Kresťanská pieseň „Dôležitosť Božích slov“

29. 04. 2024

1

Veriaci v Boha by mali byť prinajmenšom navonok dobre vychovaní.

Najdôležitejšie je to, aby mali Božie slová.

Nech sa deje čokoľvek, nikdy sa nemôžeš odvrátiť od Jeho slov.

Poznať Boha a uspokojovať Jeho vôľu sa dosahuje Jeho slovami.

V budúcnosti bude každý národ, denominácia, náboženstvo a sektor

podmanený Božími slovami.

Boh bude hovoriť priamo

a všetci ľudia budú držať v rukách Božie slová

a vďaka tomu sa ľudstvo zdokonalí.

Božie slová budú všade prenikať vnútri i navonok:

Ľudia budú hovoriť Božie slová svojimi ústami,

pôsobiť v súlade s Božími slovami

a uchovávať Božie slová vo svojom vnútri.

Budú ponorení do Božích slov zvnútra aj zvonka.

Tak budú ľudia zdokonalení.

2

Tí, ktorí uspokojujú Božiu vôľu a sú schopní vydávať o Ňom svedectvo,

to sú ľudia, ktorí majú Božie slová ako svoju realitu.

Vstup do Veku slova – do Veku tisícročného kráľovstva –

je dielo, ktoré sa dnes uskutočňuje.

Odteraz praktizuj rozprávanie o Božích slovách v duchovnom spoločenstve.

Len keď budeš jesť a piť a zakúšať Božie slová, budeš ich môcť žiť.

Musíš si vytvoriť nejakú praktickú skúsenosť, aby si mohol presvedčiť druhých.

Ak nedokážeš žiť realitu Božích slov, nikoho nepresvedčíš!

Všetci, ktorých Boh používa, môžu žiť realitu Jeho slov.

Ak nedokážeš túto realitu vytvárať a vydávať svedectvo o Bohu,

to poukazuje na to, že v tebe nepôsobí Duch Svätý

a nebol si zdokonalený.

Toto je dôležitosť Božích slov.

z knihy Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vek kráľovstva je Vekom slova

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger