Veľa je povolaných, ale málo vyvolených

Na zemi som oslovil mnohých, aby Ma nasledovali. Medzi Mojimi nasledovníkmi sú takí, ktorí slúžia ako kňazi, takí, ktorí vedú iných, takí, ktorí sú Božími synmi, takí, ktorí patria k Božiemu ľudu, a takí, ktorí vykonávajú rôzne služby. Ja ich rozdeľujem podľa toho, akú vernosť Mi preukazujú. Keď všetkých zaradím podľa tohto, a keď jasne odhalím prirodzenosť každého jedného z nich, všetkých ich rozdelím do príslušných kategórií, a každému priradím jeho miesto, aby som dosiahol svoj cieľ – zachrániť ľudstvo. Tých, ktorých chcem zachrániť povolávam v skupinách do svojho domu a tam spôsobím, že všetci prijmú Moje dielo posledných dní. Zároveň ich znova rozdelím a potom ich odmením alebo potrestám na základe ich činov. Toto sú kroky Môjho diela.

Dnes žijem na zemi, medzi ľuďmi. Ľudia zažívajú Moje dielo, sledujú Moje výroky a Ja popri tom obdarúvam každého zo svojich nasledovníkov všetkými pravdami, aby mohli odo Mňa prijať život a nájsť cestu, po ktorej môžu kráčať. Lebo Ja som Boh, darca života. Na svojom diele pracujem už dlhé roky a za ten čas ľudia odo Mňa veľa dostali a veľa pre Mňa opustili, ale stále vo Mňa skutočne neveria. Iba ústami vyznávajú, že som Boh, ale s pravdami, ktoré hovorím, nesúhlasia, a predovšetkým ich nežijú tak, ako od nich žiadam. To znamená, že ľudia uznávajú len existenciu Boha, ale nie to, že je pravdou; uznávajú len existenciu Boha, ale nie to, že je životom; hlásia sa k Božiemu menu, ale nie k Jeho podstate. Svojou horlivosťou si u Mňa vyslúžia len opovrhnutie, lebo síce hovoria pekné slová, ale v skutočnosti Ma klamú; nikto z nich Ma naozaj neuctieva. Hovoríte zvodne ako hady, a aj nesmierne namyslene, ako keby ste stáli na mieste samotných archanjelov. Čo je ešte horšie, vaše činy sú rozpoltené, ba roztrhané na franforce; o vašich nemiernych túžbach a chamtivých úmysloch je zle aj počúvať. Všetci ste teraz ako také mole v Mojom dome, ste predmetom Môjho zavrhnutia. Nikto z vás nemiluje pravdu, len túžite byť požehnaní, dostať sa do neba a kochať sa pohľadom na to, ako Kristus uplatní na zemi svoju moc. Ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako by niekto tak hlboko skazený ako vy, kto nemá ani potuchy o tom, čím je vlastne Boh, mohol byť hodný nasledovať Ho? Ako by ste sa mohli dostať do neba? Ako by ste mohli byť hodní vidieť niečo také veľkolepé, také nádherné, že to nemá obdobu? Ústa máte plné falošných a špinavých slov, zrady a arogancie. Nikdy ste Mi nepovedali nič úprimné, nič sväté, neprejavili ste voči Mne podriadenosť, aj keď ste okúsili Moje slovo. Aká je teda vaša viera? V srdciach máte len žiadostivosť a peniaze a nemyslíte na nič iné, len na materiálne veci. Každý deň kalkulujete, ako odo Mňa niečo získať. Každý deň počítate, koľko bohatstva a materiálnych vecí ste odo Mňa získali. Každý deň čakáte stále ďalšie požehnania, ktoré si budete užívať v čoraz hojnejšom počte a na vyššej úrovni. Nevenujete Mi každú jednu chvíľu v myšlienkach, ani Mojej pravde, ale myslíte len na svojho manžela, manželku, svojich synov, dcéry a na to, čo budete jesť a čo si oblečiete. Premýšľate o tom, ako získať stále väčší a väčší pôžitok. Ale ak si aj naplníte brucho hoci až po okraj, nie ste vari stále len mŕtvolou? A aj keď sa navonok ozdobíte nádherným odevom, nie ste vari stále len chodiace mŕtvoly bez života? Driete, až vám z toho vlasy šedivejú, aby ste si nasýtili bruchá, ale nikto z vás neobetuje ani jediný vlas pre Moje dielo. Neustále ste zaneprázdnení, fyzicky sa namáhate a lámete si hlavu len kvôli vlastnému telu a kvôli svojim synom a dcéram, ale nikto z vás neprejavuje žiadnu starosť ani záujem o Moju vôľu. Čo ešte chcete odo Mňa získať?

Ja sa nikdy neponáhľam, keď konám. Bez ohľadu na to, ako Ma ľudia nasledujú, konám svoje dielo krok za krokom v súlade so svojím plánom. Napriek všetkej vašej vzbure proti Mne stále konám, neprestávam a stále hovorím slová, ktoré musím povedať. Povolávam do svojho domu tých, ktorých som predurčil, aby počúvali Moje slová. Všetkých, ktorí sa podriaďujú Mojim slovám a ktorí po nich túžia, privádzam pred svoj trón; všetkých, ktorí sa od Mojich slov odvracajú, neposlúchajú Ma ani sa Mi nepodriaďujú a otvorene sa Mi vzpierajú, odvrhujem stranou, aby čakali na svoj konečný trest. Všetci ľudia žijú uprostred skazenosti a pod rukou zlého, a len málokto z tých, ktorí Ma nasledujú, túži po pravde. To znamená, že väčšina z nich Ma skutočne neuctieva; neuctievajú Ma pravdivo, ale sa len snažia získať Moju dôveru skazenými, vzdorovitými a klamlivými prostriedkami. Preto hovorím: veľa je povolaných, ale málo vyvolených. Tí, ktorí sú povolaní, boli hlboko skazení a všetci žijú v rovnakom veku – ale časť z nich tvoria vyvolení. Tí veria v pravdu, uznávajú ju a praktizujú ju. Títo ľudia tvoria zo všetkých len veľmi malý podiel, a z ich radov sa Mi dostane väčšia sláva. Keď sa pozriete na seba vo svetle týchto slov, viete, či patríte medzi vyvolených? Aký bude váš koniec?

Ako som už povedal, tých, čo Ma nasledujú, je veľa, ale tých, čo Ma skutočne milujú, je málo. Niekto azda môže povedať: „Zaplatil by som takú veľkú cenu, keby som Ťa nemiloval? Nasledoval by som Ťa až doteraz, keby som Ťa nemiloval?“ Iste máš na to veľa dôvodov a tvoja láska je nepochybne veľmi veľká, ale čo je podstatou tvojej lásky ku Mne? Pod slovom „láska“ rozumieme čistú, ničím nepoškvrnenú náklonnosť, keď človek svojím srdcom miluje, cíti a prejavuje ohľaduplnosť. Láska nepozná žiadne podmienky, žiadne prekážky ani vzdialenosti. V láske niet upodozrievania, klamstva ani ľstivosti. Láska nemá nič spoločné s obchodom a nie je v nej nič nečisté. Ak miluješ, nebudeš klamať, sťažovať sa, zrádzať, vzdorovať, niečo si vynucovať ani sa snažiť získať nejakú vec alebo nejakú sumu. Ak miluješ, potom sa s radosťou zasvätíš, ochotne budeš znášať ťažkosti, zladíš sa so Mnou, opustíš pre Mňa všetko, čo máš, vzdáš sa svojej rodiny, svojej budúcnosti, svojej mladosti aj svojho manželstva. Ak nie, potom by tvoja láska vôbec nebola láskou, ale podvodom a zradou! Aký druh lásky v sebe máš? Je to skutočná láska? Alebo falošná? Koľko si toho pre Mňa opustil? Čo všetko si Mi ponúkol? Koľko lásky si Mi venoval? Vieš Mi to povedať? Vaše srdcia sú plné zla, zrady a klamstva – a keď je to tak, do akej miery je vaša láska v skutočnosti nečistá? Myslíte si, že ste už pre Mňa toho dosť obetovali a že vaša láska ku Mne už stačí. Ale prečo sú potom vaše slová a činy vždy vzdorovité a falošné? Nasledujete Ma, ale neuznávate Moje slovo. Dá sa to považovať za lásku? Nasledujete Ma, ale potom Ma zavrhnete. Dá sa to považovať za lásku? Nasledujete Ma, ale nedôverujete Mi. Dá sa to považovať za lásku? Nasledujete Ma, ale nedokážete prijať Moju existenciu. Dá sa to považovať za lásku? Nasledujete Ma, ale neprejavujete Mi úctu, ktorá Mi patrí, a na každom kroku Mi robíte ťažkosti. Dá sa to považovať za lásku? Nasledujete Ma, ale v každej jednej veci sa Ma snažíte oklamať a podviesť. Dá sa to považovať za lásku? Slúžite Mi, ale nemáte predo Mnou hrôzu. Dá sa to považovať za lásku? Vo všetkých veciach a vo všetkých smeroch Mi protirečíte. Dá sa to všetko považovať za lásku? Je pravda, že ste Mi venovali veľa, ale nikdy ste skutočne nerobili to, čo od vás žiadam. Dá sa to považovať za lásku? Všetko starostlivo počítate a to je dôkazom, že vo vás nie je ani náznak lásky ku Mne. Koľko ste toho získali po toľkých rokoch práce a po všetkých tých slovách, ktoré som vám dal? Nie je vari čas poriadne sa obzrieť? Vyzývam vás: Nevolám k sebe tých, ktorí nikdy neboli skazení, ale vyberám si takých, ktorí Ma skutočne milujú. Preto dávajte pozor na svoje slová a skutky a skúmajte svoje úmysly a myšlienky, aby neprekročili hranicu. Počas týchto posledných dní urobte všetko, čo je vo vašich silách, a ponúknite Mi svoju lásku, inak vás nikdy neopustí Môj hnev.

Predchádzajúci: Tí, ktorí nie sú v súlade s Kristom, sú určite nepriateľmi Boha

Ďalší: Mal by si hľadať spôsob dosiahnutia súladu s Kristom

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger