Séria kázní: Hľadanie skutočnej viery | Je pravda, že všetky Božie diela a slová sú v Biblii?

05. 02. 2024

Spasiteľ Všemohúci Boh sa zjavil a pôsobí v posledných dňoch, pričom vyjadruje milióny slov. Zbierka Jeho slov s názvom Slovo sa zjavuje v tele je dostupná na internete. Táto zbierka nielenže otriasla náboženským svetom, ale i svetom ako takým. Mnoho pravdymilovných ľudí pochopilo, že slová Všemohúceho Boha sú pravdou a Božím hlasom. Spoznali Ho, ako Pána Ježiša, ktorý sa vrátil a predstúpil pred Boží trón. Kým však mnohí veriaci uznávajú, že slová Všemohúceho Boha sú pravdou a sú presvedčení o ich moci a autorite, naďalej trvajú na tom, že všetky Božie diela a slová sú v Biblii a nemožno ich nájsť nikde inde. Keďže si myslia, že dielo a slová Všemohúceho Boha presahujú rámec Biblie, popierajú to a odsudzujú, čím sa pripravujú o šancu privítať Pána pred katastrofami a v konečnom dôsledku do nich upadnú. Čo je teda nesprávne na presvedčení, že „Celé Božie dielo a všetky Jeho slová sú zaznamenané iba v Biblii a nikde inde“? Táto epizóda vám pomôže hľadať pravdu, spoznať skutočný príbeh Biblie a nájsť odpoveď.

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger