L. O tom, ako slúžiť Bohu a svedčiť o Ňom

469. Odkedy Boh začal pôsobiť vo vesmíre, predurčil mnohých ľudí, aby Mu slúžili. Patria sem ľudia z každej oblasti života. Jeho cieľom je splniť svoju vôľu a hladko dokončiť svoje dielo na zemi. Preto si vybral ľudí, aby Mu slúžili. Každý človek, ktorý slúži Bohu, musí pochopiť Jeho vôľu. Pre ľudí sú Božia múdrosť, všemohúcnosť a princípy Jeho pôsobenia na zemi zrejmejšie vďaka tomuto Jeho dielu. Boh prišiel na zem, aby naplnil svoje dielo, aby spolupracoval s ľuďmi, aby mohli Jeho dielo lepšie spoznať. Dnes vy, táto skupina ľudí, máte to šťastie, že môžete slúžiť praktickému Bohu. Je to pre vás nevýslovné požehnanie – skutočne, Boh vás pozdvihol. Boh má vždy svoje princípy, keď si vyberá človeka do služby. Slúžiť Bohu v žiadnom prípade neznamená, ako si to ľudia predstavujú, že ide len o nadšenie. Dnes vidíte, že všetci, čo slúžia pred Bohom, to robia preto, lebo ich vedie Boh a pôsobí v nich Duch Svätý. Sú to ľudia, ktorí hľadajú pravdu. Toto sú základné požiadavky pre všetkých, ktorí slúžia Bohu.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Službu Bohu treba očistiť

470. Tí, ktorí slúžia Bohu, by mali byť Jeho dôvernými priateľmi, mali by Mu byť milí a schopní najväčšej oddanosti Bohu. Či už konáš v súkromí, alebo na verejnosti, dokážeš pred Bohom získať Božiu radosť, stáť pred Ním pevne bez ohľadu na to, ako sa k tebe správajú ostatní ľudia, pôjdeš vždy po ceste, po ktorej máš ísť, a budeš sa čo najviac starať o Božie bremeno. Len takíto ľudia sú dôvernými priateľmi Boha. Jeho dôverní priatelia Mu dokážu priamo slúžiť, pretože od Neho dostali veľké poverenie a bremeno, dokážu prijať Božie srdce a Božie bremeno za svoje vlastné a nepozerajú na svoje vyhliadky do budúcnosti – aj keď nemajú žiadne vyhliadky a nič nezískajú, vždy budú s milujúcim srdcom veriť v Boha. A takýto človek je dôverným priateľom Boha. Jeho dôvernými priateľmi sú aj Jeho dôverníci. Len Jeho dôverníci zdieľajú Jeho nepokoj, Jeho myšlienky, a hoci je ich telo bolestivé a slabé, sú schopní odolať bolesti a vzdať sa toho, čo milujú, aby uspokojili Boha. Boh uvaľuje na takýchto ľudí väčšie bremeno a vo svedectve takýchto ľudí sa rodí to, čo chce Boh urobiť. Boh má teda takýchto ľudí rád, sú Jeho služobníkmi, ktorí sú mu podobní, a len takíto ľudia môžu vládnuť spoločne s Bohom. Dôverným priateľom Boha sa naozaj staneš vtedy, keď budeš vládnuť spolu s Ním.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Ako slúžiť v súlade s Božou vôľou

471. Ten, kto skutočne slúži Bohu, je podľa Božieho srdca, je vhodný na to, aby ho Boh použil, a dokáže sa vzdať náboženských predstáv. Ak si želáte, aby jedenie a pitie Božích slov bolo účinné, potom sa musíte vzdať svojich náboženských predstáv. Ak chcete slúžiť Bohu, potom je ešte potrebnejšie najprv zanechať náboženské predstavy a vo všetkom poslúchať slová Božie. Tým by sa mal vyznačovať ten, kto slúži Bohu. Ak ti chýba toto poznanie, potom akonáhle budeš slúžiť, spôsobíš narušenie a nepokoj. A ak sa budeš držať svojich predstáv, potom ťa Boh bezpochyby zrazí k zemi tak, že už nikdy nevstaneš. Vezmime si napríklad súčasnosť: mnohé z výrokov a diela dneška nie sú v súlade s Bibliou a s dielom, ktoré Boh vykonal predtým. A ak nemáš túžbu poslúchať, potom môžeš kedykoľvek padnúť. Ak chceš slúžiť v súlade s Božou vôľou, najprv sa musíš zbaviť náboženských predstáv a poopraviť si svoje vlastné názory. Veľa z toho, čo bude povedané, nebude v súlade s tým, čo bolo povedané v minulosti, a ak ti teraz chýba vôľa poslúchať, nebudeš schopný kráčať po ceste, ktorá je pred tebou. Ak sa v tebe zakorenila jedna z Božích metód práce a ty ju nikdy neopustíš, potom sa táto metóda stane tvojou náboženskou predstavou. Ak sa v tebe zakorenilo to, čím Boh je, potom si dospel k pravde a ak sa slová a pravda Boha môžu stať tvojím životom, nebudeš už mať o Bohu žiadne predstavy. Tí, ktorí dospeli k pravému poznaniu Boha, nebudú mať žiadne predstavy a nebudú sa riadiť učením.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Len tí, čo poznajú Božie dielo dneška, môžu slúžiť Bohu

472. Slúžiť Bohu nie je jednoduchá úloha. Ľudia, ktorých skazená povaha zostáva nezmenená, nikdy nemôžu slúžiť Bohu. Ak tvoju povahu neposúdia a nenapomenú Božie slová, tvoja povaha ešte stále reprezentuje satana, čo dokazuje, že slúžiš Bohu na základe svojich vlastných úmyslov a tvoja služba je založená na tvojej satanskej povahe. Slúžiš Bohu svojím prirodzeným charakterom a podľa svojich osobných preferencií. Ba čo viac, vždy si myslíš, že to, čo chceš urobiť ty, je príjemné aj Bohu, a to, čo nechceš urobiť, sa Bohu nepáči. Konáš len podľa svojich vlastných preferencií. Dá sa to nazvať službou Bohu? V tvojej povahe života nedochádza ani k tej najmenšej zmene. Svojou službou budeš ešte tvrdohlavejší, a preto sa v tebe zakorení skazená povaha. V tvojom vnútri sa vytvoria pravidlá o službe Bohu, ktoré sa budú zakladať najmä na tvojom vlastnom charaktere a na skúsenostiach, ktoré vyplývajú z tvojej služby podľa tvojej povahy. Sú to skúsenosti a ponaučenia človeka. Je to ľudská filozofia života vo svete. Takýchto ľudí možno označiť za farizejov a náboženských predstaviteľov. Ak sa nikdy nezobudia a nebudú konať pokánie, zaiste sa zmenia na falošných Kristov a antikristov, ktorí budú v posledných dňoch klamať ľudí. Falošní Kristovia a antikristovia, o ktorých sa hovorilo, povstanú spomedzi týchto ľudí. Ak tí, čo slúžia Bohu, budú postupovať podľa svojho charakteru a budú konať podľa svojej vôle, riskujú, že budú kedykoľvek odvrhnutí. Tí, čo uplatňujú dlhoročné skúsenosti nadobudnuté v službe Bohu, aby si získali srdcia druhých ľudí, aby ich vyučovali a ovládali a aby mali vysoké postavenie a nikdy nekonajú pokánie, nikdy nevyznajú svoje hriechy, nikdy sa nezrieknu výhod, ktoré vyplývajú z postavenia – títo ľudia pred Bohom neobstoja. Podobajú sa Pavlovi a zakladajú si na svojom vysokom postavení a pýšia sa svojou spôsobilosťou. Boh týchto ľudí nezdokonalí. Takáto služba narúša Božie dielo. Ľudia sa vždy držia toho starého. Lipnú na predstavách z minulosti, na všetkom z minulých čias. Je to veľká prekážka pre ich službu. Ak sa toho nedokážeš zbaviť, naruší ti to celý život. Boh ťa ani v najmenšom nepochváli, aj keby si si pri práci zlomil nohy alebo zničil chrbát od práce. Nepochváli ťa ani vtedy, keby si sa umučil službou Bohu. Práve naopak: Povie ti, že si zlosyn.

Boh od dnešného dňa náležite zdokonalí tých, čo nemajú náboženské predstavy, chcú odložiť svoje staré ja a jednoducho budú poslúchať Boha. Zdokonaľuje tých, čo túžia po slovách Boha. Títo ľudia by sa mali postaviť a slúžiť Bohu. V Bohu je nekonečná hojnosť a nesmierna múdrosť. Jeho úžasné dielo a drahocenné slová čakajú, aby sa z nich tešilo ešte viac ľudí. V súčasnej situácii ľudia, ktorí majú náboženské predstavy, ľudia, ktorí si zakladajú na postavení a nedokážu odsunúť samých seba na druhé miesto, veľmi ťažko prijmú tieto nové veci. Duch Svätý nemá možnosť týchto ľudí zdokonaliť. Ak sa človek nerozhodne poslúchať a nemá smäd po slovách Boha, nemá možnosť prijať tieto nové veci. Bude čoraz vzdorovitejší, zákernejší a skončí na nesprávnej koľaji. Keď Boh koná svoje dielo, pozdvihne viac ľudí, ktorí Ho naozaj milujú a môžu prijať nové svetlo. Úplne zavrhne náboženských predstaviteľov, ktorí si zakladajú na svojom postavení. Nechce ani jediného človeka, ktorý tvrdohlavo odmieta zmenu. Chceš patriť medzi nich? Konáš svoju službu podľa svojich preferencií alebo podľa toho, čo chce Boh? Sám to musíš vedieť. Si náboženským predstaviteľom alebo si novorodencom, ktorého zdokonaľuje Boh? Za akú veľkú časť tvojej služby ťa Duch Svätý pochváli? A na akú časť tejto služby si Boh ani nespomenie? Aká veľká zmena nastala dôsledkom tvojej dlhoročnej služby? Rozumieš tomu? Ak si naozaj veriaci, odložíš svoje staré náboženské predstavy z minulosti a budeš nanovo a lepšie slúžiť Bohu. Nie je neskoro vstať. Staré náboženské predstavy môžu pokaziť človeku celý život. Skúsenosti, ktoré človek nadobudne, môžu spôsobiť, že sa vzdiali od Boha a bude si robiť veci po svojom. Ak sa toho nezbavíš, budú kameňom úrazu pre napredovanie v tvojom živote. Boh vždy zdokonaľuje tých, čo Mu slúžia. Týchto ľudí ľahko nezavrhuje. Ak naozaj prijmeš to, že ťa slová Boha posúdia a napomenú, ak dokážeš zanechať svoje staré náboženské praktiky a pravidlá a prestaneš používať staré náboženské predstavy ako meradlo pre Božie slová v dnešnej dobe, až potom budeš mať budúcnosť. Ak sa však budeš držať toho starého, ak si to budeš ceniť, potom nemôžeš byť spasený. Boh takýmto ľuďom nebude venovať pozornosť. Ak chceš byť naozaj zdokonalený, musíš sa rozhodnúť, že úplne zanecháš všetko z minulosti. Aj keby to, čo si robil v minulosti, bolo správne, aj keby to bolo Božie dielo, musíš to zanechať a nedržať sa toho. Aj keby to bolo dielo Ducha Svätého a vykonal to priamo Duch Svätý, dnes to musíš zanechať. Nesmieš sa toho držať. Toto Boh vyžaduje. Všetko sa musí obnoviť. Boh vo svojom diele a svojich slovách nehovorí o starých veciach, ktoré boli v minulosti. Nelistuje v starom almanachu. Boh je Boh, ktorý je vždy nový a nikdy nie je starý. Nedrží sa ani svojich slov z minulosti. Z toho vyplýva, že Boh sa neriadi žiadnymi pravidlami. Ak sa teda ty ako človek budeš vždy držať vecí z minulosti, ak sa ich nebudeš chcieť vzdať a tvrdohlavo ich budeš uplatňovať podľa šablóny, hoci Boh už nepôsobí pomocou prostriedkov, ktoré používal v minulosti, vari tvoje slová a skutky nie sú rušivé? Nestal si sa nepriateľom Boha? Chceš celý svoj život rozvrátiť a zničiť kvôli týmto prežitkom? Pre tieto staré veci sa staneš človekom, ktorý narúša Božie dielo prekáža – chceš byť takým človekom? Ak to naozaj nechceš, rýchlo prestaň robiť to, čo robíš, a otoč sa. Začni odznova. Boh si nebude pamätať tvoju službu z minulosti.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Službu Bohu treba očistiť

473. Bohu môže slúžiť každý, kto sa tak rozhodol – oprávnenie a nárok slúžiť Mu však môžu mať len tí, ktorým vo všetkých ohľadoch záleží na Božej vôli a rozumejú jej. Toto som zistil medzi vami – mnohí ľudia si myslia, že keď horlivo šíria evanjelium pre Boha, vydávajú sa na cestu v prospech Boha, vynakladajú energiu a vzdávajú sa vecí kvôli Bohu a tak ďalej, je to služba Bohu. Aj pobožnejší ľudia si myslia, že slúžiť Bohu znamená pobehovať s Bibliou v rukách, šíriť evanjelium nebeského kráľovstva a zachraňovať ľudí tým, že ich prinútia kajať sa a vyznávať sa. Existuje aj veľa cirkevných predstaviteľov, ktorí sa domnievajú, že služba Bohu pozostáva z kázania v kaplnkách po náročnom štúdiu a praxi v seminári a z vyučovania ľudí prostredníctvom čítania z Biblie. V chudobných oblastiach žijú ľudia, ktorí veria, že slúžiť Bohu znamená liečiť chorých a vyháňať démonov z radov svojich bratov a sestier alebo sa za nich modliť či im slúžiť. Medzi vami je mnoho takých, ktorí veria, že slúžiť Bohu znamená jesť a piť Božie slovo, každý deň sa modliť k Bohu a všade navštevovať zbory a pracovať v nich. Iní bratia a sestry si myslia, že slúžiť Bohu znamená nikdy sa nevydať alebo neoženiť, nemať rodinu a zasvätiť celé svoje bytie Bohu. Len niekoľko ľudí však vie, čo skutočne znamená slúžiť Bohu. Aj keď Bohu slúži toľko ľudí, koľko je hviezd na nebi, tých, ktorí Mu môžu slúžiť priamo a dokážu Mu slúžiť v súlade s Jeho vôľou, je žalostne málo. Prečo to hovorím? Hovorím to, lebo nechápete podstatu pojmu „služba Bohu“ a o tom, ako Mu slúžiť v súlade s Jeho vôľou viete veľmi málo. Je naliehavo potrebné, aby ľudia presne vedeli, aký druh služby Bohu môže byť v súlade s Jeho vôľou.

Ak chcete Bohu slúžiť v súlade s Jeho vôľou, musíte najprv pochopiť, aký druh ľudí má Boh rád, k akým má odpor, akých ľudí zdokonaľuje a akí sú oprávnení Mu slúžiť. Toto je minimum vedomostí, ktoré by ste mali mať. Okrem toho by ste mali poznať ciele Božieho diela a dielo, ktoré Boh vykonáva tu a teraz. Keď to pochopíte a pod vedením Božích slov by ste najprv mali mať vstup a dostať Božie poverenie. Keď budete mať skúsenosť s Jeho slovami a budete skutočne poznať Božie dielo, budete oprávnení Mu slúžiť. A keď Mu budete slúžiť, otvoria sa vám duchovné oči a budete môcť lepšie pochopiť Jeho dielo a vidieť ho jasnejšie. Keď vstúpiš do tejto reality, tvoje skúsenosti budú ozajstné a pravdivé a všetci, ktorí ich budete mať, budete môcť chodiť zo zboru do zboru a ponúkať svojim bratom a sestrám pokrm, aby ste mohli navzájom využívať svoje silné stránky, odstránili svoje nedostatky a získali bohatšie duševné poznatky. Až keď to dosiahnete, budete môcť slúžiť podľa Božej vôle a Boh z vás počas vašej služby spraví dokonalé bytosti.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Ako slúžiť v súlade s Božou vôľou

474. Tí, ktorí vedia viesť cirkvi, prinášajú ľuďom život a sú pre nich apoštolmi, musia mať skutočnú skúsenosť, správne chápať duchovné veci, správne hodnotiť pravdu a mať s ňou skúsenosť. Len takíto ľudia sú oprávnení byť robotníkmi alebo apoštolmi, ktorí vedú cirkvi. Inak môžu len nasledovať ako tí najnižší a nemôžu viesť, a už vôbec nie byť apoštolmi, ktorí dokážu prinášať ľuďom život. Úlohou apoštolov totiž nie je ponáhľať sa alebo bojovať. Ich úlohou je vykonávať prácu spočívajúcu v službe životu a viesť druhých v premene ich pováh. Tí, ktorí túto činnosť vykonávajú, sú poverení prevziať na seba veľkú zodpovednosť, ktorú nezvládne len tak hocikto. Takúto prácu môžu vykonávať len tí, ktorí žijú život, teda tí, ktorí majú skúsenosť s pravdou. Nemôže ju vykonávať ktokoľvek, kto si vie odriekať, ponáhľať sa alebo je ochotný sa namáhať. Ľudia, ktorí nemajú skúsenosť s pravdou, ktorí neboli orezávaní ani súdení, nedokážu vykonávať tento druh práce. Ľudia bez skúseností, ktorí nežijú v realite, nie sú schopní jasne vidieť skutočnosť, pretože oni sami nemajú tento druh bytia. Tento typ ľudí teda nielenže nie je schopný vykonávať vodcovskú prácu, ale ak zostanú bez pravdy dlhší čas, budú vyhnaní.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Božie dielo a ľudské dielo

475. Čo sa týka diela, človek sa domnieva, že pracovať na diele znamená posluhovať Bohu, všade kázať a vydávať sa pre Neho. Hoci je toto presvedčenie správne, je príliš jednostranné. Boh od človeka nežiada, len to, aby bol Jeho sluhom. Toto dielo sa týka aj duchovnej služby a zaopatrenia. Mnohí bratia a sestry ani po toľkých rokoch skúseností nikdy nepomysleli na prácu pre Boha, pretože práca na diele, ako ju chápe človek, sa nezhoduje s tým, čo žiada Boh. Človek preto nemá o záležitosť diela vôbec záujem a práve preto je aj vstup človeka dosť jednostranný. Všetci by ste mali začať svoj vstup prácou pre Boha, aby ste mohli lepšie okúsiť každý aspekt skúsenosti. To je to, do čoho by ste mali vstúpiť. Dielo neznamená byť pre Boha sluhom, ale to, či ľudský život a prežívanie vedia Bohu poskytnúť potešenie. Dielo znamená to, keď ľudia využívajú svoju pobožnosť a svoje poznanie Boha, aby o Bohu podávali svedectvo a tiež aby robili duchovnú službu človeku. To je zodpovednosť človeka a všetci ľudia by to mali pochopiť. Dalo by sa povedať, že váš vstup je vaším dielom a že sa snažíte vstúpiť počas toho, ako pracujete pre Boha. Skúsenosť s Božím dielom neznamená len to, že sa viete nasýtiť a napojiť z Jeho slova. Dôležitejšie je, aby ste vedeli podávať svedectvo o Bohu, slúžiť Mu a taktiež slúžiť ako duchovní pre ľudí a aj ich zaopatriť. To je dielo a je to aj váš vstup; toto by mal vykonať každý človek. Je mnoho ľudí, ktorí sa sústreďujú len na to, aby robili Bohu službu a všade kázali, ale pritom prehliadajú svoju individuálnu skúsenosť a zanedbávajú svoj vstup do duchovného života. Práve to viedlo k tomu, že z tých, ktorí slúžia Bohu, sa stali tí, ktorí Bohu odporujú…

Človek pracuje, aby uspokojil Božiu vôľu, aby priviedol pred Boha všetkých tých, ktorí nasledujú Jeho srdce, aby priviedol človeka k Bohu, aby predstavil človeku dielo Ducha Svätého a Božie vedenie a tak zdokonalil ovocie Božieho diela. Preto je nevyhnutné, aby ste si dôkladne ujasnili podstatu diela. Každý človek je hoden pracovať pre Boha ako ten, koho Boh používa, čo znamená, že každý má príležitosť byť použitý Duchom Svätým. Je tu však jedna vec, ktorú si musíte uvedomiť: keď človek vykonáva prácu, ktorou ho poveril Boh, dostáva tak príležitosť byť použitý Bohom, ale to, čo človek hovorí a vie, nie je úplne duchovné postavenie človeka. Jediné, čo môžete urobiť, je lepšie spoznať vlastné nedostatky v priebehu vašej práce a nadobudnúť väčšie osvietenie od Ducha Svätého. Takto vám bude v priebehu práce umožnené, aby ste získali lepší vstup.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dielo a vstup (2)

476. Služba oddelená od súčasných výrokov Ducha Svätého je služba tela a predstáv a nemôže byť v súlade s Božou vôľou. Ak sú súčasťou života ľudí náboženské predstavy, nedokážu urobiť nič, čo by zodpovedalo Božej vôli. Hoci slúžia Bohu, slúžia uprostred svojich fantázií a predstáv a vôbec nedokážu slúžiť podľa vôle Boha. Tí, ktorí nedokážu nasledovať dielo Ducha Svätého, nerozumejú vôli Boha a tí, čo nerozumejú vôli Boha, Mu nemôžu slúžiť. Boh chce službu podľa svojho srdca, nie službu predstáv a tela. Ak ľudia nedokážu nasledovať kroky diela Ducha Svätého, žijú uprostred predstáv. Služba takých ľudí narušuje a vyrušuje a je v rozpore s Bohom. Preto tí, čo nedokážu nasledovať Božie kroky, nevedia Bohu slúžiť, takmer určite sú proti Nemu a nedokážu s Ním byť v súlade. „Nasledovať dielo Ducha Svätého“ znamená pochopiť súčasnú vôľu Boha, vedieť konať podľa Jeho terajších požiadaviek, poslúchať a nasledovať Boha dneška a vstupovať v súlade s Jeho najnovšími výrokmi. Len takýto človek nasleduje dielo Ducha Svätého a je v Jeho prúde. Takíto ľudia dokážu nielen prijímať Božiu chválu a vidieť Boha, ale i z Jeho najnovšieho diela spoznať Jeho povahu. Majú schopnosť poznať na základe Jeho najnovšieho diela predstavy a neposlušnosť človeka, jeho prirodzenosť aj podstatu. Počas služby navyše dokážu vykonať postupné zmeny vo svojej povahe. Len takíto ľudia môžu získať Boha a len oni skutočne nájdu svoju pravdivú cestu.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Spoznajte najnovšie Božie dielo a nasledujte Jeho kroky

477. Ak sa pri službe dnešnému Bohu pridŕžaš vecí zjavených osvietením Ducha Svätého v minulosti, potom tvoja služba spôsobí narušenie a tvoje praktizovanie viery bude zastarané, nebude ničím iným ako náboženským obradom. Ak veríš, že tí, ktorí slúžia Bohu, musia byť navonok okrem iného pokorní a trpezliví a ak dnes tento druh vedomostí uvádzaš do praxe, potom je takéto poznanie náboženskou predstavou. Takéto praktizovanie viery sa stalo pokryteckým divadlom. Slovné spojenie „náboženské predstavy“ sa vzťahuje na veci, ktoré sú prežité a zastarané (vrátane chápania slov predtým vyslovených Bohom a svetla priamo zjaveného Duchom Svätým), a ak sa dnes uvádzajú do praxe, potom narúšajú Božie dielo a neprinášajú pre človeka žiadny úžitok. Ak ľudia nie sú schopní zbaviť sa tých vecí, ktoré patria k náboženským predstavám, potom sa tieto veci stanú veľkou prekážkou pri ich službe Bohu. Ľudia s náboženskými predstavami nemajú ako držať krok s dielom Ducha Svätého, zaostávajú o krok pozadu, neskôr o dva. Je to preto, že tieto náboženské predstavy spôsobujú, že človek sa stáva mimoriadne samospravodlivým a arogantným. Boh nepociťuje nostalgiu za tým, čo povedal a urobil v minulosti. Ak je niečo zastarané, On sa toho zbaví. Naozaj sa nedokážeš vzdať svojich predstáv? Ak sa držíš slov, ktoré Boh povedal v minulosti, vari to dokazuje, že poznáš Božie dielo? Ak dnes nedokážeš prijať svetlo Ducha Svätého a namiesto toho sa držíš svetla minulosti, vari to svedčí o tom, že kráčaš v Božích šľapajach? Stále sa nedokážeš vzdať náboženských predstáv? Ak je to tak, potom sa stávaš niekým, kto Bohu odporuje.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Len tí, čo poznajú Božie dielo dneška, môžu slúžiť Bohu

478. Mnohí slúžia Bohu silou svojho nadšenia, ale nerozumejú Jeho správnym ustanoveniam a už vôbec nie dôsledkom Jeho slov. A tak sa často stáva, že aj pri dobrých úmysloch konajú tak, že vyrušujú Božie riadenie. V horších prípadoch sú vyhodení, zbavení akejkoľvek ďalšej možnosti nasledovať Ho, sú uvrhnutí do pekla a viac sa už nijako nespájajú s Božím domom. Takíto ľudia pracujú v Božom dome s dobrými úmyslami, ale sú neznalí a nakoniec rozhnevajú Božiu povahu. Ľudia vnášajú do Božieho domu svoje vlastné spôsoby prevzaté zo služby úradníkom a pánom, lebo si myslia, že sa tu dajú bez problémov uplatniť. Vôbec si neuvedomujú, že Boh nemá povahu baránka, ale leva. Preto tí, ktorí sa s Bohom stretávajú po prvýkrát, nie sú schopní s Ním komunikovať, lebo Božie srdce je iné ako srdce človeka. Až keď pochopíš viaceré pravdy, môžeš postupne spoznávať Boha. Toto poznanie nespočíva v slovách a učení, ale môže sa stať pokladom, vďaka ktorému vstúpiš do dôverného vzťahu s Bohom, a dôkazom, že On má z teba radosť. Ak ti chýba skutočné poznanie a nie si vyzbrojený pravdou, potom môže tvoja vášnivá služba priniesť Bohu len odpor a znechutenie.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tri napomenutia

479. V náboženstve mnohí ľudia počas svojich životov veľa trpia: premôžu svoje telá a nesú svoj kríž a dokonca trpia a strádajú, aj keď sú na pokraji smrti! Niektorí sa postia aj v ráno svojej smrti. Celé svoje životy si odopierajú dobré jedlo a oblečenie a sústredia sa len na utrpenie. Dokážu premôcť svoje telo a zaprieť ho. Ich nadšenie pre znášanie utrpenia je chvályhodné. Ale nikto sa ani najmenej nezaoberal ich myslením, ich predstavami, ich duševným postojom ani ich starou prirodzenosťou. Chýbajú im skutočné poznatky o nich samých. Ich duševný obraz Boha je tradičný obraz hmlistého Boha. Ich rozhodnutie trpieť pre Boha má pôvod v ich zanietenosti a dobrej povahe ich ľudskej prirodzenosti. Hoci veria v Boha, nechápu Ho ani nepoznajú Jeho vôľu. Len pre Boha slepo pracujú a trpia. Nepripisujú vôbec žiadnu hodnotu súdeniu, veľmi sa nestarajú o to, ako zaistiť, aby ich služba skutočne napĺňala Božiu vôľu a už vôbec si neuvedomujú, ako dosiahnuť poznanie Boha. Boh, ktorému slúžia, nie je Bohom v Jeho prirodzenom obraze, ale Bohom, ktorého si predstavili, Bohom, o ktorom len počuli alebo o ktorom len čítali legendy v literatúre. Potom použijú svoju bujnú fantáziu a zbožnosť, aby trpeli pre Boha a prijmú dielo Boha, ktoré chce Boh vykonať. Ich služba je príliš nepresná, taká, že prakticky žiadny z nich nie je skutočne schopný slúžiť v súlade s Božou vôľou. Bez ohľadu na to, ako radi trpia, ich pôvodný pohľad na službu a ich duševný obraz Boha zostávajú nezmenené, pretože nepodstúpili Boží súd, napomínanie, zušľachtenie a zdokonalenie ani ich nikto neusmerňoval pomocou pravdy. Aj keď veria v Ježiša Spasiteľa, nikto z nich Spasiteľa nikdy nevidel. Vedia o Ňom len prostredníctvom legendy a z počutia. V dôsledku toho je ich služba len náhodnou službou so zatvorenými očami, ako keď slepý človek slúži svojmu vlastnému otcovi. Čo možno takouto službou v konečnom dôsledku dosiahnuť? A kto by to schválil? Ich služba zostáva od začiatku do konca rovnaká. Dostávajú len ľudské lekcie a svoju službu zakladajú len na svojej prirodzenosti a vlastných prednostných voľbách. Akú odmenu by to mohlo priniesť? Dokonca ani Peter, ktorý Ježiša videl, nevedel, ako slúžiť v súlade s Božou vôľou. Zistil to až na konci, v starobe. Čo to hovorí o tých slepých ľuďoch, ktorí vôbec nezažili, aby sa nimi niekto zaoberal alebo ich orezával a ktorých nikto neusmerňoval? Nie je služba mnohých z vás rovnaká ako služba tých slepých ľudí? Nie sú všetci tí, ktorí neboli súdení, nikto ich neorezával ani sa nimi nezaoberal a ktorí sa nezmenili – podmanení neúplne? Načo sú takí ľudia? Ak tvoje myslenie, tvoje poznatky o živote a o Bohu nevykazujú žiadnu novú zmenu a nič skutočne nezískaš, potom vo svojej službe nikdy nič pozoruhodné nedosiahneš!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vnútorná pravda o diele podmanenia (3)

480. Ježiš dokázal splniť Božie poverenie – vykúpiť celé ľudstvo – pretože sa staral o Božiu vôľu a sám pre seba si nerobil žiadne plány ani prípravy. A tak bol aj On dôverným priateľom Boha – samotného Boha, čo je niečo, čo všetci veľmi dobre chápete. (V skutočnosti bol On sám Boh, o ktorom Otec vydal svedectvo. Spomínam to tu pre ilustráciu na príklade Ježiša.) Dokázal dať plán Božej vlády do popredia, vždy sa modlil k nebeskému Otcovi a snažil sa o Jeho vôľu. Modlil sa a povedal: „Otče, nech sa stane Tvoja vôľa. Nie to, čo si želám Ja, ale podľa Tvojho plánu. Človek môže byť slabý, ale prečo by si sa mal o neho starať? Ako môže byť človek hodný Tvojich obáv, človek, ktorý v Tvojej ruke vyzerá ako mravec? V srdci si želám, len aby sa stala Tvoja vôľa a aby si so Mnou spravil, čo si želáš.“ Na ceste do Jeruzalema bol Ježiš v agónii, ako keby Mu do srdca zapichli nôž. Nemal však ani v najmenšom úmysle nedodržať svoje slovo. Ohromná sila Ho hnala dopredu, na miesto, kde mal byť ukrižovaný. Nakoniec Ho pribili na kríž, stal sa podobným hriešnemu telu a spasil ľudstvo. Vymanil sa spod pút smrti a Hádesa. Smrteľnosť, peklo a Hádes pred Ním stratili svoju silu a porazil ich. Žil tridsaťtri rokov, počas ktorých robil všetko pre to, aby naplnil Božiu vôľu podľa Božieho diela v tom čase. Nikdy nepozeral na vlastný prospech alebo stratu a vždy myslel na vôľu Boha Otca. Keď bol pokrstený, Boh povedal: „Toto je Môj najmilší Syn, v ktorom mám veľké potešenie.“ Pre Jeho službu pred Bohom, ktorá bola v súlade s Božou vôľou, Mu Boh položil na plecia ťažké bremeno, aby spasil celé ľudstvo, a zaistil, aby to aj vykonal. Bol oprávnený a mal nárok vykonať túto dôležitú úlohu. Počas svojho života pre Boha neskonale trpel, nespočetne veľakrát ho Satan pokúšal, no On nikdy nestratil odvahu. Boh Ho poveril touto náročnou úlohou, pretože Mu dôveroval, miloval Ho a povedal: „Toto je Môj najmilší Syn, v ktorom mám veľké potešenie.“ V tom čase mohol túto úlohu splniť len Ježiš a bola to jedna z praktických stránok naplnenia Božieho diela, ktoré spočívalo v spasení celého ľudstva vo Veku milosti.

Ak sa rovnako ako Ježiš dokážete starať o Božie bremeno a otočiť sa chrbtom k svojmu telu, Boh vám zverí svoje dôležité úlohy, čo znamená, že splníte podmienky potrebné na službu Bohu. Len za takýchto okolností sa odvážite povedať, že konáte Božiu vôľu a plníte jeho poverenie, a len vtedy sa odvážite povedať, že skutočne slúžite Bohu. Odvážiš sa v porovnaní s Ježišovým príkladom povedať, že si dôverným priateľom Boha? Odvážiš sa povedať, že plníš Božiu vôľu? Odvážiš sa povedať, že skutočne slúžiš Bohu? Dnes nevieš, ako slúžiť Bohu, odvážiš sa povedať, že si dôverným priateľom Boha? Ak povieš, že slúžiš Bohu, nerúhaš sa Mu? Porozmýšľaj o tom – slúžiš Bohu alebo sebe? Slúžiš Satanovi, no tvrdohlavo hovoríš, že slúžiš Bohu – nerúhaš sa tým Bohu? Mnohí ľudia za Mojím chrbtom dychtia po postavení, napchávajú sa jedlom, radi spia a dôkladne sa starajú o telo v neustálom strachu, že z tela niet cesty von. V cirkvi si správne neplnia svoju úlohu, mimo nej sa však priživujú alebo svojich bratov a sestry napomínajú Mojimi slovami, vyvyšujú sa nad ostatnými vzhľadom na svoje dôležité postavenie. Títo ľudia stále hovoria, že plnia Božiu vôľu a že sú dôvernými priateľmi Boha – nie je to absurdné? Ak máš správne úmysly, no nedokážeš slúžiť podľa Božej vôle, si blázon, ale ak tvoje úmysly nie sú správne, a napriek tomu hovoríš, že slúžiš Bohu, si proti Bohu a Boh by ťa mal potrestať! S takýmito ľuďmi nemám žiadny súcit! Priživujú sa v Božom dome, neustále dychtia po telesných pôžitkoch a neprihliadajú na Božie záujmy. Vždy sa snažia o to, čo je dobré pre nich a ignorujú Božiu vôľu. V ničom, čo robia, neprijímajú napomenutia Ducha Božieho. Stále manévrujú a klamú svojich bratov a sestry a majú dve tváre ako líška vo vinohrade – kradnú hrozno a šliapu po viniči. Môžu byť takíto ľudia dôvernými priateľmi Boha? Si schopný prijať Božie požehnanie? Ak neprijímaš bremeno vo svojom živote a v cirkvi, si spôsobilý prijať Božie poverenie? Kto by sa odvážil veriť niekomu, ako si ty? Ak slúžiš takto, môže ťa Boh poveriť väčšou úlohou? Nespôsobilo by to omeškanie diela?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Ako slúžiť v súlade s Božou vôľou

481. To, čo ste zažili a videli, prevyšuje svedectvá svätých a prorokov všetkých čias. Bude však vaše svedectvo lepšie než slová týchto svätých a prorokov z dôb minulých? To, čo vám teraz ukladám, prekonáva Mojžiša a zatieňuje Dávida, preto od vás žiadam, aby aj vaše svedectvo prekonalo Mojžiša a aby vaše slová boli silnejšie ako Dávidove. Dávam vám stonásobne viac a žiadam, aby ste sa Mi odplatili rovnako. Musíte vedieť, že som Ten, kto ľudstvu daroval život, a vy zasa tí, ktorí ste život odo Mňa dostali, a preto o Mne musíte svedčiť. Je to vaša úloha, ktorou som vás poveril a ktorú by ste pre Mňa mali vykonať. Obdaroval som vás všetkou svojou slávou, životom, ktorý vyvolený národ – Izraeliti – nikdy nedostali. Podľa spravodlivosti by ste mali o Mne svedčiť, obetovať Mi svoju mladosť a položiť za Mňa život. Každý, komu darujem Svoju slávu, bude o Mne svedčiť a dá Mi svoj život. Takto som to dávno predurčil. Máte šťastie, že vám prepožičiavam svoju slávu a vašou úlohou je o nej svedčiť. Ak by ste vo Mňa verili, len aby ste získali požehnanie, Moje dielo by nemalo veľký význam a vy by ste si nesplnili svoju úlohu. Izraeliti videli len Moje milosrdenstvo, lásku a veľkosť a Židia boli len svedkami Mojej trpezlivosti a vykúpenia. Videli len veľmi, veľmi málo skutkov Môjho Ducha. Tak málo, že rozumeli len jednej desaťtisícine toho, čo ste počuli a videli vy. Videli ste toho viac než najväčší z ich kňazov. Pravdy, ktoré dnes poznáte, presahujú tie ich a to, čo ste videli vy dnes, je viac než videli vo Veku zákona a vo Veku milosti. Zažili ste toho dokonca viac než Mojžiš a Eliáš. Izraeliti totiž poznali len Jahveho zákon a videli len Jahveho chrbát. Židia poznali len Ježišovu spásu a dostalo sa im len milosti, ktorú im udelil. Videli len Ježišov obraz v židovskej obci. Vy dnes vidíte slávu Jahveho, spásu Ježiša a všetky Moje súčasné skutky. Počuli ste aj slová Môjho ducha, ocenili Moju múdrosť, spoznali Moje zázraky a Moju povahu. Povedal som vám všetko o svojom pláne riadenia. Nevideli ste len milujúceho a milosrdného Boha, ale Boha naplneného spravodlivosťou. Videli ste Moje obdivuhodné dielo a zistili ste, že som plný majestátu a hnevu. Viete tiež, že som kedysi zoslal svoj veľký hnev na Izrael a že dnes som ho zoslal na vás. Viete viac o Mojich zázrakoch na nebesách než Izaiáš a Ján. Viete viac o Mojej milote a ctihodnosti než všetci svätí minulých vekov. Nedostali ste len Moju pravdu, Moju cestu a Môj život, ale aj videnie a zjavenie, ktoré sú väčšie než to Jánovo. Chápete mnoho ďalších zázrakov a uzreli ste aj Moju skutočnú tvár. Prijali ste viac Mojich súdov a viete viac o Mojej spravodlivej povahe. A preto, hoci ste sa narodili v posledných dňoch, vaše chápanie je staré a prežité, ale zakúsili ste aj súčasnosť, a o to všetko som sa postaral Ja. Nežiadam od vás priveľa, pretože som vám toho toľko dal a vy ste vo Mne veľa videli. Žiadam vás teda, aby ste o Mne svedčili svätým z minulosti. Moje srdce po inom netúži.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Čo vieš o viere?

482. Teraz žiadam tvoju vernosť a poslušnosť, tvoju lásku a svedectvo. Aj keď v tejto chvíli nevieš, čo je svedectvo alebo láska, mal by si Mi priniesť svoje všetko a dať Mi jediné poklady, ktoré máš – svoju vernosť a poslušnosť. Mal by si vedieť, že svedectvo o Mojej porážke satana spočíva vo vernosti a poslušnosti človeka rovnako ako svedectvo o Mojom úplnom podmanení človeka. Úlohou tvojej viery vo Mňa je svedčiť o Mne, byť verný Mne a nikomu inému a byť poslušný až do konca. Skôr než začnem vykonávať ďalší krok svojho diela, ako budeš o Mne svedčiť? Ako Mi budeš verný a poslušný? Venuješ všetku svoju vernosť svojej úlohe alebo sa jednoducho vzdáš? Podriadil by si sa radšej každému Môjmu opatreniu (či už by to bola smrť alebo zničenie), alebo by si utiekol v polovici cesty, aby si sa vyhol Môjmu napomínaniu? Napomínam ťa, aby si o Mne svedčil, bol Mi verný a poslušný. Ba čo viac, súčasné napomínanie má odhaliť ďalší krok Môjho diela a umožniť, aby prebiehal nerušene. Preto ťa vyzývam, aby si bol múdry a nezaobchádzal so svojím životom ani so zmyslom svojej existencie ako s bezcenným pieskom. Vieš presne, aké bude Moje ďalšie dielo? Vieš, ako budem v ďalších dňoch konať a ako sa bude Moje dielo vyvíjať? Mal by si poznať význam svojich skúseností s Mojím dielom a aj význam svojej viery vo Mňa. Spravil som toho toľko, tak ako by som sa mohol v polovici vzdať? Ako si to predstavuješ? Vykonal som tak veľa, ako by som to všetko mohol zničiť? Skutočne som prišiel, aby som tento vek ukončil. Je to pravda, no okrem toho musíš vedieť, že začnem nový vek, nové dielo a hlavne budem šíriť evanjelium o kráľovstve. Mal by si vedieť, že súčasné dielo je len začiatkom veku a jeho cieľom je položiť základy pre šírenie evanjelia v časoch, ktoré prídu, a ukončenie tohto veku v budúcnosti. Moje dielo nie je také jednoduché, ako si myslíš, a nie je ani bezcenné alebo bezvýznamné, ako sa možno nazdávaš. Preto ti ešte musím povedať: Mal by si zasvätiť svoj život Môjmu dielu a obetovať sa Mojej sláve. Už dávno si želám, aby si bol Mojím svedkom a ešte viac si želám, aby si šíril Moje evanjelium. Mal by si pochopiť, čo je v Mojom srdci.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Čo vieš o viere?

483. Dokážeš zvestovať povahu vyjadrenú Bohom v každom veku jednoznačným spôsobom, so slovami, ktoré vhodne vyjadrujú dôležitosť daného veku? Dokážeš ty, ktorý zažívaš Božie dielo posledných dní, podrobne opísať spravodlivú Božiu povahu? Dokážeš vydať jasné a presné svedectvo o Božej povahe? Ako odovzdáš ďalej to, čo si videl a zažil, tým poľutovaniahodným, biednym a oddaným veriacim, ktorí sú hladní a smädní po spravodlivosti, a čakajú od teba, že budeš ich pastierom? Čo sú to za ľudia, ktorí od teba čakajú, že ich budeš viesť? Vieš si ich predstaviť? Si si vedomý bremena, ktoré spočíva na tvojich pleciach, svojho poverenia a zodpovednosti? Kde je tvoj cit pre toto historické poslanie? Ako budeš primerane slúžiť ako duchovný vodca v budúcnosti? Máš jasnú predstavu o tom, ako ním byť? Ako by si definoval pána všetkých vecí? Je skutočne pánom všetkých živých tvorov a všetkých hmotných vecí na svete? Ako plánuješ postupovať v ďalšej etape svojej práce? Koľko ľudí očakáva, že budeš ich pastierom? Je tvoja úloha náročná? Sú zúbožení, poľutovaniahodní, slepí a bezradne nariekajú v temnote – kde je tá cesta? Ako len túžia po svetle pripomínajúcom padajúcu hviezdu, aby náhle zostúpilo a rozptýlilo sily temnoty, ktoré utláčali ľudstvo po toľké roky. Kto môže vedieť, do akej miery úzkostlivo dúfajú a túžia po ňom vo dne i v noci? Dokonca aj v deň, keď toto svetlo zabliká, zostanú hlboko trpiaci ľudia uväznení v temnom žalári bez nádeje na oslobodenie. Kedy už nebudú plakať? Hrozné je nešťastie týchto krehkých duší, ktoré nikdy nedostali odpočinok a dlho boli v tomto stave spútané nemilosrdnými putami a minulosťou, ktorú nemožno zmeniť. A kto počul ich nárek? Kto spočinul zrakom na ich biede? Napadlo ti niekedy, aké zarmútené a znepokojené je Božie srdce? Ako môže zniesť pohľad na nevinné ľudstvo, ktoré Boh stvoril Svojimi vlastnými rukami, ako trpí takýmito mukami? Napokon, ľudia sú obeťami, ktoré boli otrávené. A hoci ľudstvo prežilo dodnes, kto mohol vedieť, že ho už dávno otrávil diabol? Zabudol si, že si jednou z obetí? Nie si ochotný snažiť sa zo svojej lásky k Bohu o záchranu preživších? Nie si ochotný venovať všetku svoju energiu, aby si splatil dlh Bohu, ktorý miluje ľudstvo ako Svoje telo a krv? A keď na to príde, ako by si vysvetlil, že ťa Boh používa na to, aby si žil svoj neobyčajný život? Si naozaj odhodlaný a presvedčený prežiť zmysluplný život zbožného, Bohu slúžiaceho človeka?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Ako by si mal pristupovať k svojmu budúcemu poslaniu?

484. Svedčiť o Bohu spočíva v prvom rade v tom, že budeš hovoriť o svojich poznatkoch o Božom diele, o tom, ako si Boh podmaňuje ľudí, ako ich zachraňuje a mení; je to rozprávanie o tom, ako Boh ľudí vedie, aby vstúpili do pravdy-reality, vďaka čomu si ich môže podmaniť, zdokonaliť ich a zachrániť. Svedčiť znamená hovoriť o Jeho diele a o všetkom, čo si zažil. Zastupovať Ho môže len Jeho dielo a len Jeho dielo Ho môže celého verejne zjaviť; Jeho dielo o Ňom svedčí. Jeho dielo a výroky priamo zastupujú Ducha; dielo, ktoré vykonáva, robí Duch, a slová, ktoré hovorí, hovorí Duch. Tieto veci sú iba vyjadrené prostredníctvom vteleného Božieho tela, no v realite sú výrazmi Ducha. Celé dielo, ktoré vykonáva, a všetky slová, ktoré hovorí, vyjadrujú Jeho podstatu. Keby Boh po tom, ako sa odel do tela a prišiel medzi ľudí, nehovoril ani nevykonával dielo a potom vás žiadal, aby ste poznali Jeho skutočnosť, Jeho normálnosť a Jeho všemohúcnosť, bol by si toho schopný? Mohol by si vedieť, čo je podstatou Ducha? Mohol by si vedieť, aké sú znaky Jeho tela? O to, aby ste o Ňom svedčili, vás žiada len preto, lebo ste zažili každý krok Jeho diela. Keby ste takúto skúsenosť nemali, netrval by na tom, aby ste svedčili. Takže keď svedčíš o Bohu, nesvedčíš len o Jeho zovňajšku spočívajúcom v normálnej ľudskej prirodzenosti, ale aj o diele, ktoré vykonáva, a ceste, po ktorej vedie; tvojou úlohou je svedčiť o tom, ako si ťa podmanil a z ktorých stránok si bol zdokonalený. Takto by si mal svedčiť. … Postupne si zažil napomínanie, súd, zušľachťovanie, skúšky, neúspechy a trápenia a bol si podmanený; odložil si bokom vyhliadky tela, svoju osobnú motiváciu a intímne záujmy tela. Inými slovami, Božie slová si úplne podmanili tvoje srdce. Aj keď si počas svojho života nenarástol natoľko, ako Boh požaduje, poznáš všetky tieto veci a si úplne presvedčený o tom, čo robí. Toto teda možno nazvať svedectvom, svedectvom, ktoré je skutočné a pravé. Dielo, ktoré Boh prišiel vykonať, dielo súdu a napomínania, si má človeka podmaniť, no Boh svoje dielo zároveň dokončuje, uzatvára vek a vykonáva dielo ukončenia. Uzatvára celý vek, zachraňuje celé ľudstvo, raz a navždy ho oslobodzuje od hriechu; plne si získava ľudstvo, ktoré stvoril. O tomto všetkom by si mal svedčiť. Zažil si tak veľa Božieho diela, videl si ho na vlastné oči a osobne si ho zažil; keď si sa dostal na úplný koniec, nesmie sa stať, že nedokážeš vykonať funkciu, ktorú zastávaš. Aká by to bola škoda! Keď sa bude v budúcnosti šíriť evanjelium, mal by si dokázať hovoriť o vlastných poznatkoch, svedčiť o všetkom, čo si získal vo svojom srdci, a mal by si sa snažiť zo všetkých síl. To by mala dosiahnuť stvorená bytosť. Aký je skutočný význam tejto etapy Božieho diela? Aký má účinok? A koľko z toho sa vykonáva v človeku? Čo by mali ľudia robiť? Ak vieš jasne hovoriť o celom diele, ktoré vtelený Boh vykonal od príchodu na zem, tvoje svedectvo bude úplné. Ak dokážeš jasne hovoriť o týchto piatich veciach: význam Jeho diela, jeho obsah, jeho podstata, povaha, ktorú vyjadruje, a jeho princípy, bude to dokazovať, že si schopný o Bohu svedčiť a že naozaj máš poznatky. Nemám na vás veľmi veľké požiadavky a dosiahnuť ich môžu všetci, ktorí skutočne hľadajú. Ak si rozhodnutý, že budeš jedným z Božích svedkov, musíš porozumieť tomu, čo Boh nenávidí a čo miluje. Zažil si veľa Jeho diela; prostredníctvom tohto diela musíš spoznať Jeho povahu, porozumieť Jeho vôli a Jeho požiadavkám na ľudstvo, a tieto poznatky musíš použiť na to, aby si o Ňom svedčil a vykonával svoju povinnosť.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Praktizovanie (7)

485. Ak zažijete súd a napomínanie Božími slovami, prinesie vám to zisky a skutočné skúsenosti – preto by ste mali o Bohu svedčiť. Keď svedčíte v prospech Boha, mali by ste hovoriť hlavne o tom, ako Boh ľudí súdi a napomína a aké skúšky používa, aby ľudí zušľachtil a zmenil ich povahy. Mali by ste hovoriť aj o tom, koľko skazenosti bolo zjavenej vo vašich skúsenostiach, koľko ste trpeli, koľko vecí ste urobili, aby ste Bohu odporovali, a ako si vás Boh nakoniec podmanil. Hovorte o tom, koľko skutočných vedomostí máte o Božom diele a ako by ste mali svedčiť o Bohu a splatiť Mu Jeho lásku. Svoje slová by ste mali podložiť a zároveň by ste ich mali vyjadriť jednoducho. Nerozprávajte o prázdnych teóriách. Hovorte prakticky; hovorte zo srdca. Práve takéto by mali byť vaše skúsenosti s vecami. Neoháňajte sa naoko hlbokými, prázdnymi teóriami v snahe predvádzať sa; len by ste pôsobili dosť arogantne a hlúpo. Mali by ste viac hovoriť o skutočných veciach z vašich konkrétnych skúseností a rozprávať viac zo srdca; to je pre ostatných najprínosnejšie a je to to najvhodnejšie, čo by mali vidieť. Kedysi ste boli ľuďmi, ktorí najviac odporovali Bohu, a mali ste najmenšiu tendenciu sa Mu podriadiť, ale teraz ste podmanení – na to nikdy nezabudnite. Mali by ste o týchto veciach viac uvažovať a premýšľať. Keď im ľudia jasne porozumejú, budú vedieť, ako svedčiť; inak sa budú s veľkou pravdepodobnosťou dopúšťať hanebných a hlúpych činov, a to neznamená svedčiť o Bohu, ale Mu skôr robiť hanbu. O Bohu nemožno svedčiť bez skutočných skúseností a porozumenia pravde. Ľudia, ktorých viera v Boha je chaotická a zmätená, nebudú o Bohu nikdy schopní svedčiť.

Slovo, zv. III: Rozpravy Krista posledných dní. Len hľadaním pravdy môže človek dosiahnuť zmenu povahy

486. Ak chceš svedčiť o Božom diele, musíš sa spoliehať na vlastné skúsenosti, poznanie a cenu, ktorú si zaplatil. Len takto môžeš naplniť Jeho vôľu. Vydávaš svedectvo o Božom diele? Túžiš po tom? Ak dokážeš svedčiť o Jeho mene, ba aj o Jeho diele, ak dokážeš žiť podľa obrazu, ktorý vyžaduje od svojho ľudu, potom si svedkom Boha. Ako vlastne svedčíš o Bohu? Robíš to tak, že sa usiluješ a túžiš žiť podľa Božieho slova, a tým, že o Ňom svedčíš svojimi slovami, umožňuješ ľuďom spoznať Jeho dielo a vidieť Jeho skutky. Ak sa o to všetko skutočne snažíš, Boh ťa zdokonalí. Ak všetko, o čo sa snažíš, je, aby ťa Boh zdokonalil a aby si bol nakoniec požehnaný, potom tvoja viera v Boha nie je čistá. Mal by si sa usilovať o to, ako vidieť Božie skutky v skutočnom živote, ako Ho uspokojiť, keď ti zjaví svoju vôľu, a hľadať, ako by si mal svedčiť o Jeho zázračnosti a múdrosti i o tom, ako ťa disciplinuje a zaoberá sa tebou. O tom všetkom by si mal teraz uvažovať. Ak je tvoje srdce milujúce Boha zamerané len na to, aby si sa podieľal na Božej sláve, keď ťa zdokonalí, potom je stále nedostatočná a nemôže splniť Božie požiadavky. Musíš byť schopný svedčiť o Božom diele, uspokojiť Jeho požiadavky a prakticky zakúsiť dielo, ktoré koná na ľuďoch. Či už ide o bolesť, slzy alebo smútok, to všetko musíš vo svojej praxi zakúsiť. Majú ťa zdokonaliť ako niekoho, kto vydáva svedectvo o Bohu.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tí, ktorí majú byť zdokonalení, musia prejsť zušľachťovaním

487. Hoci je vaša viera veľmi úprimná, nikto z vás o Mne nedokáže podať plné svedectvo a vyjadriť všetky skutočnosti, ktoré vidíte. Zamyslite sa nad tým – dnes väčšina z vás zanedbáva svoje povinnosti a namiesto toho sa stará o telo, uspokojuje ho a nenásytne si ho užíva. Vlastníte len málo pravdy. Ako potom môžete podať svedectvo o všetkom, čo ste videli? Skutočne veríte, že môžete byť Moji svedkovia? Ak príde deň, keď nebudeš môcť svedčiť o všetkom, čo si dnes videl, prídeš o úlohu stvorenej bytosti a tvoja existencia nebude mať absolútne žiadny zmysel. Nebudeš hodný byť človekom. Mohli by sme dokonca povedať, že nebudeš človekom! Vykonal som na vás neskutočne mnoho z diela, no keďže teraz sa nič neučíš, ničoho si nie si vedomý a svoju prácu nevykonávaš efektívne, keď príde čas na to, aby som svoje dielo rozšíril, budeš sa len rozpačito pozerať, zakríknutý a úplne zbytočný. Nestaneš sa večným hriešnikom? Keď nadíde ten čas, nebudeš pociťovať tú najhlbšiu ľútosť? Neupadneš do skľúčenosti? Svoje súčasné dielo nevykonávam len z nečinnosti alebo nudy, ale aby som položil základ svojho budúceho diela. Nie som na mŕtvom bode a nepotrebujem vymýšľať nič nové. Mal by si pochopiť dielo, ktoré konám; nie je to čosi vykonané dieťaťom hrajúcim sa na ulici, ale dielo, ktoré vykonávam ako zástupca svojho Otca. Mali by ste vedieť, že to nerobím sám – zastupujem svojho Otca. Vašou úlohou je prísne Ma medzitým nasledovať, poslúchať, meniť veci a podávať svedectvo. Mali by ste pochopiť, prečo by ste vo Mňa mali veriť. Je to najdôležitejšia otázka, ktorú musí každý z vás pochopiť. Môj Otec vás všetkých kvôli svojej sláve predurčil pre Mňa od okamihu, keď stvoril svet. Predurčil vás kvôli Môjmu dielu a kvôli svojej sláve. Veríte vo Mňa kvôli Môjmu otcovi. Nasledujete ma, pretože Môj Otec vás na to predurčil. Nič z toho ste si nevybrali sami. Dôležitejšie však je, aby ste pochopili, že ste tí, ktorých Mi Môj Otec zveril, aby sa stali Mojimi svedkami. Keďže Mi vás poskytol, mali by ste sa riadiť tým, čo vám určím, a tiež spôsobmi a slovami, ktoré vás naučím, pretože vašou povinnosťou je riadiť sa Mojimi spôsobmi. Toto je pôvodný účel vašej viery vo Mňa. Preto vám hovorím toto: ste len ľudia, ktorých Mi Môj Otec zveril, aby nasledovali Moje cesty. Vy však vo Mňa len veríte; nepochádzate zo Mňa, pretože nie ste z rodiny Izraelitov. Ste z vetvy starovekých hadov. Žiadam vás len o to, aby ste o Mne svedčili, no dnes musíte kráčať po Mojich cestách. Toto všetko je kvôli budúcemu svedectvu. Ak budete len ľudia, ktorí iba načúvajú Mojím cestám, budete bezcenní, a význam toho, že Mi vás Môj Otec zveril, sa stratí. Chcem vám povedať toto: mali by ste kráčať po Mojich cestách.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Ako chápeš Boha?

Predchádzajúci: K. O tom, ako získať poznatky o Bohu

Ďalší: M. O tom, ako sa zbaviť vplyvu satana a dosiahnuť spásu

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger