26. kapitola

Synovia Moji, dbajte na Moje slová, ticho počúvajte Môj hlas a Ja ti odovzdám zjavenia. Buď ticho vo Mne, lebo Ja som tvoj Boh, váš jediný Vykupiteľ. Musíte utíšiť svoje srdcia v každom čase a žiť vo Mne. Ja som tvoja skala, vaša záštita. Nemyslite na nič iné, spoliehajte sa na Mňa celým svojím srdcom a Ja sa vám istotne zjavím. Ja som váš Boh! Ach, tí, ktorí pochybujú! Zaiste nemôžu pevne stáť a nič nezískajú. Musíte poznať, aký je teraz čas, aký rozhodujúci okamih to je! Aký je len rozhodujúci! Nezaoberajte sa vecami, z ktorých nie je úžitok. Rýchlo príďte blízko ku Mne, buďte so Mnou v duchovnom spoločenstve a Ja vám odhalím všetky tajomstvá.

Musíte počúvať každé slovo z rád Ducha Svätého a každé si vziať k srdcu. Tak veľa ráz ste počuli Moje slová a potom ste ich zabudli. Ach, nepozorní! Prišli ste o toľko požehnaní! Teraz musíte počúvať pozorne a dbať na Moje slová, viac sa so Mnou spriateliť a viac sa ku Mne priblížiť. Vo všetkom tom, čomu nerozumieš, ťa budem sprevádzať, povediem vás vpred. Nesnažte sa viac byť v duchovnom spoločenstve s inými. Teraz sú tu mnohí, čo kážu slová a učenia, no primálo je tých, čo opravdivo prežívajú Moju realitu. Ich duchovné spoločenstvo človeka mätie a otupuje, netuší, ako má napredovať. Po ich vypočutí môže človek rozumieť o niečo lepšie jedine slovám a učeniam. Musíte si dávať pozor na každom kroku a udržiavať predo Mnou svoje srdce živé v každom čase. Musíte so Mnou komunikovať a priblížiť sa Mi, a Ja ti ukážem to, čomu nerozumieš. Dávajte si pozor na svoju reč, neustále pozorujte svoje srdce a kráčajte po ceste, po ktorej kráčam Ja.

Už to nebude dlho trvať, stále zostáva trochu času. Rýchlo zanechajte všetky veci okrem Mňa a nasledujte Ma! Nebudem s vami zaobchádzať zle. Tak veľa ráz ste zle porozumeli Mojim činom, no vieš, ako veľmi vás milujem? Ach, jednoducho nerozumiete Môjmu srdcu. Nezáleží na tom, ako ste pochybovali, nezáleží na tom, koľko Mi dlhujete, nebudem si to pamätať, a aj tak som vybral vás, aby ste napredovali a konali v súlade s Mojou vôľou.

Dnes nie je čas na otáľanie. Ak odteraz budete prechovávať nejaký postranný úmysel, potom vás postihne Môj súd. Ak Ma opustíte čo i len na jediný okamih, stanete sa Lótovou ženou. Konanie Ducha Svätého sa teraz zrýchľuje a tí, ktorí nestíhajú dohnať toto nové svetlo, sú v ohrození. Tí, čo nebudú ostražití, budú opustení. Musíte sa chrániť. Vieš, že všetky veci v prostredí, ktoré ťa obklopuje, tam sú s Mojím súhlasom, všetky som naplánoval. Dívaj sa jasne a uspokoj Moje srdce v prostredí, ktoré som ti dal. Neboj sa, Všemohúci Boh zástupov bude istotne s tebou. On stojí za vami a On je vaším štítom. Dnes majú ľudia priveľa predstáv, čo Ma núti vyjadrovať Moju vôľu prostredníctvom ľudí, na ktorých sa ostatní pozerajú zhora, na hanbu tých, ktorí sú namyslení a samospravodliví, pyšní, ambiciózni a vysokopostavení. Pokiaľ preukážete úprimný ohľad na Moje bremeno, pripravím pre vás všetko. Iba Ma nasledujte!

Predchádzajúci: 25. kapitola

Ďalší: 27. kapitola

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger