Súd sa začína v Božom dome

Súd sa začína v Božom dome

Vybrané časti v tejto knihe sú všetko slová, ktoré vyjadril Všemohúci Boh v súvislosti so svojím dielom súdu v posledných dňoch. Sú prevzaté prevažne z diela Slovo sa zjavuje v tele, zv. 1, Božie zjavenie a dielo. Sú to pravdy, ktoré každý človek hľadajúci a skúmajúci Božie dielo v posledných dňoch, potrebuje naliehavo získať. Vyjadrenia Boha v tejto knihe sú slová Ducha Svätého adresované cirkvám, ako sa to predpovedá v Zjavení Jána. Tieto súčasné slová Boha sú najlepším svedectvom o Jeho zjavení a diele, ako aj najlepším svedectvom toho, že Kristus je pravda, cesta a život. Cieľom tejto knihy je umožniť všetkým, ktorí túžia po zjavení Boha, aby čo najskôr začuli Jeho hlas. Veríme, že túto knihu si budú môcť prečítať všetci, ktorí očakávajú príchod Pána a tešia sa na Božie zjavenie a dielo.

Výroky Krista posledných dní

Uložiť

Spojte sa s nami cez Messenger