Video s kresťanským svedectvom | Túžba po pohodlí ma takmer priviedla do záhuby

22. 05. 2024

Hlavná postava má na starosti kontrolu videí, ale počas plnenia povinnosti túži po pohodlí a neustále sa ulieva, čím brzdí napredovanie práce. Vedúca sa ňou zaoberá a veľmi prísne ju oreže a následne prepustí. Čo sa prostredníctvom sebareflexie dozvie o podstate a dôsledkoch svojho sklonu k túžbe po pohodlí? Čo s tým urobí a ako sa zmení?

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger