5. kapitola

Hory a rieky sa menia, voda tečie určeným smerom. A život človeka netrvá tak dlho ako zem a nebo. Len Všemohúci Boh dáva večný a vzkriesený život, ktorý pokračuje z pokolenia na pokolenie, navždy. Všetky veci a udalosti sú v Jeho rukách a satan je pod Jeho nohami.

Dnes nás Boh oslobodzuje zo satanovho zovretia tak, ako to vopred určil. On je náš skutočný Spasiteľ. Je v nás Kristov večný, vzkriesený život, ktorý nás predurčuje, aby sme sa spojili s Božím životom, aby sme sa mu mohli pozrieť do tváre, aby sme Ho mohli jesť, piť a tešiť sa z Neho. Taká je nezištná obeta, ktorú Boh priniesol za cenu krvi svojho srdca.

Ročné obdobia prichádzajú a odchádzajú, raz je tu vietor, potom mráz. Je tu toľko životného utrpenia, prenasledovania a súženia, tak veľa svetského popierania a ohovárania, toľko falošných obvinení vlády, ale viera Boha a Jeho predsavzatie sa ani trochu nezmenšili. Odložil vlastný život, celkom oddaný Božej vôli, aby sa mohlo naplniť Božie riadenie a plán. Nešetrí námahou pre zástupy svojho ľudu, aby ho so starostlivosťou nakŕmil a polial. Nech už sme akýkoľvek nevzdelaní či ťažkopádni, musíme sa Mu len podriadiť a vzkriesený Kristov život zmení našu starú prirodzenosť. Za všetkých týchto prvorodených synov neúnavne pracuje a zabúda na jedlo a spánok. Koľko dní a nocí, počas spaľujúcej horúčavy aj mrazivej zimy, drží stráž na Sione.

Ochotne a dobrovoľne úplne opustil svet, domov, prácu a všetko a nezaujímajú Ho svetské pôžitky. Slová z jeho úst nás zasahujú a odhaľujú to, čo je skryté hlboko v našich srdciach. Ako je možné, že nás ešte nepresvedčil? Každá veta, ktorá vychádza z Jeho úst, sa v nás môže kedykoľvek naplniť. Nech už robíme čokoľvek, v Jeho prítomnosti alebo v skrytosti, nie je nič, čo by nevedel, nič, čomu by nerozumel. Všetko sa pred Ním odhalí, napriek našim zámerom a plánom.

Keď sedíme pred Ním, v duchu cítime radosť, cítime útechu a pokoj, no vždy sa cítime vo vnútri prázdni a skutočne zaviazaní Bohu. Je to nepredstaviteľný a nedosiahnuteľný zázrak. Duch Svätý potvrdzuje, že Všemohúci Boh je jediný pravý Boh. Je to nepopierateľný dôkaz. Ako ľud sme neopísateľne požehnaní. Keby nebolo Božej dobroty a milosrdenstva, smerovali by sme iba k zatrateniu, len by sme nasledovali satana. Len Všemohúci Boh nás môže zachrániť.

Ach! Všemohúci Bože, praktický Bože! To Ty si nám otvoril duchovné oči, dovolil si nám vidieť tajomstvá duchovného sveta. Budúcnosť kráľovstva je nekonečná. Čakajme na to pozorne. Ten deň už nie je ďaleko.

Zúria vojny, vzduch napĺňa dym z diel, otepľuje sa, mení sa klíma, rozšíria sa choroby a ľudia budú len zomierať, bez nádeje na prežitie.

Ach! Všemohúci Bože, praktický Bože! Ty si naša nedobytná pevnosť. Ty si naše útočisko. Pod Tvojimi krídlami sa schovávame a nešťastie sa k nám nepriblíži. Taká je Tvoja božská ochrana a starostlivosť.

Všetci pozdvihujeme hlasy v piesni, spievame chválu, ktorá znie celým Sionom. Všemohúci Boh, praktický Boh, pre nás pripravil tento slávny konečný osud. Dávajte pozor, ach, buďte ostražití! Ešte na to nie je neskoro.

Predchádzajúci: 3. kapitola

Ďalší: 6. kapitola

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger