Tisícročné kráľovstvo je tu

Pochopili ste, aké dielo vykoná Boh v tejto skupine ľudí? Boh v minulosti povedal, že aj v tisícročnom kráľovstve musia ľudia stále nasledovať Jeho výroky a že v budúcnosti budú Božie slová priamo viesť život človeka do dobrej krajiny zvanej Kanán. Keď bol Mojžiš na púšti, Boh mu dával pokyny a hovoril s ním priamo. Z neba Boh zoslal jedlo, vodu a mannu, aby z nich ľudia mali prospech, a dodnes je to stále tak: Boh osobne zosiela ľuďom jedlo a pitie, aby z nich ľudia mali prospech, a osobne zosiela kliatby, aby ľudí napomínal. A tak každý krok Jeho diela vykonáva Boh osobne. Dnes ľudia hľadajú fakty, prahnú po znameniach a zázrakoch a je možné, že všetci takí ľudia budú odvrhnutí, pretože Božie dielo sa stáva čoraz praktickejším. Nikto nevie o tom, že Boh zostúpil z neba, ľudia stále nevidia, že Boh zoslal z neba potravu a občerstvenie – v skutočnosti však Boh naozaj existuje a úchvatné výjavy tisícročného kráľovstva, ako si ho ľudia predstavujú, sú tiež výrokmi samotného Boha. Toto je fakt a len toto možno opísať ako spoluvládu s Bohom na zemi. Spoluvláda s Bohom na zemi sa týka tela. To, čo nemá telo, na zemi neexistuje, a preto všetci, ktorí sa usilujú o to, aby sa dostali do tretieho neba, tak robia zbytočne. Jedného dňa, keď sa celý vesmír vráti k Bohu, stredobod Jeho diela v celom vesmíre bude nasledovať Jeho výroky; na iných miestach budú niektorí ľudia používať telefón, niektorí letieť lietadlom, niektorí sa poplavia loďou cez more a niektorí budú cez lasery počúvať Božie výroky. Všetci Ho budú zbožňovať a túžiť po Ňom, všetci prídu k Bohu bližšie a zhromaždia sa pri Ňom, všetci budú Boha uctievať – a to všetko budú Božie skutky. Zapamätajte si to! Boh istotne nikdy nezačne inde. Boh uskutoční toto: Jeho zásluhou všetci ľudia v celom vesmíre prídu pred Neho a budú uctievať Boha na zemi. Jeho dielo na iných miestach ustane a ľudia budú nútení hľadať pravú cestu. Bude to ako s Jozefom: všetci prišli k nemu, pretože on mal jedlo, a klaňali sa mu, pretože on mal potravu. Aby sa ľudia vyhli hladomoru, budú nútení hľadať pravú cestu. Celé náboženské spoločenstvo bude trpieť veľkým hladom, a iba Boh dneška je prameňom živej vody, prameňom, ktorý nikdy nevyschne a ktorý má slúžiť človeku. Ľudia sa na Neho budú obracať a budú od Neho závisieť. Vtedy sa Božie skutky zjavia ľuďom a vtedy Boh získa slávu; všetci ľudia z celého vesmíru sa prídu pokloniť tejto skromnej „ľudskej bytosti“. Nebude to vari deň Božej slávy? Jedného dňa budú musieť starí pastori posielať telegramy, aby našli vodu z prameňa živej vody. Budú zostarnutí, no napriek tomu sa prídu pokloniť tejto osobe, ktorou opovrhovali. On získa uznanie z ich úst a On získa dôveru ich sŕdc – nie je to vari znamenie a zázrak? Deň, keď sa celé kráľovstvo bude radovať, bude deň Božej slávy. Ktokoľvek príde k vám a prijme Božie dobré posolstvo, bude Bohom požehnaný. Krajiny a ľudia, ktorí tak urobia, dostanú Božie požehnanie a Boh sa o nich postará. Priebeh budúcich udalostí bude takýto: tí, ktorí vypočujú výroky z Božích úst, budú mať cestu, po ktorej budú kráčať po zemi. Tí, ktorí Božie výroky neprijmú, či už to budú obchodníci alebo vedci, pedagógovia alebo priemyselníci, budú mať ťažkosti urobiť čo i len jediný krok a budú nútení hľadať pravú cestu. Toto je skutočný význam výroku: „S pravdou budeš kráčať po celom svete; bez pravdy sa nikam nedostaneš.“ Skutočnosť je taká, že Boh použije cestu (čo znamená všetky Jeho slová), na ovládanie celého vesmíru, aby ovládol a podmanil si ľudstvo. Ľudia stále s nádejou očakávajú nejakú výraznú zmenu v tom, akými prostriedkami Boh pôsobí. Treba však jasne povedať, že Boh ovláda ľudí prostredníctvom svojich slov a vy musíte robiť to, čo hovorí On, či chcete alebo nie. Toto je objektívna skutočnosť, ktorú musia poslúchnuť všetci, pretože je tiež neúprosná a všetkým známa.

Duch Svätý dáva ľuďom určitý pocit. Ľudia, ktorí čítajú Božie slová, sa vo svojich srdciach cítia nezlomní a pokojní, zatiaľ čo tí, ktorí Božie slová nedostali, sa cítia prázdni. Taká veľká je sila Božieho slova. Ľudia ho musia čítať a len po prečítaní Božieho slova je ich hlad zahnaný, bez neho sa nezaobídu. Je účinné a zároveň návykové ako ópium: dáva ľuďom silu a bez neho cítia silné nutkanie a nemajú žiadnu silu. Tak to dnes medzi ľuďmi chodí. Čítanie Božích slov dáva ľuďom silu. Ak ich nečítajú, cítia sa apaticky, ale potom, čo si ich prečítajú, okamžite vyskočia zo svojich „lôžok“. Toto je uplatnenie moci Božieho slova na zemi a Božia vláda na zemi. Niektorí ľudia chcú Božie dielo zanechať alebo oň stratili záujem. Ani tak sa však nemôžu vzdať Božích slov; bez ohľadu na to, akí sú slabí, stále musia žiť podľa Božích slov, a bez ohľadu na to, akí sú vzdorovití, predsa sa neodvážia opustiť Božie slová. Boh vládne a panuje vtedy, keď Božie slová ukazujú svoju skutočnú silu; takto Boh koná. Koniec koncov toto je spôsob, akým Boh pôsobí, a nikto ho nesmie zanechať. Božie slovo sa rozšíri do nespočetného množstva domovov, spoznajú ho všetci ľudia a až potom sa Jeho dielo rozšíri po celom vesmíre. To znamená, že ak sa má Božie dielo rozšíriť do celého vesmíru, najprv sa musia šíriť Jeho slová. V deň Božej slávy ukážu Jeho slová svoju moc a autoritu. Každé z Jeho slov vyrieknuté od nepamäti až po dnešok sa splní a stane sa skutočnosťou. Takto Boh získa slávu na zemi – čo znamená, že Jeho slová budú vládnuť na zemi. Všetci bezbožní budú napomenutí slovami z Božích úst, všetci spravodliví budú požehnaní slovami z Jeho úst a všetci sa stanú silnejšími a úplnými vďaka slovám z Jeho úst. On nezjaví žiadne znamenia ani zázraky; všetko sa uskutoční Jeho slovami a Jeho slová privodia skutočnosť. Každý na zemi bude oslavovať Božie slovo, či už dospelí alebo deti, muži, ženy, starí alebo mladí, všetci ľudia sa podriadia Božiemu slovu. Božie slovo sa zjaví v tele a ľudia na zemi ho uvidia skutočné a živé. Toto je význam výroku „Slovo sa stane telom“. Boh prišiel na zem predovšetkým preto, aby naplnil skutočnosť „Slovo sa stalo telom“, čo znamená, že prišiel, aby Jeho slová vychádzali z tela (nie ako v dobe Mojžiša v Starom zákone, keď hlas prichádzal priamo z neba). Potom sa všetky Jeho slová naplnia vo veku tisícročného kráľovstva, stanú sa faktami viditeľnými pre ľudský zrak a ľudia ich uvidia na vlastné oči zreteľne a jasne. Toto je vrcholný význam Božieho vtelenia. To znamená, že dielo Ducha sa uskutočňuje skrze telo a skrze slová. Toto je pravý význam vyjadrení „Slovo sa stalo telom“ a „zjavenie Slova v tele“. Len Boh môže vysloviť vôľu Ducha a iba vtelený Boh môže hovoriť v mene Ducha; Božie Slová vyriekne vtelený Boh a všetci ostatní sa nimi budú riadiť. Nik nie je výnimkou, toto platí pre všetkých. Len vďaka týmto výrokom ľudia môžu precitnúť; tí, ktorí tento fakt neprijmú, klamú samých seba, ak si myslia, že môžu začuť výroky priamo z neba. Taká je autorita prejavená vo vtelenom Božom tele, ktorá spôsobí, že všetci tomu z hĺbky svojej duše uveria. Ani tí najctihodnejší odborníci a náboženskí pastori nedokážu tieto slová vysloviť. Všetci sa im musia podriadiť a nikto nebude môcť začať odznova. Boh použije slová na to, aby si podmanil vesmír. Neurobí tak prostredníctvom svojho vtelenia, ale skrz výroky vychádzajúce z Božích úst, ktoré sa stanú telom, aby si podmanil všetkých ľudí v celom vesmíre. Len toto je slovo, ktoré sa stane telom, a iba toto je zjavenie sa slova v tele. Možno sa ľuďom zdá, že Boh nevykonal veľa skutkov, no len čo zaznejú Božie slová, ľudí to úplne presvedčí a ostanú ohromení. Bez tejto skutočnosti sú Božie slová umlčané a ľudia len kričia; pri Božích slovách stíchnu. Boh túto skutočnosť určite naplní, lebo toto je Boží plán, ktorý je už dávno stanovený: uskutočniť príchod slova na zem. Vlastne nie je potrebné, aby som to vysvetľoval – príchod tisícročného kráľovstva na zem je príchodom Božích slov na zem. Zostúpenie Nového Jeruzalema z neba je príchodom Božích slov, ktoré majú žiť medzi ľuďmi, sprevádzať každú ich činnosť, ako aj všetky najskrytejšie myšlienky. Aj toto Boh dosiahne; toto je nádhera tisícročného kráľovstva. Taký je Boží plán: Jeho slová sa budú objavovať na zemi po tisíc rokov, jasne ukážu všetky Jeho skutky a dokončia celé Jeho dielo na zemi, po ktorom sa táto etapa ľudstva skončí.

Predchádzajúci: Prikázania Nového veku

Ďalší: Aký je tvoj vzťah s Bohom?

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger