Komu si verný?

Každý prežitý deň je teraz rozhodujúci a mimoriadne dôležitý pre váš konečný osud a cieľ, tak si vážte všetko, čo dnes máte, a ceňte si každú minútu svojho života. Musíte si vyhradiť čo najviac času na to, aby bol váš osoh čo najväčší a nepremárnili ste tento život. Možno sa čudujete, prečo vám to hovorím. Úprimne povedané, vôbec Ma neteší správanie ani jedného z vás, pretože nádeje, ktoré som do vás vkladal, sa dodnes nenaplnili. Preto môžem povedať len toto: každému jednému z vás hrozí nebezpečenstvo a vaše niekdajšie náreky o pomoc a predošlé túžby hľadať pravdu a svetlo sa blížia ku koncu. Toto je váš posledný prejav vďaky a to som nikdy nečakal. Nechcem klamať, nesmierne ste ma sklamali. Možno to nechcete brať ľahkovážne, nechcete čeliť realite, ale aj tak sa vás musím vážne spýtať: čím ste mali po celé tie roky naplnené srdcia? Komu sú verné? Nehovorte, že tieto otázky sa vynorili len tak sčista-jasna, a nechcite odo Mňa vedieť, prečo sa pýtam na takéto veci. Vedzte, že je to preto, lebo vás veľmi dobre poznám, veľmi Mi na vás záleží a do vášho správania a skutkov som vložil skutočne veľkú časť svojho srdca. Preto som vás volal na zodpovednosť a znášal som veľké útrapy. Aj napriek tomu sa Mi odvďačujete len ľahostajnosťou a neznesiteľnou rezignáciou. Ste voči Mne úplne nevšímaví. Myslíte si, že o tom neviem? Ak tomuto veríte, je to len ďalší dôkaz toho, že sa ku Mne nesprávate veľmi pekne. Veru hovorím vám, schovávate si hlavy do piesku. Všetci ste takí múdri, že ani neviete, čo robíte. Ako Mi to teda celé vysvetlíte?

Najviac ma znepokojuje práve otázka, komu sú verné vaše srdcia. Zároveň dúfam, že každý jeden z vás sa naozaj posnaží usporiadať si myšlienky a položí si otázku, komu je verný a pre koho žije. Možno ste sa nad týmito otázkami nikdy poriadne nezamýšľali. Čo keby som vám teda odhalil odpovede?

Každý, kto má pamäť, prizná túto skutočnosť: človek žije sám pre seba a je verný sebe samému. Ja si ale nemyslím, že tieto vaše odpovede sú úplne správne, pretože každý jeden z vás žije svoj vlastný život a čelí svojmu vlastnému utrpeniu. V dôsledku toho ste verní ľuďom, ktorých milujete, a veciam, ktoré vám prinášajú radosť. Nie ste úplne verní sami sebe. Každého z vás totiž ovplyvňujú ľudia, udalosti a predmety okolo vás. Nie ste skutočne verní sami sebe. Tieto slová nehovorím preto, aby som vás povzbudil vo vernosti k sebe samým, ale aby som poukázal na vašu vernosť k iným veciam, pretože Mne sa za toľké roky od vás vernosti nedostalo. Celé tieto roky Ma nasledujete, no nepreukázali ste Mi ani štipku vernosti. Namiesto toho sa točíte okolo ľudí, ktorých milujete, a vecí, ktoré vám prinášajú radosť – a to až do takej miery, že zakaždým a všade, kam idete, ich uchovávate blízko svojho srdca a nikdy ich neopúšťate. Vždy, keď sa zapálite pre nejakú milovanú vec, stáva sa tak počas toho, keď Ma sledujete, či dokonca keď počúvate Moje slová. Preto hovorím, že vernosť, ktorú od vás žiadam, v skutočnosti venujete svojim „miláčikom“, ktorým ste verní a vážite si ich. Aj keď Mi možno niečo obetujete, nie je to všetko, čo máte, a neznamená to ani, že ste Mi skutočne verní. Púšťate sa do úloh, ktoré vás nadchýnajú: niektorí ľudia sú verní synom a dcéram, iní manželovi či manželke, bohatstvu, práci, nadriadeným, postaveniu či ženám. To, čomu ste verní, vás nikdy neunavuje ani nehnevá. Ba naopak, čoraz viac túžite vlastniť tieto veci vo väčšom množstve či vo vyššej kvalite a nikdy sa nevzdávate. Ja a Moje slová sú až druhoradé, na prvé miesto totiž kladiete veci, ktoré vás nadchýnajú. Neviete si pomôcť, Moje slová dávate na posledné miesto. Dokonca sú aj takí, ktorí aj toto posledné miesto prenechávajú veciam, ktorým sú verní, len ich ešte nestihli objaviť. Vo vašich srdciach niet ani stopy po Mne. Možno si myslíte, že od vás žiadam priveľa alebo vás obviňujem neprávom. No zamysleli ste sa niekedy nad tým, že zatiaľ čo si užívate čas s rodinou, Mne ste neboli verní ani raz? Nemrzí vás to v takýchto chvíľach? Keď máte srdcia naplnené radosťou a získate odmenu za svoju prácu, necítite sa sklamaní, že ste sa dostatočne nevystrojili pravdou? Kedy ste plakali len preto, že ste nezískali Môj súhlas? Lámete si hlavu nad svojimi synmi a dcérami a namáhate sa kvôli nim, no i tak nie ste spokojní. Stále žijete v presvedčení, že im nepomáhate dostatočne, že ste pre nich neurobili všetko, čo bolo vo vašich silách. Ku Mne ste však vždy boli ľahostajní a nedbanliví. Som len vo vašich spomienkach, ale vo vašich srdciach Ma niet. Moju oddanosť a snahu neustále prehliadate a nikdy ste ich nedokázali oceniť. Venujete sa len krátkym úvahám v domnienke, že to bude stačiť. Takáto „vernosť“ nie je to, po čom už dlho túžim. Vlastne ňou už dlho opovrhujem. Nech už však hovorím čokoľvek, naďalej pripúšťate len niečo z toho a nedokážete to plne prijať, pretože ste všetci veľmi „sebaistí“ a vždy si vyberáte a prijímate len časť z Mojich slov. Ak ste takíto aj dnes, poznám isté spôsoby, ako sa vysporiadať s vašou sebaistotou – ba čo viac, prinútim vás uznať, že Moje slová sú pravdivé a žiadne z nich neprekrúcajú fakty.

Ak by som pred vás hneď teraz položil peniaze a dal vám slobodu vybrať si, pričom by som vás nesúdil za vašu voľbu, väčšina z vás by si vybrala peniaze a zavrhla pravdu. Tí lepší spomedzi vás by sa neochotne vzdali peňazí a vybrali si pravdu, zatiaľ čo tí nerozhodní by schmatli peniaze do jednej ruky a pravdu do druhej. Neukázali by ste sa vari takto v pravom svetle? Ak by ste sa mali rozhodnúť medzi pravdou a čímkoľvek, čomu ste verní, všetci by ste sa rozhodli takto a váš postoj by sa nezmenil. Nie je to tak? Nie je medzi vami veľa takých, ktorí sa prikláňajú raz k tomu, čo je správne, a raz k tomu, čo je nesprávne? V zápase medzi pozitívnym a negatívnym, čiernym a bielym, si určite uvedomujete svoju voľbu medzi rodinou a Bohom, deťmi a Bohom, pokojom a narušením, bohatstvom a chudobou, vysokým a nízkym postavením, podporou a odvrhnutím a tak ďalej. Ak si máte vybrať medzi šťastnou a rozvrátenou rodinou, bez váhania si vyberiete tú šťastnú. Ak si máte vybrať medzi bohatstvom a povinnosťou, znova si vyberiete prvú možnosť, dokonca vám chýba vôľa vrátiť sa na breh[a]. Ak si máte vybrať medzi prepychom a chudobou, vyberiete si prepych. Ak si máte vybrať medzi svojimi synmi, dcérami, manželkami a manželmi, a Mnou, vyberiete si rodinu. A ak si máte vybrať medzi vlastnými predstavami a pravdou, znova si vyberiete prvú možnosť. Zoči-voči všetkým vašim zlým skutkom som jednoducho stratil vieru vo vás. Jednoducho Ma udivuje, že vaše srdcia sú také zatvrdené. Dlhé roky odhodlania a úsilia Mi očividne nepriniesli nič okrem vášho zavrhnutia a zúfalstva, no každým dňom vo Mne rastie nádej pre vás, pretože som pred všetkými úplne jasne odhalil Môj deň. Vy však vytrvalo hľadáte temné a zlé veci, pričom sa ich odmietate vzdať. Čo z toho napokon vzíde? Zamysleli ste sa niekedy poriadne nad tým? Ak by ste si raz mali vybrať opäť, ako by ste sa zachovali? Stále by ste trvali na prvej možnosti? Opäť by ste ma sklamali a hlboko zarmútili? Našlo by sa vo vašich srdciach aspoň trochu vrúcnosti? Stále by ste netušili, čo robiť, aby ste potešili Moje srdce? Čo si teraz vyberiete? Poslúchnete Moje slová alebo ich už máte dosť? Priamo pred vašimi očami som odhalil Môj deň. Stojíte na prahu nového života a nového začiatku. Musím vás však upozorniť, že tento začiatok nie je začatím nového diela minulosti, ale zavŕšením starého. To znamená, že toto je záverečný akt. Myslím, že všetci chápete, čo je na tomto začiatku nezvyčajné. Jedného dňa, už čoskoro, však pochopíte skutočný význam tohto začiatku, tak sa cezeň spolu prenesme a privítajme blížiace sa finále! Jedno Ma však v súvislosti s vami stále trápi: keď si máte vybrať medzi nespravodlivosťou a spravodlivosťou, vždy si vyberiete nespravodlivosť. To všetko je už ale vašou minulosťou. Aj Ja dúfam, že zabudnem na celú vašu minulosť, hoci je to veľmi náročné. Napriek tomu poznám jeden dobrý spôsob, ako to urobiť: nech budúcnosť nahradí minulosť a nech sa tiene vašej minulosti rozptýlia výmenou za vaše súčasné pravé ja. Preto vás musím požiadať, aby ste sa ešte raz rozhodli: komu ste vlastne verní?

Poznámky pod čiarou:

a. Vrátiť sa na breh: čínsky zvrat, ktorý znamená „odvrátiť sa od zlého spôsobu života“.

Predchádzajúci: Priprav si dostatok dobrých skutkov pre naplnenie svojho konečného osudu

Ďalší: O konečnom osude

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger