Séria kázní: Hľadanie skutočnej viery | Prečo príde Boh v posledných dňoch v tele a nie v podobe ducha?

13. 11. 2023

Všemohúci Boh v tele v posledných dňoch vyjadril mnohé pravdy a teraz vykonáva dielo súdu počnúc Božím domom. Ustanovil skupinu víťazov pred katastrofami. Evanjelium o kráľovstve Všemohúceho Boha sa dostalo do každej zeme sveta, a čoraz viac ľudí začína počúvať hlas Boží a obracať sa na Všemohúceho Boha. Napriek tomu mnoho ľudí z náboženského sveta vôbec neverí, že sa Pán opäť zjavil a pôsobí v tele. Veria, že Pán Ježiš sa po svojom zmŕtvychvstaní štyridsať dní zjavoval v podobe ducha, takže by sa takto mal aj vrátiť. Prečo by sa Všemohúci Boh nezjavil ako duch, ale ako vtelený Syn človeka? Mnohí Ho odmietajú prijať na základe toho, že nie je prítomný v duchovnej podobe, ale v telesnej podobe ako Syn človeka. Premeškajú svoju jedinú šancu na spásu samotným Spasiteľom, čo budú naveky ľutovať. Prečo sa teda Boh v posledných dňoch nezjavil v podobe ducha, ale stal sa telom ako Syn človeka? V tomto dieli relácie Hľadania skutočnej viery sa do toho môžeme spoločne zahĺbiť a dozvedieť sa viac o Božom pôsobení.

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger