Božie slová na každý deň: Odhalenie náboženských predstáv | Úryvok 286

11. 02. 2024

Chcete vedieť, prečo sa farizeji postavili proti Ježišovi? Chcete poznať podstatu farizejov? Boli plní fantazírovania o Mesiášovi. A čo viac, verili len tomu, že Mesiáš príde, no neusilovali sa o životnú pravdu. A tak ešte aj dnes očakávajú Mesiáša, lebo nepoznajú cestu života a nevedia, čo je cesta pravdy. Povedzte, ako mohli takíto hlúpi, tvrdohlaví a nevedomí ľudia získať Božie požehnanie? Ako mohli uvidieť Mesiáša? Postavili sa proti Ježišovi, pretože nepoznali smerovanie diela Ducha Svätého, pretože nepoznali cestu pravdy, ktorú vyslovil Ježiš, a navyše, pretože nepochopili Mesiáša. A keďže nikdy neuvideli Mesiáša a nikdy neboli v Jeho spoločnosti, urobili chybu, že sa pridŕžali samotného mena Mesiáša, pričom sa všemožným spôsobom stavali proti podstate Mesiáša. Títo farizeji boli v podstate tvrdohlaví, arogantní a nenaslúchali pravde. Princíp ich viery v Boha bol takýto: Bez ohľadu na to, aká hlboká je Tvoja kázeň, bez ohľadu na to, akú máš silnú autoritu, nie si Kristom, pokiaľ sa nenazývaš Mesiášom. Nie je táto viera absurdná a smiešna? Pýtam sa vás ďalej: Nie je pre vás mimoriadne ľahké dopustiť sa chýb prvých farizejov, keďže ani v najmenšom nerozumiete Ježišovi? Si schopný rozpoznať cestu pravdy? Môžeš skutočne zaručiť, že nebudeš Kristovi odporovať? Si schopný nasledovať dielo Ducha Svätého? Ak nevieš, či sa postavíš proti Kristovi, potom vravím, že už žiješ na pokraji smrti. Tí, ktorí nepoznali Mesiáša, boli schopní Ježišovi odporovať, odmietnuť Ho, ohovárať Ho. Všetci ľudia, ktorí nerozumejú Ježišovi, sú schopní Ho odmietnuť a nadávať Mu. Dokonca sú schopní vidieť Ježišov návrat ako satanov podvod a ešte viac ľudí odsúdi Ježiša, ktorý sa vrátil do tela. Nevyvoláva toto všetko vo vás strach? To, čomu čelíte, bude rúhanie sa Duchu Svätému, ničenie slov Ducha Svätého voči cirkvám a zavrhnutie všetkého, čo Ježiš vyjadril. Čo môžete získať od Ježiša, keď ste takí zmätení? Ako môžete pochopiť Ježišovo dielo, keď sa vracia v tele na bielom oblaku, ak si tvrdošijne odmietate uvedomiť svoje chyby? Veru hovorím vám: Ľudia, ktorí neprijímajú pravdu, ale slepo očakávajú príchod Ježiša na bielych oblakoch, sa určite budú rúhať Duchu Svätému a patria k skupine, ktorá bude zničená. Vy si len želáte Ježišovu milosť a chcete si len užívať blaženú ríšu neba, no nikdy ste neposlúchli slová, ktoré povedal Ježiš a nikdy ste neprijali pravdu, ktorú Ježiš vyjadril pritom ako sa vracia do tela. Čo získate výmenou za skutočnosť Ježišovho návratu na bielom oblaku? Je to úprimnosť, v ktorej opakovane páchate hriechy a potom hovoríte svoje vyznanie stále dookola? Čo obetujete Ježišovi, ktorý sa vracia na bielom oblaku? Sú to roky práce, ktorými sa povyšujete? Čoho sa budete držať, aby vám vracajúci sa Ježiš uveril? To je tá vaša arogantná povaha, ktorá nenačúva žiadnej pravde?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Až uzrieš duchovné telo Ježiša, Boh nanovo stvorí nebo a zem

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger