Božie slová na každý deň: Vstup do života | Úryvok 474

25. 10. 2023

Väčšina ľudí verí v Boha kvôli budúcemu konečnému osudu alebo kvôli dočasnému potešeniu. Tí, ktorí sa ničím nezaoberali, veria v Boha, aby sa dostali do neba, aby získali odmeny. Neveria v Neho preto, aby sa stali zdokonalenými alebo aby plnili povinnosti Božieho stvorenia. To znamená, že väčšina ľudí neverí v Boha preto, aby si splnila svoje úlohy alebo aby naplnila svoju ľudskú povinnosť. Ľudia málokedy veria v Boha, aby viedli zmysluplný život. Niet ani takých, ktorí veria, že keďže je človek nažive, mal by milovať Boha, pretože tak to ustanovilo nebo a uznala zem a je to prirodzené poslanie človeka. Aj keď sa rôzni ľudia usilujú o vlastné ciele, ich snaha a motivácia sú veľmi podobné, ba čo viac, väčšina z nich má aj rovnaké predmety, ktoré uctieva. Za posledných niekoľko tisíc rokov mnohí veriaci zomreli, a mnohí zomreli a znovu sa narodili. Boha nehľadá len jeden alebo dvaja ľudia, dokonca ani tisíc alebo dvetisíc, ale väčšina z nich sa za Ním vydáva kvôli vlastným vyhliadkam alebo úžasným nádejam do budúcnosti. Tých, ktorí sú oddaní Kristovi, je málo a sú od seba na míle vzdialení. Mnohí oddaní veriaci napriek tomu zomreli v pasci vlastných sietí a počet ľudí, ktorí zvíťazili, je nadovšetko mizivý. Dôvody, prečo ľudia zlyhávajú, či tajomstvá ich víťazstva sú im dodnes neznáme. Tí, ktorí priam posadnuto hľadajú Krista, ešte stále nezažili chvíľku náhleho pochopenia, neprišli týmto tajomstvám na koreň, pretože sú pre nich stále veľkou neznámou. Hoci pri svojom hľadaní vynakladajú úmorné úsilie, cesta, po ktorej kráčajú, je cestou neúspechu, po ktorej kedysi kráčali ich predchodcovia, a nie cestou úspechu. Nezávisle od toho, ako hľadajú, nekráčajú títo ľudia po ceste do temnoty? Nezískajú tak len trpké ovocie? Ťažko predpovedať, či ľudia, ktorí napodobňujú tých, čo uspeli v minulosti, nakoniec prídu k šťastiu alebo k pohrome. O čo horšie sú potom vyhliadky ľudí, ktorí hľadajú nasledujúc stopy tých, čo zlyhali? Nehrozí im azda ešte väčšia šanca na neúspech? Akú hodnotu má cesta, po ktorej kráčajú? Nemrhajú len svojím časom? Bez ohľadu na to, či ľudia vo svojom hľadaní uspejú, alebo nie, existuje skrátka dôvod, prečo tak robia. O ich úspechu alebo neúspechu však nerozhoduje fakt, že hľadajú, ako sa im zachce.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Úspech alebo neúspech závisí od cesty, po ktorej človek kráča

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger