O konečnom osude

Kedykoľvek sa spomína konečný osud, pristupujte k tomu s mimoriadnou vážnosťou. Je to navyše niečo, na čo ste obzvlášť citliví. Niektorí ľudia sa nevedia dočkať, kedy sa poklonia Bohu až po zem, len aby si zaistili dobrý konečný osud. Poznám vašu dychtivosť, ktorú ani netreba vyjadrovať slovami. Nejde vám o nič iné, len o to, že nechcete, aby vaše telo upadlo do katastrofy, a ešte menej si želáte zostúpiť do večného trestu v budúcnosti. Len dúfate, že si budete môcť dovoliť žiť trochu slobodnejšie, trochu jednoduchšie. A preto sa cítite znepokojení vždy, keď sa hovorí o konečnom osude. Veľmi sa bojíte, že ak nebudete dosť pozorní, mohli by ste Boha uraziť, a tak dostať odplatu, ktorú si zaslúžite. Kvôli konečnému osudu ste neváhali robiť kompromisy, a hoci mnohí z vás, ktorí boli kedysi falošní a ľahkovážni, sa stali zrazu príjemní a úprimní. Z vašej zdanlivej úprimnosti ľudí mrazí až do špiku kostí. Napriek tomu máte „úprimné“ srdcia a neustále Mi otvárate ich tajomstvá bez toho, aby ste niečo tajili, či už išlo o sťažovanie sa, lži alebo oddanosť. Najmä ste Mi veľmi otvorene „vyznali“ podstatné veci, ktoré ležia v najhlbších zákutiach vášho bytia. Nikdy som sa, samozrejme, nevyhýbal takým veciam, pretože Mi boli veľmi dobre známe. Kvôli svojmu konečnému osudu by ste radšej vstúpili do ohnivého mora, ako by sa vám mal čo len vlas na hlave skriviť, aby ste získali Božie požehnanie. Nie je to tak, že by som k vám bol príliš dogmatický. Je to skôr o tom, že v srdciach nemáte dostatok oddanosti na to, aby ste sa postavili tvárou v tvár voči všetkému, čo konám. Možno nerozumiete tomu, čo som vám práve povedal. Dovoľte Mi teda, aby som vám dal jednoduché vysvetlenie: Vy nepotrebujete ani pravdu ani život, ani princípy, ako sa správať, a už vôbec nie Moju starostlivosť. Skôr potrebujete všetko, čo vlastníte v tele – majetok, status, rodinu, manželstvo a tak ďalej. Ste úplne ľahostajní k Mojim slovám a dielu, takže môžem celú vašu vieru zhrnúť jedným slovom: povrchnosť. Ste schopní zájsť akokoľvek ďaleko, len aby ste dosiahli veci, ktorým ste úplne oddaní, ale zistil som, že by ste neurobili to isté kvôli veciam, ktoré sa týkajú vašej viery v Boha. Ste skôr relatívne oddaní a myslíte to len relatívne vážne. Preto vravím, že tí, ktorým chýba dokonalá úprimnosť srdca, neuspejú vo svojej viere v Boha. Vážne sa nad tým zamyslite – je medzi vami veľa takýchto neúspešných?

Mali by ste vedieť, že úspech vo viere v Boha je výsledkom vlastného konania ľudí. Keď ľudia neuspejú, a namiesto toho zlyhávajú, je to tiež dôsledok ich vlastného konania a žiadny iný faktor v tom nezohráva úlohu. Som presvedčený, že by ste urobili čokoľvek, aby ste dosiahli niečo, čo je ťažšie a prináša viac utrpenia ako viera v Boha, a že by ste to brali vážne. Až tak, že by ste neboli ochotní tolerovať žiadne chyby. Takéto neustále úsilie vkladáte všetci do svojich vlastných životov. Ste dokonca schopní oklamať Moje telo za okolností, za akých by ste neoklamali ani jedného z členov vašej vlastnej rodiny. Toto je vaše neustále správanie a princíp vášho života. Nenosíte vari neustále falošnú masku, aby ste Ma oklamali len pre svoj konečný osud, aby mohol byť dokonale krásny a mali ste všetko, po čom túžite? Uvedomujem si, že vaša oddanosť je dočasná, rovnako ako aj vaša úprimnosť. Nie sú vaše rozhodnutia a cena, ktorú platíte, len pre prítomný okamih a nie pre budúcnosť? Vyvíjate posledné úsilie, aby ste si zabezpečili krásny konečný osud, čisto ako obchod. Nevynakladáte toto úsilie preto, aby ste pravde nič nedlžili, a ešte menej preto, aby ste sa Mi odplatili za cenu, ktorú som Ja zaplatil. Skrátka, ste ochotní použiť len šikovné úskoky len aby ste dosiahli to, čo chcete, no nie viesť o to otvorenú bitku. Nie je toto vaše úprimné prianie? Nesmiete sa pretvarovať ani si lámať hlavu nad svojím konečným osudom natoľko, aby ste nemohli jedávať alebo spávať. Nie je pravda to, že vaše výsledky už budú na konci predurčené? Každý z vás by si mal plniť svoje povinnosti s otvoreným a úprimným srdcom, a byť ochotný zaplatiť akúkoľvek potrebnú cenu. Ako ste povedali, keď príde ten deň, Boh nebude ľahostajný voči nikomu, kto trpel alebo zaplatil cenu za Neho. Takéto presvedčenie je hodné toho, aby ste sa ho držali, a je správne, aby ste na neho nikdy nezabudli. Len takto môžem upokojiť svoju myseľ v súvislosti s vami. V opačnom prípade budete navždy ľuďmi, pre ktorých nemôžem upokojiť svoju myseľ, a navždy budete predmetom Môjho znechutenia. Ak sa vy všetci dokážete riadiť svojím svedomím a vzdáte sa pre Mňa všetkého, nešetriac námahou pre Moje dielo, a venujete svoju celoživotnú energiu Môjmu dielu evanjelia, či nebude Moje srdce často skákať od radosti kvôli vám? Takto budem môcť uviesť celú svoju myseľ pri pomyslení na vás do pokoja, však? Je zahanbujúce, že nie ste ani zďaleka schopní dosahovať to, čo od vás očakávam. Keďže to je takto, ako môžete mať odvahu očakávať odo Mňa to, v čo dúfate?

Váš konečný osud a váš osud sú pre vás veľmi dôležité, sú kľúčové. Ste presvedčení, že ak nerobíte veci veľmi starostlivo, bude to znamenať, že sa vám nepodarí dosiahnuť konečný osud, že ste si zničili vlastný osud. Ale napadlo vám už, že práca ľudí, ktorí vynakladajú úsilie len kvôli svojmu konečnému osudu, je márna? Také úsilie nie je skutočné. Je falošné a podvodné. V takom prípade tí, ktorí pracujú len kvôli samotnému cieľu, stoja na prahu svojej vlastnej porážky, pretože zlyhanie človeka vo viere v Boha je spôsobené klamstvom. Už som predtým povedal, že nemám rád, ak Mi niekto lichotí a podlizuje sa alebo so Mnou jedná s prílišným entuziazmom. Mám rád úprimných ľudí, ktorí vedia čeliť Mojej pravde a ísť za Mojimi očakávaniami. A nie len to, páči sa mi, keď ľudia dokážu prejaviť dokonalú starostlivosť a pozornosť voči Môjmu srdcu a keď sú dokonca schopní vzdať sa kvôli Mne všetkého. Iba takto je možné potešiť Moje srdce. Nože, koľko vecí sa Mi na vás nepáči? Koľko vecí sa Mi na vás páči? Je možné, že si nikto z vás neuvedomil všetky tie rozmanité prejavy ohavností, ktorých ste sa dopustili kvôli vášmu konečnému osudu?

Vo svojom srdci si neprajem byť zraňujúci voči žiadnemu srdcu, ktoré je pozitívne a snaží sa o napredovanie. A ešte menej si prajem tlmiť energiu každého, kto si verne koná svoju povinnosť. Napriek tomu musím každému z vás pripomínať neschopnosť a špinu vašej duše, ktorá sa nachádza v najhlbších zákutiach vášho srdca. Robím to v nádeji, že pri stretnutí tvárou v tvár s Mojimi slovami budete schopní ponúknuť svoje pravé srdce, pretože najviac nenávidím ľudské klamstvo voči Mne. Dúfam len, že v poslednej etape Môjho diela budete schopní podať svoj najlepší výkon a že sa oddáte celým srdcom, a už nie polovičatým. Samozrejme tiež dúfam, že všetci budete mať dobrý konečný osud. No trvám na tom, aby ste urobili to najlepšie rozhodnutie a ponúkli Mi svoju výhradnú a definitívnu oddanosť. Ak niekto nie je schopný prejaviť túto výhradnú oddanosť, potom je určite v osídlach satana a už sa ním nebudem ďalej používať, ale pošlem ho domov, aby sa o neho starali jeho rodičia. Moja práca je pre vás veľkou pomocou. Dúfam, že si získam vaše srdcia, ktoré budú úprimné, a ktoré sa budú usilovať napredovať, no Moje ruky zatiaľ ostávajú prázdne. Uvažujte o tom: Ak budem jedného dňa stále taký roztrpčený, že sa to slovami nedá vyjadriť, aký bude potom Môj postoj voči vám? Budem voči vám taký prívetivý, ako som teraz? Bude Moje srdce také pokojné, ako je teraz? Rozumiete pocitom človeka, ktorý starostlivo obrábal pole a nezožal ani jedno zrnko? Chápete, ako veľmi je zranené srdce človeka, keď mu bola zasadená veľká rana? Dokážete pocítiť horkosť človeka, kedysi tak plného nádeje, ktorý musel odísť v zlom? Videli ste hnev vychádzajúci z človeka, ktorého vyprovokovali? Poznáte tú túžbu po pomste u človeka, s ktorým sa zaobchádzalo nepriateľsky a v klamstve? Ak rozumiete zmýšľaniu týchto ľudí, potom som presvedčený, že by pre vás nemalo byť náročné predstaviť si postoj, ktorý bude mať Boh v čase svojej odplaty! Napokon, dúfam, že vynaložíte vážne úsilie o dosiahnutie svojho konečného osudu, no nemali by ste pritom využívať klamstvo. Inak budem z vás vo svojom srdci naďalej sklamaný. A k čomu vedie takéto sklamanie? Nezavádzate sami seba? Tí, ktorí sa zamýšľajú nad svojím konečným osudom, a potom ho zruinujú, sú ľudia najmenej schopní záchrany. Hoci by zúrili a rozčuľovali sa, kto by sa ľutoval takého človeka? Zhrniem to tak, že si stále prajem, aby ste mali svoj konečný osud, ktorý je vhodný aj dobrý, a ešte väčšmi dúfam, že nikto z vás neskončí v katastrofe.

Predchádzajúci: Komu si verný?

Ďalší: Tri napomenutia

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger