Kresťanská pieseň „Iba Boh má cestu života“

01. 05. 2023

Cesta života nie je niečo, čo môže prináležať hocikomu,

a nikto ju nemôže poľahky dosiahnuť.

Je to preto, že život môže pochádzať len od Boha,

čo znamená, že len samotný Boh vlastní podstatu života

a len Boh disponuje cestou života.

Teda len Boh je zdrojom života

a neustále tečúceho prameňa živej vody života,

neustále tečúceho prameňa živej vody života.

Odkedy stvoril svet,

vykonal veľa práce týkajúcej sa vitality života,

vykonal množstvo vecí, ktoré človeku prinášajú život,

a zaplatil vysokú cenu za to, aby človek mohol život získať.

Je to preto, lebo Boh sám je večný život

a Boh sám je spôsob, ktorým dochádza k vzkrieseniu človeka.

Boh nikdy nechýba v srdci človeka

a vždy žije v človeku.

Je hnacou silou života človeka,

podstatou jeho existencie

a veľkým vkladom v prospech existencie človeka po narodení.

Vďaka nemu dochádza k znovuzrodeniu človeka

a práve On umožňuje človeku, aby dokázal húževnato zvládnuť každú svoju rolu.

Vďaka Jeho sile a Jeho nezničiteľnej životnej energii

človek prežíva celé generácie,

počas ktorých bola sila Božieho života hlavnou oporou existencie človeka,

pričom Boh zaplatil cenu, ktorú obyčajný človek nezaplatil nikdy,

pričom Boh zaplatil cenu, ktorú obyčajný človek nezaplatil nikdy.

Životná energia Boha dokáže prekonať všetky ostatné sily,

ba dokonca ich prevyšuje.

Jeho život je večný,

Jeho sila je neobyčajná

a Jeho životnú energiu nemôže poraziť

žiadna stvorená bytosť ani nepriateľská sila.

Životná energia Boha existuje

a jasne žiari bez ohľadu na miesto či čas.

Nebo a zem môžu podliehať veľkým zmenám,

ale život Boha zostane navždy rovnaký.

Všetko môže pominúť, ale život Boha zostane,

pretože Boh je zdrojom

a podstatou existencie všetkých vecí.

Z knihy Nasledujte baránka a spievajte nové piesne

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger