Kresťanská pieseň „Mal by si sa usilovať o pravú lásku k Bohu“

04. 05. 2023

Dnes sa musíte vydať na správnu cestu,

lebo ste uverili v praktického Boha.

Ak veríte v Boha, nemali by ste len hľadať požehnanie,

ale aj milovať Boha a poznať Ho.

Skrze Jeho osvietenie, skrze vaše vlastné hľadanie,

skutočne pochopíte Boha, budete mať vo svojom srdci pravú lásku.

Pokiaľ je tvoja láska k Bohu nanajvýš úprimná

a nikto ju nemôže zničiť alebo jej prekážať,

vtedy si vo svojej viere v Boha na správnej ceste.

Keď je vaša láska k Bohu úprimná,

áno, to dokazuje, že patríte Bohu,

pretože tvoje srdce je už v Božom vlastníctve

a nič iné ťa viac nemôže opantať.

Keď je vaša láska k Bohu úprimná,

áno, vaša láska k Bohu je úprimná.

Skrze svoje skúsenosti, skrze cenu, ktorú si zaplatil,

a skrze Božie dielo dokážete v sebe rozvinúť bezpodmienečnú lásku k Bohu –

a vtedy sa oslobodíš spod vplyvu satana

a začneš žiť vo svetle Božieho slova.

Až keď ste sa vymaníš spod vplyvu temnoty, možno povedať, že si získal Boha.

Vo viere musí byť toto tvojím cieľom. Je to povinnosťou každého z vás.

Pokiaľ je tvoja láska k Bohu nanajvýš úprimná

a nikto ju nemôže zničiť alebo jej prekážať,

vtedy si vo svojej viere v Boha na správnej ceste.

Keď je vaša láska k Bohu úprimná,

áno, to dokazuje, že patríte Bohu,

pretože tvoje srdce je už v Božom vlastníctve

a nič iné ťa viac nemôže opantať.

Keď je vaša láska k Bohu úprimná,

áno, vaša láska k Bohu je úprimná.

Ani jeden z vás by nemal byť spokojný so súčasným stavom.

Nemôžete mať dvojaký názor na Božie dielo,

ani ho nemôžete brať na ľahkú váhu.

Rozmýšľajte nad Bohom neustále.

Všetko robte pre neho,

a kedykoľvek hovoríte alebo konáte, mali by ste klásť na prvé miesto Božie záujmy.

Len tým sa zaľúbite Božiemu srdcu.

Pokiaľ je tvoja láska k Bohu nanajvýš úprimná

a nikto ju nemôže zničiť alebo jej prekážať,

vtedy si vo svojej viere v Boha na správnej ceste.

Keď je vaša láska k Bohu úprimná,

áno, to dokazuje, že patríte Bohu,

pretože tvoje srdce je už v Božom vlastníctve

a nič iné ťa viac nemôže opantať.

Keď je vaša láska k Bohu úprimná,

áno, vaša láska k Bohu je úprimná,

áno, vaša láska k Bohu je úprimná.

Z knihy Nasledujte baránka a spievajte nové piesne

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger