Séria kázní: Hľadanie skutočnej viery | Je možné obhájiť teóriu o Svätej Trojici?

17. 01. 2024

Odkedy vtelený Pán Ježiš vykonal dielo vykúpenia, celé kresťanstvo už dvetisíc rokov označuje Boha za „Svätú Trojicu“. Keďže Biblia sa zmieňuje o Otcovi, Synovi a Duchu Svätom, jednoducho z toho vyvodzujú záver, že Boh je Trojica. Myslia si, že Svätý Otec, Syn a Duch Svätý sú tri časti, ktoré tvoria jediného pravého Boha, a že bez jednej z nich už nie sú jediným pravým Bohom. Nuž, je presvedčenie o Svätej Trojici skutočne založené na rozume? Je možné, že Boh Jahve nie je jediným pravým Bohom? Alebo že Pán Ježiš Ním nie je a Duch Svätý tiež nie? Je učenie o Svätej Trojici vlastne popieraním a rozdeľovaním jediného pravého Boha? V tomto dieli relácie Hľadania skutočnej viery vám pomôžeme odhaliť pravdu, aby sme sa mohli dozvedieť o jedinom pravom Bohu.

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger