Video s kresťanským svedectvom | Únik z pasce fám

30. 01. 2024

William, kresťan, sa náhodou zoznámi s niekoľkými bratmi a sestrami z Cirkvi Všemohúceho Boha. Vďaka stretnutiam a duchovnému spoločenstvu s nimi sa dozvedá mnoho právd a tajomstiev, ktoré nikdy predtým vo svojej viere nechápal, a cíti sa veľmi duchovne posilnený. Potom však na internete narazí na niekoľko fám, ktoré v ňom zanechávajú nepríjemný a zmätený pocit: Môže byť Cirkev Všemohúceho Boha naozaj taká, ako sa píše na internete? Mal by ju ďalej skúmať? A ak je Všemohúci Boh naozaj Pán, ktorý sa vrátil, nestratí svoju šancu prijať Pána, ak to nepreskúma? Pod zázračným Božím vedením sa rozhodne upustiť od svojich predstáv a pokračuje v skúmaní. Čítaním slov Všemohúceho Boha pochopí princíp skúmania pravej cesty, získa určitú súdnosť nad lžami a nadobudne istotu, že Všemohúci Boh je Pán Ježiš, ktorý sa vrátil. Potom s radosťou prijíma dielo Všemohúceho Boha posledných dní.

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger