29. kapitola

Vieš, že čas sa kráti? Z krátkodobého hľadiska sa preto musíš spoliehať na Mňa a vzdať sa všetkého, čo nie je zlučiteľné s Mojou povahou: nevedomosti, pomalých reakcií, nejasných myšlienok, jemnocitu, slabej vôle, absurdnosti, veľmi silných citových väzieb, zmätku a nedostatku súdnosti. Tohoto všetkého sa musíš zbaviť čo najskôr. Som všemohúci Boh! Hneď ako budeš ochotný so Mnou spolupracovať, môžem vyliečiť všetko, čo ťa trápi. Som Boh, ktorý vidí hlboko do ľudských sŕdc. Poznám všetky tvoje ťažkosti aj to, v čom spočívajú všetky tvoje nedostatky. Tieto ti bránia napredovať v živote a čoskoro sa ich budeš musieť vzdať. Inak sa na tebe nebude môcť prejaviť Moja vôľa. Spoľahni sa na Mňa. Odhoď od seba všetko, na čo poukážem, vždy ži podľa Mňa, buď Mi nablízku a ujmi sa každej činnosti a reakcie podľa Mojej podoby. Buď so Mnou častejšie v duchovnom spoločenstve o tom, čomu nerozumieš, a ja ťa povediem, aby si mohol napredovať. Ak si nie si istý, nekonaj unáhlene, ale čakaj na Môj čas. Udržuj si stály pokoj a nedovoľ svojim túžbam, aby tebou lomcovali hore-dole. Musíš mať srdce, ktoré sa Ma vždy bojí. To, čo robíš predo Mnou a mimo Môjho dohľadu, musí vždy byť v súlade s Mojou vôľou. Nebuď zhovievavý ku každému v Mojom mene, či už je to tvoj manžel alebo tvoja rodina. Je to neprijateľné bez ohľadu na to, akí sú dobrí. Musíš konať na základe pravdy. Ak Ma miluješ, udelím ti veľké požehnanie. Nebudem tolerovať nikoho, kto bude odporovať. Miluj tých, ktorých milujem, a nenáviď tých, ktorých nenávidím. Neber ohľad na žiadneho človeka, udalosť alebo vec. Pozeraj sa svojim duchovným zrakom a jasne uvidíš ľudí, ktorých používam. S takýmito duchovnými ľuďmi sa často stretávaj. Nebuď nevedomý – musíš rozlišovať. Pšenica bude vždy pšenicou a kúkoľ nikdy nedozreje do pšenice – musíš rozlišovať rôzne typy ľudí. Musíš byť opatrný najmä vo svojej reči a udržať si krok na ceste Môjho úmyslu. Pozorne zvažuj všetky tieto slová. Musíš hneď zahodiť svoju vzdorovitosť a stať sa hodným Môjho poslania, aby si dokázal uspokojiť Moje srdce.

Predchádzajúci: 28. kapitola

Ďalší: 30. kapitola

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger