Božie slová na každý deň: Vstup do života | Úryvok 392

15. 02. 2024

V minulosti mnohí hľadali s divokými ambíciami a predstavami, hľadali kvôli svojej vlastnej nádeji. Odložme tieto otázky na chvíľu bokom. Teraz je najdôležitejšie nájsť spôsob praxe, ktorý umožní každému z vás zachovať si normálnu tvár pred Bohom a postupne sa vymaniť z okov satanovho vplyvu, aby vás Boh mohol získať a aby ste žili na zemi tak, ako od vás Boh žiada. Jedine tak môžete naplniť Božie zámery. Mnohí veria v Boha, ale nevedia ani to, čo chce Boh a čo chce satan. Veria zmätene, jednoducho idú s prúdom, a tak nikdy neviedli normálny kresťanský život. Nikdy nemali normálne osobné vzťahy a už vôbec nie normálny vzťah s Bohom. Je očividné, že ťažkostí a ľudských nedostatkov, ako aj iných úskalí, ktoré môžu zmariť vôľu Boha, je mnoho. To je dostatočný dôkaz, že človek ešte nevstúpil na správnu cestu viery v Boha ani nenadobudol skutočnú skúsenosť ľudského života. Čo to teda znamená ísť správnou cestou viery v Boha? Dostať sa na správnu cestu znamená, že vždy upokojíš pred Bohom svoje srdce, tešíš sa z normálneho spoločenstva s Ním, postupne spoznávaš, čo človeku chýba, a pomaly Boha hlbšie spoznávaš. Takto tvoj duch získava každý deň nové pochopenie a nové osvietenie, tvoja túžba rastie, snažíš sa vstúpiť do pravdy a každý deň je novým svetlom a novým porozumením. Na tejto ceste sa postupne oslobodzuješ od vplyvu satana a rastieš vo svojom živote. Takíto ľudia vstúpili na správnu cestu. Pouvažuj o vlastných skúsenostiach a preskúmaj cestu, ktorou si sa usiloval vo viere kráčať. Keď ju porovnáš s vyššie opísanou: si na správnej ceste? V čom si sa oslobodil od okov satana a od jeho vplyvu? Ak ešte nie si na správnej ceste, potom sa tvoje spojenie so satanom ešte neprerušilo. Povedie ťa snaha milovať Boha k láske, ktorá je pravá, nezištná a čistá? Hovoríš, že tvoja láska k Bohu je neochvejná a úprimná, ale pritom si sa ešte neoslobodil z okov satana. Nerobíš si z Boha blázna? Ak chceš dosiahnuť stav, v ktorom bude tvoja láska k Bohu bez poškvrny, aby ťa Boh úplne získal a aby si patril do Jeho kráľovstva, musíš sa najprv vydať na správnu cestu viery v Boha.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Ako by sa na vieru v Boha mali pozerať veriaci

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger