6. kapitola

Všemohúci Boh, Vládca nad všetkým, vládne svojou kráľovskou mocou zo svojho trónu. On panuje nad vesmírom a všetkými vecami a sprevádza nás po celej zemi. V každom momente by sme mali byť blízko Neho a pristupovať k Nemu v tichosti, nikdy nepremeškať čo i len jediný okamih a vždy sa poučiť. Od obklopujúceho prostredia po ľudí, udalosti a veci, všetko to existuje so súhlasom Jeho trónu. V žiadnom prípade nepripusti, aby sa v tvojom srdci objavili pocity krivdy, inak ti Boh neudelí svoju milosť. Keď sa prihodí choroba, ide o Božiu lásku a zaiste sa v nej ukrývajú Jeho láskavé úmysly. Hoci tvoje telo môže podstúpiť trochu utrpenia, nezapodievaj sa žiadnymi ideami od satana. Chváľ Boha počas svojej choroby a raduj sa z Boha počas svojej chvály. Nestrať kvôli chorobe srdce, neprestaň hľadať znova a znova a nevzdávaj sa, a Boh ťa osvieti svojím svetlom. Aká bola Jóbova viera? Všemohúci Boh je všemocný lekár! Prebývať v chorobe znamená byť chorý, ale prebývať v duchu znamená byť na tom dobre. Pokiaľ stále máš aspoň jeden dych, Boh ti nedovolí zomrieť.

Máme v sebe vzkriesený život Krista. Bezpochyby, chýba nám viera v prítomnosť Boha: Kiežby do nás Boh vložil opravdivú vieru. Vskutku sladké je slovo Božie! Božie slovo je mocným liekom! Zahanbuje diablov a satana! Porozumieť Božiemu slovu nám poskytuje podporu. Jeho slovo koná rýchlo, aby zachránilo naše srdcia! Všetky veci rozháňa a všetko uzmieruje. Viera je ako most z jedného brvna: Tí, ktorí žalostne lipnú na živote, budú mať ťažkosti sa cez neho dostať, ale tí, čo sú pripravení obetovať sa, ho môžu s istým krokom a bez starostí prejsť. Ak človek prechováva váhavé a bojazlivé myšlienky, je to preto, že ho podviedol satan, ktorý sa obáva, že prejdeme mostom viery, aby sme vstúpili do Boha. Satan sa každým možným spôsobom pokúša odovzdať nám jeho myšlienky. V každom okamihu by sme sa mali modliť, aby nás Boh osvietil svojím svetlom, v každom okamihu sa na Boha spoliehať, že z nášho vnútra odstráni satanov jed, v každom okamihu sa cvičiť v našom duchu, ako sa priblížiť k Bohu, a nechať Boha vládnuť nad celým naším bytím.

Predchádzajúci: 5. kapitola

Ďalší: 7. kapitola

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger