65. kapitola

Moje slová vždy zasahujú vaše zraniteľnosti, teda poukazujú na vaše fatálne slabosti; inak by ste stále otáľali, netušiac, aký je práve čas. Vedzte, že na vašu záchranu používam cestu lásky! Nech konáte akokoľvek, istotne dokončím to, čo som schválil, a neurobím vôbec žiadne chyby. Môžem Ja, spravodlivý Všemocný Boh, pochybiť? Nie je to ľudská predstava? Povedzte Mi: Nie je všetko, čo robím a hovorím, pre váš osoh? Niektorí ľudia pokorne odvetia: „Ach, Bože! Všetko, čo robíš, je pre nás, no my nevieme, ako konať v súlade s Tebou.“ Koľká nevedomosť! Zachádzate dokonca tak ďaleko, že hovoríte, že neviete, ako so Mnou spolupracovať! To všetko sú hanebné lži! Prečo vlastne opakovane beriete ohľady na telo, keď hovoríte takéto veci? Vaše slová znejú dobre, no nekonáte nenútene a prívetivo. Musíte pochopiť toto: Dnes od vás nežiadam veľa a Moje požiadavky nie sú ani mimo vášho chápania. Naopak, ľudia ich môžu naplniť. Ani trochu vás nepreceňujem. Nie som si azda vedomý rozsahu ľudských schopností? Dokonale jasne to chápem.

Moja slová vás neustále osvecujú, no máte príliš zatvrdené srdcia a nie ste schopní pochopiť Moju vôľu vo svojom duchu! Povedzte Mi: Koľkokrát som vám pripomínal, aby ste sa nezameriavali na jedlo, odev či svoj výzor, a namiesto toho sa sústreďovali na svoje vnútorné životy? Jednoducho nepočúvate. Mám dosť rozprávania. Až takýmito otupenými ste sa stali? Ste načisto hlúpi? Žeby boli Moje slová vyslovené nadarmo? Povedal som niečo nesprávne? Synovia Moji! Berte ohľad na Moje úprimné úmysly! Keď vaše životy dozrejú, nebude sa viac treba znepokojovať a všetko dostanete. V zameriavaní sa na tieto veci nie je žiadna hodnota. Moje kráľovstvo sa úplne uskutočnilo a verejne zostúpilo do sveta. To ešte viac naznačuje, že Môj súd prišiel. Pocítili ste to? Zdráham sa vás súdiť, no neberiete vôbec žiadne ohľady na Moje srdce. Prajem si, aby sa vám neustále dostávala skôr starostlivosť a ochrana Mojej lásky než neľútostný súd. Žeby ste chceli byť súdení? Ak nie, prečo sa potom opakovane ku Mne nepribližujete, nie ste so Mnou v duchovnom spoločenstve a nespájate so Mnou? Správate sa ku Mne tak chladne, no keď vám dáva podnety satan, ste nadšení a myslíte si, že zodpovedajú vašej vlastnej vôli. Nič, čo robíte, pritom nerobíte pre Mňa. Túžite sa ku Mne stále správať tak kruto?

Nejde o to, že by som nechcel dávať, no vy nie ste ochotní zaplatiť cenu. A preto máte prázdne ruky, nedržíte vôbec nič. Nevidíte, ako rýchlo postupuje dielo Ducha Svätého? Nevidíte, že Moje srdce horí nepokojom? Žiadam od vás, aby ste so Mnou spolupracovali, no vy stále nie ste ochotní. Nastanú všetky druhy pohrôm, jedna po druhej, a všetky národy a miesta zažijú kalamity: nákaza, hladomor, potopa, sucho a zemetrasenia sú všade. Tieto pohromy sa nedejú len na jednom či dvoch miestach a neskončia sa za deň či dva. Naopak, budú sa rozširovať po čoraz väčšom území a budú čoraz vážnejšie. Počas tohto obdobia sa začnú objavovať všetky druhy pohrôm spôsobených hmyzom a všade sa bude vyskytovať fenomén kanibalizmu. To je Môj súd nad všetkými národmi a ľuďmi. Synovia Moji! Nesmiete trpieť bolesťami a útrapami pohrôm. Prajem si, aby ste čoskoro dospeli a čo najskôr prevzali bremeno ležiace na Mojich pleciach. Prečo nechápete Moju vôľu? Dielo, ktoré Ma čaká, bude čoraz vyčerpávajúcejšie. Ste natoľko bezcitní, že Ma necháte samého s plnými rukami namáhavej práce? Poviem to jednoduchšie: Tí, ktorých životy dozrejú, vstúpia do útočiska a nebudú trpieť bolesťami ani útrapami. Tí, ktorých životy nedozrejú, nevyhnutne utrpia bolesť a ujmu. Moje slová sú dostatočne jasné, či nie?

Moje meno sa musí rozšíriť všetkými smermi a na všetky miesta, aby všetci vedeli o Mojom svätom mene a poznali Ma. Ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev zo Spojených štátov, z Japonska, Kanady, zo Singapuru, Sovietskeho zväzu, z Macau, Hongkongu a iných krajín sa začnú okamžite zhromažďovať v Číne a hľadať pravdivú cestu. O Mojom mene im už bolo podané svedectvo. Zostáva len to, aby ste čo najskôr dozreli a mohli byť ich pastiermi a viesť ich. Preto hovorím, že treba vykonať ešte omnoho viac diela. Moje meno sa bude často spomínať pri vzostupe pohrôm, a ak nebudete opatrní, prídete o svoj náležitý podiel. Nebojíte sa? Moje meno sa šíri všetkými náboženstvami, všetkými spoločenskými vrstvami, všetkými národmi a všetkými denomináciami. Toto je Moje dielo, ktoré sa uskutočňuje organizovaným spôsobom, v úzkom prepojení. Všetko sa deje podľa Môjho múdreho plánu. Prial by som si len, aby ste boli schopní napredovať a ísť tesne v Mojich stopách.

Predchádzajúci: 64. kapitola

Ďalší: 69. kapitola

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger