Séria kázní: Hľadanie skutočnej viery | Naše hriechy sú nám odpustené – Keď sa Pán vráti, vezme nás rovno do Jeho kráľovstva?

29. 08. 2023

Katastrofy naďalej pribúdajú a všetci veriaci netrpezlivo očakávajú príchod Spasiteľa, túžiac, aby ich Pán počas spánku zdvihol do nebies a mohli Ho stretnúť a uniknúť biede dnešných silnejúcich pohrôm. Veria, že keďže im Pán Ježiš odpustil hriechy skrze vieru, Pán ich už nevidí ako hriešnikov, majú všetko, čo potrebujú, a keď Pán príde, vezme ich priamo do Jeho kráľovstva. Ale mnohých stále mätie, že prišli veľké katastrofy, ale oni ešte stále neprivítali Pána. Iba Východný blesk dôsledne podáva svedectvo o tom, že Pán sa pred nejakým časom vrátil ako Všemohúci Boh – vyjadril pravdy a koná dielo súdu, počnúc domom Božím, a už pred príchodom katastrof vytvoril skupinu víťazov. Mnohí veriaci začali uvažovať: Je tento Všemohúci Boh, o ktorom Východný blesk podáva svedectvo, naozaj Pán, ktorý sa vrátil? Ale Pán nám už predsa odpustil hriechy skrze našu vieru, On nás už nevidí ako hriešnikov, nemal by nás teda vziať priamo hore do nebeského kráľovstva, keď sa vráti? Prečo by potom Boh potreboval v posledných dňoch vykonať dielo súdu? Pridajte sa k nám v tejto epizóde Hľadanie skutočnej viery, kde nájdete odpovede.

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger