Kresťanská pieseň „Boží súd očistil moje srdce lásky k Nemu“

30. 04. 2024

1

Ó, Bože! Moje telo je vzdorovité a Ty ma napomínaš a súdiš.

Teším sa z Tvojho napomínania a Tvojho súdu,

a hoci ma nechceš,

v Tvojom súde vidím svätú a spravodlivú povahu.

Keď ma súdiš,

aby druhí mohli v Tvojom súde vidieť Tvoju spravodlivú povahu,

aby druhí mohli v Tvojom súde vidieť Tvoju spravodlivú povahu,

pociťujem spokojnosť.

2

Ak to môže vyjadriť Tvoju povahu a umožniť,

aby Tvoju spravodlivú povahu videli všetky stvorené bytosti,

a ak vďaka tomu môže byť moja láska k Tebe čistejšia,

aby som sa podobal na toho, kto je spravodlivý,

potom je Tvoj súd dobrý, pretože taká je Tvoja milostivá vôľa.

3

Viem, že je vo mne ešte stále veľa vzdorovitosti

a že stále nie som hoden, aby som pred Teba predstúpil.

Želám si, aby si ma súdil ešte viac,

či už prostredníctvom nepriateľského prostredia alebo veľkého utrpenia.

Nech urobíš čokoľvek, ja si to cením.

Tvoja láska je veľmi hlboká

a som ochotný vydať sa Ti na milosť bez najmenšej sťažnosti,

a som ochotný vydať sa Ti na milosť bez najmenšej sťažnosti.

z knihy Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Skúsenosti Petra: Jeho poznatky o napomínaní a súde

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger