Božie slová na každý deň: Tri fázy diela | Úryvok 7

08. 08. 2023

Tri etapy diela sú záznamom celého Božieho diela, sú záznamom Božej spásy ľudstva a nie sú vymyslené. Ak naozaj chcete spoznať celú Božiu povahu, potom musíte poznať tri etapy diela, ktoré Boh vykonal a navyše žiadnu etapu nesmiete vynechať. Toto je minimum, ktoré musia dosiahnuť tí, ktorí sa snažia spoznať Boha. Sám človek nedokáže vymyslieť pravé poznanie Boha. Nie je to niečo, čo si človek sám dokáže predstaviť, ani to nie je dôsledok osobitnej priazne Ducha Svätého udelenej jedinej osobe. Skôr je to poznanie, ktoré prichádza po tom, čo človek okúsil Božie dielo, a je to poznanie Boha, ktoré prichádza až po prežití skutočností Božieho diela. Takéto poznanie sa nedá len tak ľahko získať a už vôbec sa to nedá naučiť. Je plne naviazané na osobnú skúsenosť. Božia spása ľudstva je jadrom týchto troch etáp diela, avšak dielo spásy zahŕňa niekoľko metód práce a viaceré prostriedky, ktorými sa prejavuje Božia povaha. Pre človeka je najťažšie to identifikovať a je to preňho ťažké pochopiť. Oddelenie vekov, zmeny v Božom diele, zmeny v umiestnení diela, zmeny v príjemcovi tohto diela a tak ďalej – to všetko je zahrnuté v troch etapách diela. Súčasťou troch etáp diela sú predovšetkým rozdiely v spôsobe práce Ducha Svätého, ako aj zmeny Božej povahy, obrazu, mena, identity a ďalšie zmeny. Jedna etapa diela môže predstavovať len jednu časť a je obmedzená v určitom rozsahu. Nezahŕňa oddelenie vekov alebo zmeny v Božom diele, a už vôbec nie ostatné aspekty. To je úplne zrejmý fakt. Tri etapy diela sú v celom rozsahu Božím dielom na záchranu ľudstva. Človek musí poznať Božie dielo a Božiu povahu v diele spásy. Bez tejto skutočnosti vaše poznatky o Bohu pozostávajú len z prázdnych slov, nie je to nič viac než „krčmové reči“. Takéto poznatky nemôžu človeka ani presvedčiť, ani podmaniť. Je to v rozpore s realitou a nie je to pravda. Môže to byť veľmi veľkorysé a lahodiť uchu, ale ak je to v rozpore s Božou vrodenou povahou, potom ťa Boh neušetrí. Nielenže nepochváli tvoje poznanie, ale sa ti aj odplatí za to, že si hriešnik, ktorý sa Mu rúhal. Slová poznania Boha sa nevyslovujú ľahko. Hoci si výrečný a tvoje slová sú tak múdre, že dokážeš presvedčiť, že čierna je biela a biela je čierna, naďalej si bezradný, keď príde reč na poznatky o Bohu. Boh nie je niekto, koho môžeš unáhlene súdiť alebo len tak chváliť, či nonšalantne osočovať. Hocikoho a každého chváliš, a predsa nedokážeš nájsť správne slová, ktoré by opísali najvyššiu milosť Boha – toto si uvedomí každý porazený. Aj keď existuje mnoho majstrov jazyka schopných opísať Boha, presnosť toho, čo opisujú, je len stotinou pravdy, ktorú vyslovia ľudia patriaci Bohu, ľudia, ktorí majú len obmedzenú slovnú zásobu, no majú bohaté skúsenosti, z ktorých môžu čerpať. Z toho je zrejmé, že poznanie Boha spočíva v presnosti a skutočnosti, a nie v šikovnom používaní slov či bohatej slovnej zásoby, a že ľudské poznanie a poznatky o Bohu spolu vôbec nesúvisia. Lekcia poznania Boha má oveľa vyššiu úroveň než ktorákoľvek prírodná veda ľudstva. Je to lekcia, ktorú môže dosiahnuť len veľmi malý počet tých, ktorí hľadajú poznanie Boha, a nedokáže ju dosiahnuť len tak hociktorý nadaný človek. Nesmieš sa teda pozerať na poznanie Boha a hľadanie pravdy, akoby to boli veci, ktoré by mohlo dosiahnuť obyčajné dieťa. Možno si dosiahol absolútny úspech vo svojom rodinnom živote alebo kariére, či vo svojom manželstve, ale pokiaľ ide o pravdu a lekciu poznania Boha, nemáš čo ukázať a nič si nedosiahol. Dalo by sa povedať, že uvedenie pravdy do praxe je pre vás veľmi ťažké a poznanie Boha je ešte väčší problém. To sú vaše prekážky a tejto prekážke čelí celé ľudstvo. Medzi tými, ktorí vo veci poznania Boha dosiahli určité úspechy, nie je takmer nikto, kto by bol na dostatočnej úrovni. Človek nevie, čo to znamená poznať Boha, alebo prečo je potrebné poznať Boha, či aký stupeň je potrebné dosiahnuť na poznanie Boha. Toto je pre ľudstvo príliš mätúce a je to jednoducho najväčšia hádanka, ktorej ľudstvo čelí. Nikto nedokáže na túto otázku odpovedať, a nikto nie je ani ochotný odpovedať na túto otázku, pretože doteraz žiadny človek v štúdiu tohto diela neuspel. Keď možno ľudstvo rozlúšti hádanku troch etáp diela, postupne sa objaví skupina talentovaných ľudí, ktorí Boha spoznajú. Samozrejme, že v to dúfam. Okrem toho som v procese vykonávania tohto diela a očakávam, že sa v blízkej budúcnosti objaví viac takýchto talentovaných ľudí. Stanú sa tými, ktorí vydajú svedectvo o skutočnosti týchto troch etáp diela, a samozrejme budú tiež prvými, ktorí vydajú svedectvo o týchto troch etapách diela. Ale nič by nebolo viac znepokojujúce a poľutovaniahodné, keby sa títo talentovaní ľudia neobjavili v deň ukončenia Božieho diela, alebo keby existoval len jeden alebo dvaja takí ľudia, ktorí osobne prijali zdokonalenie vteleným Bohom. To je však len ten najhorší scenár. Nech to bude akokoľvek, stále dúfam, že toto požehnanie získajú tí, ktorí sa skutočne usilujú. Od počiatku vekov tu nebola takáto práca. V priebehu ľudských dejín sa takáto úloha doteraz nevyskytla. Ak sa naozaj môžete stať jedným z prvých, ktorí poznajú Boha, nebola by to najvyššia česť medzi všetkými stvoreniami? Mohol by Boh viac pochváliť iné ľudské stvorenie? Nie je ľahké dosiahnuť takéto dielo, ale v konečnom dôsledku to bude stáť za to. Bez ohľadu na pohlavie alebo národnosť, všetci, ktorí dosiahnu poznanie Boha, dostanú nakoniec najväčšiu poctu od Boha a budú jediní, ktorí budú mať Božiu autoritu. Je to dielo dneška a je to aj dielo budúcnosti. Je to posledné a najvyššie dielo, ktoré sa má uskutočniť za 6 000 rokov práce, a je to spôsob práce, ktorý odhaľuje každú ľudskú kategóriu. Prostredníctvom diela, ktoré vedie človeka k poznaniu Boha, sa odhalia rôzne ľudské postavenia: tí, ktorí poznajú Boha, sú oprávnení získať Božie požehnania a prijať Jeho zasľúbenia, zatiaľ čo tí, ktorí Boha nepoznajú, nemajú právo na získanie Božieho požehnania a prijatie Jeho zasľúbení. Tí, ktorí poznajú Boha, sú Božími dôverníkmi a tí, ktorí Boha nepoznajú, sa Božími dôverníkmi nemôžu nazvať. Boží dôverníci môžu získať akékoľvek Božie požehnanie, ale tí, ktorí nie sú Jeho dôverníkmi, nie sú hodní žiadneho Jeho diela. Či už sú to súženia, zušľachtenie alebo súd, všetky tieto veci sa dejú kvôli tomu, aby človek nakoniec dosiahol poznanie Boha, a aby sa človek mohol podriadiť Bohu. To je jediný účinok, ktorý sa nakoniec podarí dosiahnuť. Nič z troch etáp diela nie je skryté, prospieva to ľudskému poznaniu Boha a pomáha človeku získať celistvejšie a dôkladnejšie poznanie Boha. Celé toto dielo je pre človeka prospešné.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Poznanie troch etáp Božieho diela je cestou k poznaniu Boha

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger