9. kapitola

Chcem ti pripomenúť, že nemožno prijať čo i len malú nejasnosť alebo nedbanlivosť v Mojom slove, musíš sa riadiť Mojimi zámermi, musíš ich poslúchať a správať sa v súlade nimi. Buď vždy bdelý a nikdy sa nesprávaj arogantne alebo povýšene, vždy sa spoliehaj na Mňa, aby si sa mohol zbaviť svojej starej prirodzenej povahy, ktorá v tebe prebýva. Predo Mnou musíš vždy dokázať udržať normálny stav a mať stabilnú povahu. Tvoje myslenie musí byť triezve, jasné a nemôže ho ovládať ani riadiť žiadna osoba, udalosť či vec. V Mojej prítomnosti musíš vždy zostať v tichosti a udržiavať si neustálu blízkosť a spoločenstvo so Mnou. Musíš preukázať silu a odhodlanosť a stáť pevne vo svojom svedectve o Mne, musíš povstať a hovoriť v Mojom mene a nebáť sa toho, čo povedia ostatní. Stačí, keď budeš plniť Moje zámery a nenecháš nikoho iného, aby ťa ovládal. Tým čo ti zjavujem, sa musíš riadiť v súlade s Mojimi zámermi a nemôžeš to odkladať. Ako sa cítiš hlboko vo vnútri? Cítiš sa nepohodlne, či nie? Pochopíš to. Prečo nedokážeš povstať a prehovoriť v Mojom mene a zohľadniť Moje bremeno? Tvrdohlavo sa vždy pohrúžiš do bezvýznamných maličkosti, ale Ja vidím všetko jasne. Ja som tvoja podpora a tvoj štít a všetko je v Mojich rukách. Čoho sa teda bojíš? Či ťa príliš neovládajú emócie? Musíš čo najskôr odvrhnúť svoje emócie, Ja nekonám podľa nich ale presadzujem spravodlivosť. Ak tvoji rodičia robia niečo, čo nie je v prospech cirkvi, nemôžu uniknúť. Odhalil som ti svoje zámery a ty si ich nemôžeš nevšímať. Skôr na nich musíš sústrediť celú svoju pozornosť a odvrhnúť všetko ostatné, aby si Ma celým srdcom nasledoval. Ja ťa vždy budem držať vo svojich rukách. Nebuď stále pokorný a pod vládou svojho manžela či manželky. Musíš dovoliť, aby sa naplnila Moja vôľa.

Udrž si vieru! Udrž si vieru! Ja som tvoj Všemohúci. Možno si už do tohto nahliadol, ale stále buď na pozore. V záujme cirkvi, Mojej vôle a Môjho vedenia musíš byť úplne oddaný a ja učiním, aby tvoje oči jasne uzreli všetky tajomstvá a následky. Nemožno už otáľať, posledné dni sú tu. Čo máš urobiť? Ako máš vyrastať a dozrievať vo svojom živote? Ako sa môžeš skôr stať užitočným pre Mňa? Ako umožníš, aby sa diala Moja vôľa? Tieto otázky si vyžadujú zamyslenie a hlbšie spoločenstvo so Mnou. Spoliehaj sa na Mňa, ver vo Mňa, nikdy nebuď nedbanlivý a spravuj veci pod Mojím vedením. Musíš sa dobre vyzbrojiť pravdou a musíš z nej častejšie jesť a piť. Skôr ako možno každú pravdu jasne pochopiť, treba ju overiť v praxi.

Či teraz cítiš, že nemáš dostatok času? Či teraz cítiš aj to, že si vnútri iný ako predtým, a že tvoje bremeno ti teraz pripadá veľmi ťažké? Moje zámery spočívajú na tebe. Musíš mať jasnú myseľ, nesmieš sa od nich odchýliť a vždy musíš zostať so Mnou spojený. Zostaň v Mojej blízkosti, rozprávaj so Mnou, maj úctu k Môjmu srdcu a slúž spolu s inými, aby sa pred vami vždy odhalili Moje zámery. Vždy dávaj dobrý pozor! Dobrý pozor! Ani na okamih nepoľav, to je tvoja povinnosť a v nej prebýva Moje dielo.

V tejto chvíli si možno niečo pochopil a cítiš, že je to naozaj nádherné. Možno si kedysi pochyboval, cítil, že sa to úplne líši od ľudských plánov, predstáv a myšlienok, ale teraz tomu začínaš rozumieť. Toto je Moje zázračné dielo a je to aj zázračné dielo Boha. Musíš sa celkom prebudiť a čakať, keď budeš doňho vchádzať. Čas je v Mojich rukách, neplytvaj ním a nikdy nepoľav ani len na chvíľu, márnenie času odkladá Moje dielo a zakrýva Moju vôľu v tebe. Musíš premýšľať a často zotrvávať v Mojej spoločnosti. Musíš tiež priviesť predo Mňa všetky svoje činy, pohyby, myšlienky a úvahy, ako aj svoju rodinu, svojho manžela, svojich synov a svoje dcéry. Vo svojej duchovnej praxi sa nespoliehaj na seba, inak sa vystavíš Môjmu hnevu a prídeš o veľa.

Vždy zvažuj svoje kroky a neustále kráčaj v Mojich slovách. Musíš mať Moju múdrosť. Ak sa stretneš s ťažkosťami, predstúp predo Mňa a Ja ťa povediem. Vyvaruj sa chaotických rečí a nespôsobuj ťažkosti. Ak ti život neprináša žiaden úžitok, je to preto, že ti chýba poznanie a nevieš rozlišovať medzi dobrými a zlými slovami. Spamätáš sa, až keď budeš zranený, ocitneš sa v ťažkom rozpoložení a nebude pri tebe Duch Svätý, no vtedy už bude neskoro. Čas sa už skoro naplnil, preto nesmieš otáľať ani chvíľu v chvate života a musíš veľmi pozorne nasledovať Moje kroky. Vždy, keď prídu ťažkosti, často rozjímaj v Mojej blízkosti a v priamom spoločenstve so Mnou. Ak dokážeš pochopiť túto cestu, uľahčí ti to postúpiť vpred.

Moje slová nie sú určené iba tebe. Každý v cirkvi je v niečom nedostatočný. Musíte sa viac stretávať v spoločenstve, vedieť sami jesť a piť počas svojich duchovných povinností, dokázať pochopiť kľúčové pravdy a hneď ich aj uviesť do praxe. Musíte cítiť skutočnosť Môjho slova: Pochopiť jeho najvnútornejšiu podstatu a jeho princípy a nepoľaviť vo svojom chápaní. Vždy premýšľajte a vždy zotrvajte v spoločenstve so Mnou a postupne vám budú zjavené veci. Nemôžeš sa na chvíľu priblížiť k Bohu a potom ani nepočkáš, kým sa tvoje srdce pred Ním utíši, a necháš sa vyrušiť niečím iným. Si stále zmätený a mnohému nerozumieš, nedokážeš vidieť Moju tvár, a tak nedokážeš jasne pochopiť Moje srdce. A aj keď ho dokážeš trochu pochopiť, stále si neistý a pochybuješ. Až potom, keď Mi odovzdáš celé svoje srdce a tvoju myseľ už nebudú trápiť žiadne svetské veci a dokážeš čakať s čistou a pokojnou mysľou, vtedy každému jednému z vás učiním zjavenia v súlade s Mojimi zámermi. Musíte nájsť túto cestu do Mojej blízkosti. Nech ťa ktokoľvek udrie alebo prekľaje, nech ti ľudia ponúkajú všakovaké pekné veci, nič z toho nesmieš prijať, ak ti to zabráni byť blízko k Bohu. Nech tvoje srdce spočíva v Mojom zovretí a nech Ma nikdy neopustí. V takejto blízkosti a v tomto spoločenstve sa od teba odpútajú tvoji rodičia, manžel, deti, iní rodinní príbuzní, aj svetské pletky. Tvoje srdce zaplesá nevýslovnou ľúbeznosťou, pocítiš voňavú a znamenitú chuť a čo viac, staneš sa Mojou neoddeliteľnou súčasťou. Ak budete takto ďalej konať, pochopíte, čo sa nachádza v Mojom srdci. Budete ďalej kráčať po ceste, z ktorej nezídete, pretože Ja som vaša cesta a všetko jestvuje zo Mňa. Váš život dozreje, keď sa dokážete odpútať od svetskosti, keď dokážete odhodiť svoje emócie, keď dokážete za sebou zanechať manžela a deti, keď váš život dozreje... a všetky tieto veci sa stanú v súlade s Mojím časom. Netreba sa znepokojovať.

Musíte sa k tomu postaviť pozitívne. Ak budete pasívne čakať, potom budete stále negatívni. Musíte aktívne spolupracovať so Mnou, byť usilovní a nikdy nesmiete byť leniví. Vždy sa spájajte so Mnou a dosahujte stále užšiu blízkosť so Mnou. Ak nechápete, nebuďte netrpezliví a nečakajte rýchle výsledky. Niežeby by som ti raz nevyjavil, chcem však vidieť, či sa na Mňa spoliehaš, keď si v Mojej prítomnosti, a či si pevný v závislosti na Mne. Musíš Mi byť vždy nablízku a vložiť všetky záležitosti do Mojich rúk. Neobracaj sa naspäť do márnosti. Keď na istý čas nevedomky zotrváš v Mojej blízkosti, Moje zámery ti budú zjavené. Ak ich pochopíš, potom vskutku zastaneš voči Mne tvárou v tvár a vskutku nájdeš Moju tvár. Budeš mať v sebe dosť jasnosti a neochvejnosti a budeš mať to, o čo sa môžeš oprieť. Potom budeš mať moc aj presvedčenie a pred tebou sa otvorí cesta. Všetko k tebe príde s ľahkosťou.

Predchádzajúci: 7. kapitola

Ďalší: 10. kapitola

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger