Kresťanská pieseň „Boh si praje, aby sa ľudstvo usilovalo o pravdu a prežilo“

03. 04. 2024

Prečo sa musí človek usilovať o pravdu?

Hlavným dôvodom je to,

že pre Boha úsilie o pravdu zahŕňa Jeho riadenie,

Jeho očakávania od ľudstva a nádeje,

ktoré do ľudstva vkladá.

To je jedna časť Božieho plánu riadenia.

Nech si ktokoľvek a nech v Boha veríš akokoľvek dlho,

ak sa neusiluješ o pravdu alebo ju nemiluješ,

nevyhnutne skončíš ako ten, kto má byť odvrhnutý.

To je jasné ako facka.

Boh vykonáva tri etapy diela;

má plán riadenia, odkedy stvoril ľudstvo,

a naďalej v ľudstve postupne uskutočňuje každú z jeho etáp

a krok za krokom vedie ľudstvo až do súčasnosti.

Aké veľké je Jeho svedomité úsilie a cena, čo zaplatil,

a ako dlho vytrval,

aby dosiahol konečný cieľ – aby sa pravdy, ktoré vyjadruje,

a každý aspekt kritérií Jeho požiadaviek, ktoré hovorí ľudstvu,

prejavili na človeku a premenili sa na život a realitu človeka.

Z Božieho pohľadu je to veľmi dôležitá vec.

Boh jej prikladá veľkú váhu.

Z Božieho pohľadu je to veľmi dôležitá vec.

Boh jej prikladá veľkú váhu.

Každý človek bez ohľadu na svoju kvalitu,

vek či počet rokov, ktoré veríš v Boha,

by sa mal snažiť kráčať po ceste usilovania sa o pravdu.

Nemal by si klásť dôraz na žiadne objektívne zdôvodnenia;

o pravdu by si sa mal usilovať bezpodmienečne. Nemrhaj svojimi dňami.

Ak vynaložíš úsilie na hľadanie pravdy

ako významnú záležitosť v tvojom živote,

môže sa stať, že pravda, čo získaš a môžeš vo svojom úsilí dosiahnuť,

nebude taká, ako si si želal.

Ak však Boh hovorí,

že ti nadelí náležitý konečný osud v závislosti

od tvojho postoja pri úsilí a od tvojej úprimnosti, aké to len bude skvelé!

Nateraz sa nezameriavaj na to,

aký bude tvoj konečný osud alebo výsledok, čo sa stane a čo prinesie budúcnosť

ani či sa dokážeš vyhnúť pohrome a smrti –

na tieto veci nemysli, ani nežiadaj o ne.

Sústreď sa len na úsilie o pravdu v Božích slovách a Božích požiadavkách,

na to, aby si si dobre vykonal svoju povinnosť a uspokojil Božiu vôľu

a aby si nepreukázal, že nie si hoden šiestich tisícov rokov Božieho čakania,

šiestich tisícov rokov Božieho očakávania.

Dopraj Bohu trochu potešenia. Dovoľ Mu, aby videl u teba nádej,

a aby sa v tebe splnili Jeho želania.

Zaobchádzal by s tebou zle, keby si to urobil?

A aj keď konečné výsledky nie sú v súlade s očakávaniami,

ako stvorenie by si sa mal vo všetkom podriadiť

Božiemu ovládaniu a opatreniam, bez osobných pohnútok.

To je správny spôsob myslenia.

z knihy Slovo, zv. VI: O hľadaní pravdy I. Prečo človek musí hľadať pravdu

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger