Kresťanská pieseň „Účel Božieho diela súdu“

30. 04. 2024

1

Dielo, ktoré sa teraz vykonáva, má spôsobiť to,

aby ľudia vzdorovali satanovi, svojmu dávnemu predkovi.

Všetky súdy slovom majú za cieľ odhaliť skazenú povahu ľudstva

a umožniť ľuďom pochopiť podstatu života.

Tieto opakované súdy bodajú do ľudských sŕdc.

Každý súd sa priamo týka ich osudu a má zraniť ich srdcia,

aby sa toho všetkého mohli vzdať,

a tak spoznať život, spoznať tento nečistý svet,

spoznať Božiu múdrosť a všemohúcnosť a tiež spoznať ľudstvo,

ktoré je skazené satanom.

Čím viac človek prijíma takéto napomínanie a súd,

tým viac môže byť jeho srdce zranené a tým viac sa môže prebudiť jeho duša.

2

Prebudenie duchov týchto mimoriadne skazených

a najhlbšie podvedených ľudí je cieľom takéhoto súdu.

Človek nemá ducha, to znamená, že jeho duch dávno zomrel a nevie,

že existuje nebo, nevie, že existuje Boh,

a určite nevie, že sa zmieta v priepasti smrti,

ako by teda mohol vedieť, že žije v tomto diabolskom pekle na zemi?

Ako by mohol vedieť, že táto jeho hnijúca mŕtvola

sa vďaka satanovej skazenosti prepadla do podsvetia smrti?

Ako by mohol vedieť, že všetko na zemi je už dávno ľudstvom nezvratne zničené?

Ako by mohol vedieť, že Stvoriteľ dnes prišiel na zem

a hľadá skupinu skazených ľudí, ktorých môže zachrániť?

3

Aj keď človek zažije všetky možné zušľachťovania a súdy,

jeho otupené vedomie sa len ťažko prebúdza a vlastne prakticky nereaguje.

Ľudstvo je také zdegenerované!

A hoci sa tento druh súdu podobá krutému krupobitiu, ktoré padá z neba,

je pre človeka najväčším prínosom.

Keby nebolo takéhoto súdenia, nebolo by žiadneho výsledku

a bolo by absolútne nemožné zachrániť ľudí z priepasti utrpenia.

Keby nebolo tohto diela, bolo by pre ľudí veľmi ťažké vyjsť z podsvetia,

pretože ich srdcia už dávno zomreli, a ich duchov už dávno rozdupal satan.

Záchrana vás, ktorí ste klesli do najhlbších hlbín degenerácie,

si vyžaduje, aby vás Boh namáhavo vyzýval a súdil,

len tak bude možné prebudiť vaše zamrznuté srdcia.

z knihy Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Zmysluplný život môžu viesť len tí zdokonalení

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger