Božie slová na každý deň: Vstup do života | Úryvok 475

25. 10. 2023

Najzákladnejšou požiadavkou viery človeka v Boha je, aby mal úprimné srdce, aby sa Mu plne odovzdal a skutočne Ho poslúchal. Pre človeka je najťažšie poskytnúť celý svoj život výmenou za pravú vieru, vďaka ktorej môže získať celú pravdu a splniť svoju povinnosť Božieho stvorenia. Práve to je nedosiahnuteľné pre tých, ktorí zlyhávajú, a ešte nedosiahnuteľnejšie pre tých, ktorí nevedia nájsť Krista. Pretože človek nie je dobrý v tom, ako sa úplne odovzdať Bohu, pretože nie je ochotný plniť si svoju povinnosť voči Stvoriteľovi, pretože videl pravdu, ale vyhýba sa jej a kráča vlastnou cestou, pretože človek vždy hľadá nasledujúc cestu tých, ktorí zlyhali, pretože neprestajne vzdoruje nebu, človek vždy stroskotá, vždy sa nechá lapiť do satanovej ľsti a chytí sa do vlastnej pasce. Pretože človek nepozná Krista, pretože nie je zbehlý v chápaní ani v prežívaní pravdy, pretože príliš uctieva Pavla a príliš baží po nebi, pretože stále žiada, aby ho Kristus poslúchal, a rozkazuje Bohu, veľké osobnosti a tí, ktorí zažili premenlivosť sveta, sú stále smrteľní a naďalej umierajú uprostred Božieho napomínania. O takýchto ľuďoch môžem povedať len toľko, že zomierajú tragickou smrťou a že dôsledok, ktorý ich postihne – ich smrť –, nie je bezdôvodný. Nie je ich zlyhanie pre nebeský zákon ešte neznesiteľnejšie? Pravda pochádza z ľudského sveta, no pritom ju medzi ľuďmi rozširuje Kristus. Pochádza od Krista, teda od samotného Boha, a človek toho nie je schopný. Kristus však prináša len pravdu; neprichádza, aby rozhodol, či človek uspeje vo svojom hľadaní pravdy. Z toho vyplýva, že úspech alebo neúspech pri hľadaní pravdy závisí len od človeka. Úspech alebo neúspech človeka pri hľadaní pravdy nemá nikdy nič spoločné s Kristom, ale je podmienený ľudskou snahou. Konečný osud človeka a to, či uspeje, alebo nie, nemožno zvaľovať na Boha, aby za také niečo znášal zodpovednosť, pretože to nie je záležitosťou samotného Boha, ale priamo to súvisí s povinnosťou, ktorú majú Božie stvorenia plniť. Väčšina ľudí síce vie niečo o hľadaní a konečnom osude Pavla a Petra, ale ľudia nepoznajú nič viac ako Petrove a Pavlove výsledky. Nevedia o tajomstve Petrovho úspechu ani o nedostatkoch, ktoré viedli k Pavlovmu zlyhaniu. A tak, ak ste úplne neschopní nahliadnuť do podstaty ich hľadania, potom väčšina z vás bude pri hľadaní aj tak neúspešná, a hoci by malá časť z vás zaznamenala úspech, stále sa nevyrovná Petrovi. Ak je cesta tvojho hľadania správna, potom máš nádej na úspech. Ak je cesta, po ktorej kráčaš v snahe nájsť pravdu, nesprávna, potom budeš navždy neschopný dosiahnuť úspech a postretne ťa rovnaký koniec ako Pavla.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Úspech alebo neúspech závisí od cesty, po ktorej človek kráča

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger