkami Božieho zjavenia a kráčať v Božích šľapajach, musíte najprv zanechať svoje predstavy. Nesmiete žiadať Boha, aby urobil to či ono, a už vôbec by ste Ho nemali vtesnávať do svojich vlastných hraníc a okliešťovať Ho vlastnými predstavami. Namiesto toho by ste sa mali sami seba pýtať, ako máte hľadať Božie stopy, ako prijať Božie zjavenie a ako sa podriadiť novému Božiemu dielu. Toto by mal človek robiť. Keďže človek nie je pravdou ani pravdu nevlastní, mal by hľadať, prijímať a poslúchať.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dodatok 1: Zjavenie Boha ohlasuje nový vek

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger