kingdom bible, Gospel book

Slovo sa zjavuje v tele

Zväzok I, Božie zjavenie a dielo

Všemohúci Boh, Kristus posledných dní, ktorý sa zjavil, aby vykonal svoje dielo, vyjadruje všetky pravdy, ktoré očisťujú a zachraňujú ľudstvo. Všetky sú súčasťou diela Slovo sa zjavuje v tele. Tým sa naplnilo to, čo je napísané v Biblii: „Na začiatku bolo Slovo a to Slovo bolo s Bohom a to Slovo znelo Boh (Ján 1:1). Čo sa týka diela Slovo sa zjavuje v tele, je to prvýkrát od stvorenia sveta, čo Boh oslovil celé ľudstvo. Tieto výroky tvoria prvý text, ktorý Boh vyslovil medzi ľuďmi. Odhaľuje v ňom ľudí, vedie ich, súdi a dôverne k nim hovorí. Zároveň sú to prvé výroky, v ktorých Boh oboznamuje ľudí so svojimi krokmi, miestom, v ktorom spočíva, so svojou povahou, s tým, čo Boh má a čím je, s Božími myšlienkami a starosťou o ľudstvo. Možno povedať, že sú to prvé výroky, ktorými Boh prehovoril k ľudstvu z tretieho neba od stvorenia, a je to prvýkrát, čo Boh použil svoju prirodzenú identitu, aby sa zjavil a vyjadril ľudstvu hlas svojho srdca na pozadí slov.

Slovo sa zjavuje v tele (skrátene Slovo), ktoré vyjadril Kristus posledných dní, Všemohúci Boh, sa v súčasnosti skladá zo šiestich zväzkov: Zväzok I, Božie zjavenie a dielo; Zväzok II, O poznávaní Boha; Zväzok III, Rozpravy Krista posledných dní; Zväzok IV, Odhaľovanie antikristov; Zväzok V, Povinnosti vodcov a pracovníkov; a Zväzok VI, O hľadaní pravdy.

Výroky Krista posledných dní

Uložiť

Spojte sa s nami cez Messenger