Slovo sa zjavuje v tele

Zväzok II, O poznávaní Boha

O poznávaní Boha, druhý zväzok diela Slovo sa zjavuje v tele, obsahuje výroky týkajúce sa všetkej prirodzenosti Krista posledných dní, Všemohúceho Boha, ktoré nasledujú po výrokoch v Božom zjavení a diele. Boh v ňom vykladá rôzne pravdy, ako sú dielo, ktoré vykonal od stvorenia sveta, Jeho vôľa a Jeho očakávania prirodzenosti v nej obsiahnuté, prúd myšlienok o všetkom, čo Boh má a čím je na základe Jeho diela, ako aj Jeho spravodlivosť, autorita, svätosť a skutočnosť, že je zdrojom života všetkých vecí. Tí, ktorí skutočne veria v Boha, budú môcť po prečítaní tejto knihy potvrdiť, že On, ktorý dokáže vykonať toto dielo a vyjadriť tieto odkazy, je ten, kto má zvrchovanosť nad všetkými vecami. Zároveň budú naozaj poznať identitu Boha, Jeho postavenie a Jeho podstatu, čím potvrdia, že Kristus posledných dní, Všemohúci Boh, je sám jedinečný Boh.

Výroky Krista posledných dní

Spojte sa s nami cez Messenger