Kresťanská pieseň „Iba prežívaním reality môžeš vydať svedectvo“

04. 05. 2023

Ľudia, ktorí majú pravdu, sú tí,

ktorí vo svojich skutočných skúsenostiach dokážu obstáť vo svojom svedectve,

neochvejne trvať na svojom postoji, stáť na strane Boha

bez ústupkov, poslúchať Ho až do smrti,

mať normálny vzťah s tými, ktorí milujú Boha.

Tvoje praktizovanie a zjavenia v skutočnom živote

sú svedectvom o Bohu, ktoré má človek žiť.

A to je skutočná radosť z Božej lásky.

Keď to zakúsiš až do tejto miery, dosiahneš primeraný výsledok.

Si posadnutý skutočným prežívaním,

a na každý tvoj skutok sa ostatní pozerajú s obdivom.

Tvoj odev a vonkajší vzhľad sú nenápadné, ale žiješ život vo veľkej zbožnosti.

Keď hovoríš o Božích slovách, On ťa vedie a osvecuje.

Tvoje praktizovanie a zjavenia v skutočnom živote

sú svedectvom o Bohu, ktoré má človek žiť.

A to je skutočná radosť z Božej lásky.

Keď to zakúsiš až do tejto miery, dosiahneš primeraný výsledok.

Dokážeš rozprávať o Božej vôli svojimi slovami,

hovoriť o realite a rozumieš mnohému o službe v duchu.

Si úprimný vo svojich slovách, slušný a priamy, nekonfliktný,

schopný poslúchať Božie plány, neoblomný vo svojom svedectve.

Si pokojný a vyrovnaný bez ohľadu na to, čím sa zaoberáš.

Takýto človek naozaj spoznal Božiu lásku.

Tvoje praktizovanie a zjavenia v skutočnom živote

sú svedectvom o Bohu, ktoré má človek žiť.

A to je skutočná radosť z Božej lásky.

Keď to zakúsiš až do tejto miery, dosiahneš primeraný výsledok.

Z knihy Nasledujte baránka a spievajte nové piesne

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger