Božie slová na každý deň: Tri fázy diela | Úryvok 6

08. 08. 2023

Tri etapy diela sú jadrom celého Božieho riadenia a je v nich vyjadrená povaha Boha a to, čím je. Tí, ktorí nepoznajú tri etapy Božieho diela, nie sú schopní pochopiť, ako Boh vyjadruje svoju povahu, a nepoznajú ani múdrosť Božieho diela. Nevedia ani o mnohých spôsoboch, akými ľudstvo zachraňuje, ani o Jeho vôli pre celé ľudstvo. Tri etapy diela sú plným vyjadrením diela záchrany ľudstva. Tí, ktorí nepoznajú tri etapy diela, nebudú vedieť o rôznych metódach a princípoch pôsobenia Ducha Svätého a tí, ktorí sa len pevne držia učenia, zanechaného z určitej etapy diela, sú ľudia, ktorí obmedzujú Boha na doktrínu, a ktorých viera v Boha je nejasná a neistá. Takíto ľudia nikdy nezískajú Božiu spásu. Iba tri etapy Božieho diela môžu plne vyjadriť celistvosť Božej povahy, úplne vyjadriť Boží úmysel zachrániť celé ľudstvo a celý proces spásy ľudstva. Toto je dôkaz, že porazil satana a získal ľudstvo. Je to dôkaz Božieho víťazstva a je vyjadrením celej Božej povahy. Tí, ktorí rozumejú iba jednej z troch etáp Božieho diela, poznajú len časť povahy Boha. Človek si vo svojich predstavách ľahko vytvorí z tejto jedinej etapy diela učenie, a je pravdepodobné, že stanoví pevné pravidlá o Bohu a použije túto jedinú časť Božej povahy ako zastúpenie celej Božej povahy. Okrem toho je do toho zamiešaná veľká časť ľudskej predstavivosti, takže človek si pevne vymedzí povahu, bytie a múdrosť Boha, ako aj princípy Božieho diela v obmedzených parametroch a verí, že ak bol Boh taký raz, zostane navždy rovnaký a nikdy sa nezmení. Iba tí, ktorí poznajú a uznajú tri etapy diela, môžu naplno a presne poznať Boha. Prinajmenšom nebudú popisovať Boha ako Boha Izraelitov alebo Židov a nebudú Ho vidieť ako Boha, ktorý bude navždy pribitý na kríž kvôli človeku. Ak človek spozná Boha len z jednej etapy Jeho diela, potom má príliš oklieštené poznanie, ktoré nepredstavuje viac ako kvapku v oceáne. Ak by to tak nebolo, prečo by mnohí z náboženskej starej gardy pribili zaživa Boha na kríž? Nie je to preto, že človek vtesnáva Boha do určitých parametrov? Neodporujú mnohí ľudia Bohu a nebránia pôsobeniu Ducha Svätého, pretože nepoznajú rôznorodé a rozmanité Božie dielo, a okrem toho preto, že vlastnia len smietku poznania a učenia, aby mohli určiť rozsah pôsobenia Ducha Svätého? Aj keď sú skúsenosti týchto ľudí povrchné, sú arogantní a pôžitkárski, a na dielo Ducha Svätého sa pozerajú pohŕdavo, ignorujú kázania Ducha Svätého a navyše používajú svoje triviálne staré argumenty na „potvrdenie“ diela Ducha Svätého. Len to hrajú, sú úplne presvedčení o svojom vlastnom učení a vzdelaní a sú presvedčení, že dokážu cestovať po celom svete. Či to nie sú tí, ktorými Duch Svätý opovrhuje a odmieta ich, a nebudú v novom veku vyhnaní? Nie sú tí, ktorí prichádzajú pred Boha a otvorene mu odporujú, nevedomí a zle informovaní naničhodníci, ktorí sa len pokúšajú ukázať svoju genialitu? Majú len chabé znalosti Biblie a pokúšajú sa vyvolať nepokoje vo svetovej „akademickej obci“. Ľudí učia len povrchným učením, pokúšajú sa zvrátiť prácu Ducha Svätého a snažia sa, aby sa všetko točilo okolo ich vlastného myšlienkového procesu. Aj keď sú krátkozrakí, snažia sa jedným pohľadom obsiahnuť 6 000 rokov Božieho diela. Títo ľudia nemajú rozum, ktorý by stál za zmienku! Čím má človek väčšie poznatky o Bohu, tým pomalšie by mal súdiť Jeho dielo. Okrem toho hovoria len málo o svojom súčasnom poznaní Božieho diela, ale nie sú unáhlení vo svojich súdoch. Čím menej ľudia vedia o Bohu, tým sú arogantnejší a prehnane sebavedomí a tým nehanebnejšie hlásajú Božie bytie – rozprávajú len teoreticky a neponúkajú žiadne skutočné dôkazy. Takíto ľudia nemajú vôbec žiadnu hodnotu. Tí, ktorí vidia pôsobenie Ducha Svätého ako hru, sú ľahkovážni! Tí, ktorí nie sú obozretní, keď sa stretnú s novým dielom Ducha Svätého, ktorí si nekladú pred ústa servítku, robia rýchle úsudky, púšťajú uzdu svojmu temperamentu, aby popreli správnosť diela Ducha Svätého, a ktorí ho tiež urážajú a rúhajú sa. Vari nie sú takíto neúctiví ľudia ignorantskí voči dielu Ducha Svätého? Nie sú takíto ľudia strašne arogantní a vo svojej podstate pyšní a neovládateľní? Aj keď nadíde deň, keď takíto ľudia prijmú nové dielo Ducha Svätého, Boh ich nebude tolerovať. Nielenže opovrhujú tými, ktorí pracujú pre Boha, ale sa aj rúhajú samotnému Bohu. Takýmto zúfalým ľuďom nebude odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom veku a navždy zahynú v pekle! Takíto neúctiví, pôžitkárski ľudia predstierajú, že veria v Boha, a čím viac sa takto správajú, tým sú náchylnejší urážať Božie správne ustanovenia. Či nekráčajú touto cestou všetci tí arogantní ľudia, ktorí sú prirodzene nespútaní a nikdy nikoho neposlúchali? Či deň čo deň neodporujú Bohu, ktorý je vždy nový a nikdy nie starý?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Poznanie troch etáp Božieho diela je cestou k poznaniu Boha

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger