Božie slová na každý deň: Vstup do života | Úryvok 481

26. 10. 2023

Všetko, čo hľadal Peter, bolo Božie srdce. Snažil sa naplniť Božiu túžbu a bez ohľadu na utrpenie a nepriazeň osudu bol stále ochotný naplniť ju. Niet väčšej snahy človeka veriaceho v Boha. To, čo hľadal Pavol, bolo poznačené jeho vlastným telom, jeho vlastnými predstavami a jeho vlastnými plánmi a intrigami. V žiadnom prípade nebol schopným Božím stvorením, nebol niekým, kto sa usiloval naplniť Božiu túžbu. Peter sa snažil podriadiť Božiemu riadeniu, a hoci dielo, ktoré vykonal, nebolo veľké, motivácia jeho hľadania a cesta, po ktorej kráčal, boli správne; i keď sa mu nepodarilo získať veľa ľudí, dokázal ísť pravou cestou. Z tohto dôvodu možno povedať, že bol schopným Božím stvorením. Dnes, aj keď nie si robotník, mal by si byť schopný plniť povinnosti Božieho stvorenia a snažiť sa podriadiť všetkým Božím nariadeniam. Mal by si byť schopný poslúchať všetko, čo Boh povie, a zakúšať všetky druhy utrpenia a zdokonaľovania, a hoci si slabý, vo svojom srdci by si mal stále vedieť milovať Boha. Tí, ktorí preberajú zodpovednosť za svoj život, sú ochotní plniť povinnosti Božieho stvorenia a majú správny názor na hľadanie. Takýchto ľudí Boh potrebuje. Ak si vykonal veľa skutkov, a iní získali poučenie, ktoré patrilo tebe, no ty sám si sa nezmenil, nevydal si žiadne svedectvo ani si nezískal žiadnu pravdivú skúsenosť, takže na sklonku tvojho života aj tak nič z toho, čo si vykonal, nebude svedectvom, možno o tebe povedať, že si niekto, kto sa zmenil? Si niekto, kto hľadá pravdu? V tom čase ťa Duch Svätý použil, ale keď tak učinil, použil tú časť teba, ktorú bolo možné použiť na dielo, a nepoužil tú časť teba, ktorá sa použiť nedala. Ak by si hľadal spôsob, ako sa zmeniť, potom by si sa počas procesu tvojho využitia postupne zdokonaľoval. Duch Svätý však neprijíma žiadnu zodpovednosť za to, či ťa nakoniec Boh získa, alebo nie, a to závisí len od toho, akým spôsobom sa budeš usilovať o zmenu. Ak nedôjde k žiadnym zmenám v tvojej povahe, potom je to preto, lebo tvoj pohľad na hľadanie je nesprávny. Ak sa ti nedostane odmeny, je to tvoj problém, pretože ty sám si neuviedol pravdu do praxe a nebol si schopný splniť Božiu túžbu. A preto nič nie je dôležitejšie ako tvoje osobné skúsenosti a nič nie je tak rozhodujúce ako tvoj osobný vstup! Niektorí ľudia nakoniec povedia: „Vynaložil som pre Teba toľko námahy, a hoci som možno nedosiahol žiadne slávne úspechy, predsa som sa usilovne snažil. Nemôžeš ma jednoducho pustiť do neba, aby som mohol jesť ovocie života?“ Musíš vedieť, po akých ľuďoch túžim; tým, ktorí sú nečistí, nie je dovolené vstúpiť do kráľovstva, tým, ktorí sú nečistí, nie je dovolené poškvrňovať svätú pôdu. Aj keď si možno vykonal veľa skutkov a snažil sa mnoho rokov, ak si nakoniec stále žalostne nečistý, potom ti nebeský zákon nedovolí, aby si vstúpil do Môjho kráľovstva! Od stvorenia sveta až dodnes som nikdy neponúkal ľahký vstup do svojho kráľovstva tým, ktorí si u Mňa získavajú priazeň. To je nebeské pravidlo a nikto ho nesmie porušiť! Musíš hľadať život. Dnes sú tí, ktorí budú zdokonalení, rovnakí ako Peter: sú to tí, ktorí hľadajú spôsob, ako zmeniť svoju povahu, a ktorí sú ochotní vydať svedectvo o Bohu a plniť si svoje povinnosti ako Božie stvorenie. Iba takíto ľudia budú zdokonalení. Ak hľadáš len odmeny a neusiluješ sa o zmenu povahy tvojho života, potom bude všetko tvoje úsilie márne – to je nemenná pravda!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Úspech alebo neúspech závisí od cesty, po ktorej človek kráča

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger