Základné slová Všemohúceho Boha, Krista posledných dní

Vyňaté z knihy Slovo sa zjavuje v tele

Táto kniha obsahuje úryvky zo základných slov Všemohúceho Boha, Krista posledných dní, zachytených v knihe Slovo sa zjavuje v tele. Tieto základné slová priamo objasňujú pravdu a umožňujú ľuďom pochopiť Božiu vôľu, spoznať Božie dielo a získať vedomosti o Božej povahe i o tom, čo Boh má a čím je. Pre tých, ktorí túžia po Božom zjavení, sú návodom, ako hľadať Božie stopy. Môžu vás priviesť až k bránam nebeského kráľovstva.

Výroky Krista posledných dní

Uložiť

Spojte sa s nami cez Messenger