Kresťanská pieseň „Ako vstúpiť do pravej modlitby“

06. 05. 2023

Počas modlitby musí byť tvoje srdce pred Bohom stíšené

a musí byť úprimné.

Komunikuj s Bohom a modli sa k Nemu od srdca –

nepokúšaj sa Ho opantať sladkými rečičkami.

Tak bude tvoje srdce pred Bohom tiché.

Aby si v prostredí, do ktorého ťa umiestni,

spoznal sám seba a znenávidel sa,

znenávidel sa a opustil seba samého,

a tak si si mohol s Bohom vytvoriť normálny vzťah

a stať sa niekým, kto skutočne miluje, miluje Boha, miluje, miluje Boha,

stať sa niekým, kto skutočne miluje, miluje Boha.

Modlitba by sa mala zamerať na to, čo chce Boh vykonať práve teraz.

Pros o väčšie osvietenie,

predstúp pred Boha so svojím stavom a problémami

vrátane predsavzatia, ktoré si pred Bohom prijal.

Tak bude tvoje srdce pred Bohom tiché.

Aby si v prostredí, do ktorého ťa umiestni,

spoznal sám seba a znenávidel sa,

znenávidel sa a opustil seba samého,

a tak si si mohol s Bohom vytvoriť normálny vzťah

a stať sa niekým, kto skutočne miluje, miluje Boha, miluje, miluje Boha,

stať sa niekým, kto skutočne miluje, miluje Boha.

Modlitba nie je o dodržiavaní postupu;

je o hľadaní Boha s úprimným srdcom.

Modli sa k Bohu, aby chránil tvoje srdce.

Pros Boha, aby chránil tvoje srdce.

Tak bude tvoje srdce pred Bohom tiché.

Aby si v prostredí, do ktorého ťa umiestni,

spoznal sám seba a znenávidel sa,

znenávidel sa a opustil seba samého,

a tak si si mohol s Bohom vytvoriť normálny vzťah

a stať sa niekým, kto skutočne miluje, miluje Boha, miluje, miluje Boha,

stať sa niekým, kto skutočne miluje, miluje Boha.

Z knihy Nasledujte baránka a spievajte nové piesne

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger