Kresťanská pieseň „Boh sa objavil na východe sveta plný slávy“

19. 05. 2023

Po celom vesmíre Boh koná svoje dielo

a na Východe sa bez prestania ozývajú burácajúce hromy,

ktoré otriasajú všetkými národmi a vierovyznaniami.

Je to Boží hlas, ktorý priviedol všetkých ľudí do súčasnosti.

Boh si všetkých ľudí podmaní svojím hlasom,

aby padli do tohto prúdu a podrobili sa pred Ním,

lebo svoju slávu si už dávno vymohol od celej zeme

a znova ju rozniesol na Východe.

Kto netúži vidieť Božiu slávu?

Kto netrpezlivo neočakáva Jeho návrat?

Kto netúži po Jeho znovuzjavení?

Kto netúži po Jeho milote?

Kto by nechcel dokráčať k svetlu?

Kto by nechcel hľadieť na bohatstvo Kanaánu?

Kto neprahne po návrate Vykupiteľa?

Kto by sa neklaňal tomu, kto je veľký vo Svojej moci?

Boží hlas sa bude šíriť po celej zemi.

Postaví sa tvárou v tvár svojmu vyvolenému národu

a bude k nemu hovoriť viac než doteraz.

Bude hovoriť svoje slová celému vesmíru a ľudstvu sťa mocné hromy,

ktoré otriasajú horami a riekami.

Preto sa slová v Jeho ústach zmenili na ľudský poklad

a všetci ľudia si Jeho slová vážia.

Blesky šľahajú z východu až na západ.

Jeho slová sú také, že sa ich človek nerád vzdáva

a zároveň ich považuje za nepochopiteľné,

ale o to viac sa z nich teší.

Všetci ľudia sa radujú a jasajú, oslavujú príchod Boha,

akoby sa práve narodilo nemluvňa.

Skrze Boží hlas privedie všetkých ľudí pred seba.

Od tej chvíle Boh slávnostne vstúpi do ľudského pokolenia,

aby sa Mu ľudia prišli pokloniť.

Vďaka sláve, ktorú vyžaruje, a slovám, ktoré má v ústach,

dosiahne, že všetci ľudia predstúpia pred Neho a uvidia,

že blesky šľahú z východu.

Uvidia, že Boh zostúpil aj na „Olivovú horu“ na východe

a že už dávno je na zemi,

no už nie ako syn Židov, ale ako blesk z Východu.

Boh odišiel z ľudského sveta,

aby sa potom opäť slávne objavil medzi ľuďmi.

Boh je Tým, ktorého uctievali pred nespočetnými vekmi,

a tiež Jezuliatkom, ktoré Izraeliti už veľmi dávno opustili.

Ba čo viac, je Všemohúc Boh súčasnosti!

Nech všetci prídu pred Boží trón

a uzrú Jeho slávnu podobu, uslyšia Jeho hlas a pohliadnu na Jeho skutky.

To je celá Jeho vôľa, je to koniec a vrchol Jeho plánu,

ako aj cieľ Jeho riadenia:

aby každý národ, každý jazyk uctieval Boha,

aby každý človek vo Neho veril a každý národ sa Mu podriadil,

aby každý človek vo Neho veril a každý národ sa Mu podriadil,

aby každý človek vo Neho veril a každý národ sa Mu podriadil!

Z knihy Nasledujte baránka a spievajte nové piesne

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger