Séria kázní: Hľadanie skutočnej viery | Je viera vo Všemohúceho Boha zradou Pána Ježiša?

13. 11. 2023

Všemohúci Boh, Kristus posledných dní, sa zjavil a konal, vyjadroval pravdy, aby zachránil ľudstvo. Slovo sa zjavuje v tele s miliónmi slov je dostupné online, žiari od východu na západ ako veľké svetlo a otriasa celým svetom. Čoraz viac ľudí zo všetkých krajín, regiónov a denominácií, ktorí milujú pravdu, čítali slová Všemohúceho Boha, počuli Boží hlas a dychtivo Ho prijali. Evanjelium o kráľovstve sa šíri a rozrastá sa s nezastaviteľnou silou a rýchlosťou, čím sa úplne napĺňajú biblické proroctvá: „A stane sa, že v posledných dňoch bude vrch Pánovho domu stáť na vrchu vrchov a bude vyvýšený nad vrchy, a budú k nemu prúdiť všetky národy.“ (Iz 2, 2) „Rovnako ako sa blesk objavuje na východe a je ho vidieť až na západe, taký bude aj príchod Syna človeka.“ (Mt 24, 27) Stále však existuje veľa veriacich, ktorí Všemohúceho Boha neprijímajú, pretože vyzerá ako obyčajný človek a neprichádza na oblaku s podobou Pána Ježiša, alebo preto, že Všemohúci Boh sa nevolá Ježiš a v Biblii sa nikdy nespomína meno „Všemohúci Boh “. A dokonca zavrhujú vieru vo Všemohúceho Boha ako zradu Pána Ježiša. V dôsledku toho ešte neprijali Pána, ale podľahli katastrofám. Je teda prijatie Všemohúceho Boha zradou Pána Ježiša, alebo nie? V tejto epizóde relácie Hľadanie skutočnej viery sa dozvieme viac o Božom zjavení a diele a pokúsime sa nájsť odpoveď na túto otázku.

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger