Kresťanská pieseň „Mali by ste pochopiť Božiu vôľu“

01. 05. 2023

Dnes ste dostali viac ako apoštoli a proroci vekov,

dokonca viac ako Mojžiš a Peter.

Požehnanie sa nedá získať za deň ani za dva,

dá sa zaslúžiť len veľkou obetou.

To znamená, že musíte mať lásku, ktorá bola zušľachtená,

musíte mať veľkú vieru a musíte pochopiť mnoho právd,

ako to od vás Boh vyžaduje.

Postavte sa spravodlivosti a zostaňte neústupní,

milujte Boha vytrvalo,

majte odhodlanie, zmeňte svoju povahu,

uzdravte svoju skazenosť, prijmite Boží plán,

nesťažujte sa, ale poslúchajte až do smrti.

Toto by ste mali dosiahnuť, toto je konečný zámer Božieho diela

a toto Boh žiada od tejto skupiny ľudí.

Všetko, čo Boh robí, je totiž len pre vaše dobro,

aby ste boli hodní prijať Jeho dedičstvo.

Nie je to kvôli Jeho vlastnej sláve,

ale kvôli vašej spáse

a kvôli zdokonaleniu tejto skupiny ľudí,

ktorá tak veľmi trpela v poškvrnenej zemi.

Mali by ste chápať Božiu vôľu.

Ako vám dal, tak bude od vás žiadať

a bude vám klásť primerané požiadavky.

To nám ukazuje, prečo Boh svojím dielom znova a znova

stanovuje také prísne normy a požiadavky.

Preto by ste mali byť plní viery.

Všetko, čo Boh robí, je totiž len pre vaše dobro,

aby ste boli hodní prijať Jeho dedičstvo.

Nie je to kvôli Jeho vlastnej sláve,

ale kvôli vašej spáse

a kvôli zdokonaleniu tejto skupiny ľudí,

ktorá tak veľmi trpela v poškvrnenej zemi.

Mali by ste chápať Božiu vôľu.

Vyzýva všetkých tých nevedomých ľudí,

ktorí nemajú rozum ani cit:

nepokúšajte Boha a už viac nevzdorujte.

Boh už podstúpil utrpenie, ktoré žiadny človek nikdy nezažil.

Už dávno pretrpel ešte väčšie poníženie namiesto človeka.

Čoho iného sa nemôžete vzdať?

Čo môže byť dôležitejšie ako Božia vôľa?

Čo môže byť vyššie ako Božia láska?

Už tak je ťažké vykonávať Božie dielo v tejto poškvrnenej zemi.

Ak človek ešte navyše vedome a úmyselne hreší,

Božie dielo sa bude musieť oddialiť.

Boh nie je viazaný časom,

jedine Jeho dielo a sláva sú podstatné.

Preto urobí všetko, čo je potrebné,

bez ohľadu na to, ako dlho to bude trvať.

Taká je Božia povaha:

neodpočinie si, kým nedokončí svoje dielo.

Z knihy Nasledujte baránka a spievajte nové piesne

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger